Açık Fatura Nasıl Kesilir_

Açık Fatura Nasıl Kesilir?

Faturalar, mal veya hizmetin satın alımının belgelenmesi için kullanılan önemli bir belgedir. Günümüzde kullanılan faturaları işlem amacına, ödeme zamanına, vergilendirmeye ve gönderim yöntemine göre farklı türlere ayırmak mümkündür. En sık kullanılan fatura türleri, ödeme zamanına göre olan açık fatura ve kapalı fatura olarak bilinmektedir. Bu blog gönderisinde açık fatura üzerinde duracağız.

Açık Fatura Nedir?

Açık fatura, müşterilerin ürün veya hizmet satın alımlarından sonra vadeli olarak ödeme yapmalarını sağlamak için düzenlenen bir faturadır. Bu noktada, açık faturanın diğer fatura türlerinden en belirgin ayırıcı özelliği bir ödeme planının olmasıdır. Açık faturanın geçerli olması için faturanın üst bölümüne kaşe ve imza atılmalıdır.  Açık fatura, satışın gerçekleştiği tarihten itibaren belirlenen zaman diliminde ödenmesi gereken bir fatura türüdür. Ödeme yapıldığı anda fatura kapalı olarak kabul edilir. Bu, müşterinin borcunu ödediği anlamına gelir.

Kapalı Fatura Nedir?

Kapalı fatura, ürün veya hizmetin teslim edilmesinden sonra müşterinin ödemeyi hemen yapması durumunda düzenlenir. Peşin ödenen satışlarda, ödemenin gerçekleştirdiği göstermek amacıyla faturanın alt kısmına kaşe ve imza atılır. Bu, müşterinin borcunu tamamen ödediği anlamına gelir.

Açık Faturada Yer Alması Gereken Bilgiler

Açık fatura, alıcının alışverişi karşılığında satıcıya ödeme yapması durumunda kesilen bir belgedir.

 • Açık fatura, satıcının ve alıcının bilgilerini,
 • Ödeme konusu olan mal veya hizmeti,
 • Satış tarihini
 • Ürün adet ve tutarını,
 • Ödeme türünü,
 • KDV oranını ve tutarını
 • Toplam tutarını,
 • Fatura numarasını,
 • Geçerli şartlar ve koşulları içerir.

Açık Fatura Nasıl Kesilir?

 • Satışın Şartlarının Belirlenmesi

Bir fatura düzenlemeden önce, işletmenin ödeme süresi ve geçerli diğer koşulları içeren satış şartlarını belirlemesi gerekir.

 • E-Faturanın Düzenlenmesi

Yukarıda belirttiğimiz açık faturada yer alması gereken bilgilerle birlikte faturanın düzenlenmesi gerekir. Daha sonra alıcıya elektronik ortamda gönderilmelidir.

 • Alıcının Takip Edilmesi

İşletme, müşterinin faturanın zamanında ödenmesini sağlamak için onu takip etmelidir. Eğer müşteri faturayı son ödeme tarihine kadar ödeyemezse, işletme revize edilmiş bir ödeme planının üzerinde pazarlık yaparak borcunu tahsil edebilir veya başka bir işlem uygulayabilir.

Açık Fatura Ödeme Süresi Ne Kadardır?

Açık fatura ödeme süresi, faturanın düzenlendiği tarihten itibaren 30 gündür. 30 günün sonunda ödenmeyen tutarlar için yasal faiz uygulanabilir. Ancak ödeme süresi, müşteri ve satıcı arasındaki anlaşmaya göre değişebilir.

Açık ve Kapalı Fatura Arasındaki Fark Nedir?

Açık fatura, henüz ödenmeyen bir borcu temsil ederken, kapalı fatura borcun tamamen ödendiğini gösterir.

Kapalı faturada borç ödendiği için bir ödeme süresi yoktur. Ancak açık faturada, müşterinin ödemekten sorumlu olduğu bir ödeme dönemi bulunur.

Kapalı faturada ödeme zaten gerçekleştiği için işletme için herhangi bir risk taşımaz. Ancak açık faturada, müşterinin ödemede zorluk çekme olasılığı vardır. Bu sebeple açık fatura bir miktar risk taşır.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo