e-Arşiv Fatura Düzenlememenin Cezası

e-Arşiv Fatura Düzenlememenin Cezası

Günümüzün dijital dünyasında, işletmeler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) getirmiş olduğu şartlar ile birlikte e-belge sistemlerine zorunlu olarak geçmektedir. Zorunluluk kapsamında olan e-belgelerden biri de e-arşiv faturadır. e-Arşiv fatura, düzenlenmesi gereken bir fatura belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesini ve saklanmasını sağlayan bir sistemdir. Söz konusu faturanın e-arşiv olarak düzenlenmemesi cezai sonuçlar doğurmaktadır. Bu blog gönderimizde e-arşiv fatura düzenlememe sonucunda ortaya çıkan cezaları ele alacağız.

e-Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv fatura düzenlememe cezasına girmeden önce e-arşiv faturanın ne olduğunu öğrenelim. Elektronik fatura türlerinden biri olan e-Arşiv, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği kurallara göre elektronik ortamda faturanın oluşturulmasını, gönderilmesini, saklanmasını ve raporlanmasını sağlayan bir uygulamadır. İstisnai herhangi bir durum olmadıkça elektronik olarak düzenlenmesi gerekmektedir. e-Arşiv olarak düzenlenmesi gereken bir faturanın e-arşiv olarak düzenlenmemesi, bazı cezai sonuçlar doğurmaktadır.

e-Arşiv Fatura Düzenlememenin Cezası

e-Arşiv faturanın düzenlenmemesi, gerçek tutardan farklı tutarlar içermesi veya kağıt olarak düzenlenmesi halinde belge başına 2.200 TL özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. Bir takvim yılı içinde bir işletmeye uygulanan her belge türü için uygulanan toplam ceza 1.100.000 TL’dir.

4.400 ve 5.000 e-Arşiv Fatura Düzenlememe Cezası

e-Arşiv fatura sisteminden muaf olan işletmeler, vergi mükellefi olmayan son tüketiciye yönelik satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5.000 TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler için ise 2023 yılında 4.400 TL’yi aştığı durumlarda, faturaları kağıt fatura yerine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın GİB Portalı veya özel entegratör aracılığı ile dijital ortamda e-arşiv fatura olarak düzenleme zorunluluğu vardır. İstisnai durumlar dışında e-Arşiv Fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesi, hem düzenleyene hem de vergi mükellefi olan alıcıya kağıt fatura başına 2.200 TL cezai işlem uygulanmasına neden olmaktadır.

e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesilmesinin Cezası Var Mı?

Yasal olarak e-belge olarak düzenlenmesi gereken belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi veya hiç düzenlenmemesi durumunda, VUK’da belirtilen cezai yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 231/5 maddesi gereğince, alım satıma konu mal veya hizmet için e-Fatura yerine e-Arşiv fatura düzenlendiği durumda süresinde düzenlenmeyen bir fatura bulunmamaktadır. Çünkü, yasanın belirttiği gibi mal veya hizmetin türü, miktarı, fiyatı ve toplam tutarını içeren bir e-belge söz konusudur.

Geriye Dönük e-Arşiv Fatura Kesmenin Cezası Var mı?

Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre faturaların malın teslim tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Bu süreyi aşan faturalar hiç düzenlenmemiş gibi sayılmaktadır. Aynı zamanda 2023 yılında belge başına 2.200 TL ceza uygulanmaktadır.

e-Arşiv Fatura Düzenlemenin Önemi

  • Verimlilik ve Doğruluk

E-arşiv fatura sistemi, fatura oluşturma, gönderme, alma ve saklama süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırmaktadır. Ayrıca hataları ve tutarsızlıkları en aza indirmektedir. Bu sayede, işletmelerin finansal kayıtlarının doğruluğunu artırmaktadır.

  • Maliyet Tasarrufu

Faturaların elektronik ortamda düzenlenmesi, kağıt faturalarla ilişkili olan baskı, kağıt, kargo ve depolama gibi masrafları ortadan kaldırmaktadır. Ayrıca, manuel faturalama süreçlerden kaynaklanan idari yükü de azaltmaktadır.

  • Çevresel Sürdürülebilirlik

e-arşiv fatura, işletmelerin elektronik faturalara geçiş yapmasını sağlayarak kağıt kullanımını ve buna bağlı karbon ayak izini azaltmaktadır. Bu, çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır.

Şu içeriklere de göz atabilirsiniz;

E-Arşiv Fatura PDF olarak Nasıl Görüntülenir?

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo