Demir - Çelik Sektöründe e-Fatura ve e-Defter Zorunluluğu

Demir – Çelik Sektöründe e-Fatura ve e-Defter Zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başlatmış olduğu dijital dönüşüm yolculuğuna katılan işletmelerin ve sektörlerin sayısı yapılan düzenlemelerle birlikte her yıl artmaktadır. Düşürülen ciro limitleri ile birlikte bu yolculuğa demir-çelik sektörü de katılmıştır. Yazı içeriğimizde demir-çelik sektöründe e-fatura ve e-defter zorunluluğunun kimleri kapsadığını ele aldık.

Demir – Çelik Sektöründe e-Fatura Zorunlu mu?

e-Fatura, tüm fatura süreçlerinin dijital bir ortamda yürütülmesini sağlayan bir e-dönüşüm sistemidir. Başka bir ifadeyle, bir satışı belgelemek amacıyla kesilen faturanın elektronik ortamda düzenlenmesini, gönderilmesini ve saklanmasını sağlayan sisteme e-fatura denmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımlamış olduğu Vergi Usul Kanunu’nun 535. Tebliğ ile sektör farkı aranmadan 2021 yılı hesap dönemlerinde 4 Milyon TL, 2022 yılı ve sonraki hesap dönemleri için 3 Milyon TL ciro limitine ulaşan firmaların e-fatura sistemine geçmesi zorunlu tutulmuştur.

Buna göre, söz konusu zorunluluk demir – çelik sektöründe faaliyet gösteren ve 2021 yılında ciro limiti 4 Milyon TL olan işletmeleri kapsamaktadır. Zorunluluk kapsamına giren işletmelerin ise 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-Fatura sistemine dahil olmaları gerekmektedir.

Demir – Çelik Sektörü için e-Arşiv Fatura Zorunluluğu

e-Arşiv fatura, e-fatura mükellefi olmayanlara kesilen bir elektronik fatura türüdür. Bu sebeple, bir işletmenin vergi mükellefi olmayanlara kestiği fatura toplamı 5 bin TL, vergi mükellefi olanlara ise kestiği fatura toplamı 2 bin TL ve üzerindeyse e-arşiv fatura sistemine geçmesine gerekmektedir.

Demir – Çelik Sektörü için e-Defter Zorunluluğu

e-Defter, yasal olarak tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin, GİB tarafından belirtilmiş olan format ve standartlara uygun bir şekilde dijital ortamda oluşturulmasını ve muhafaza edilmesini sağlayan bir e-dönüşüm sistemidir.

e-Fatura sistemine, zorunlu olarak geçen demir – çelik sektöründe faaliyet gösteren mükellefler dahil tüm mükelleflerin e-defter kullanmaları zorunludur. Ancak, işletme zorunluluk kapsamına girmeden gönüllü olarak e-fatura sistemine gönüllü geçiş yaptıysa e-defter sistemini kullanmak zorunda değildir.

1 Temmuz 2022 tarihinde e-fatura sistemine dahil olan mükelleflerin 1 Ocak 2023 tarihinde e-defter sistemine geçiş zorunlulukları bulunmaktadır.

Demir – Çelik Sektörü için e-İrsaliye Zorunluluğu

e-İrsaliye, kâğıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olan ve irsaliyelerin dijital ortamda hazırlanmasını sağlayan bir uygulamadır.

2021 ve sonraki hesap dönemlerine ait brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan işletmelerin e-irsaliye sistemine geçiş yapmaları zorunludur. Buna göre, demir – çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin de e-fatura sistemine dahil olma şartı aranmaksızın e-irsaliye sistemine geçiş yapmaları zorunlu tutulmuştur.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo