e-Tebligat Zorunluluğu Nedir_

e-Tebligat Zorunluluğu Nedir?

Teknolojik gelişmelerin etkisi sadece sosyal hayatta değil iş hayatında da hissedilmektedir. E-dönüşüm sistemleri olarak ortaya çıkan birçok sistem iş süreçlerini hızlandırmış ve kolaylaştırmıştır. Türkiye’nin e-dönüşüm yolculuğu 2012 yılında başlamış ve halen devam etmektedir. Bu kapsamdaki uygulamalardan biri de e-tebligat sistemidir. Bu blog gönderisinde e-tebligat ile ilgili detayları bulabilirsiniz.

Tebligat Nedir?

Tebligat, yasal, resmi işlemlerin vuku bulabilmesi için gerekli olan belge ve bildirimleri ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Tebliğ etmek fiilinden türetilen kelime, iletme ve ulaştırma anlamlarına gelmektedir. Mahkeme, Cumhuriyet savcılıkları, icra daireleri gibi resmi kurumlar ve kişiler tarafından kişilerin bilgilendirilmesi veya davaların açılması gibi konular tebligat adı verilen belgeler ile yapılmaktadır. Başka bir ifadeyle tebligat, kişilere dava, satış, haciz ya da vergi inceleme başlatılması gibi durumları kişilere bildirmektir.

Tebligatta Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Tebligat üzerinde mutlaka bulunması gereken bilgiler vardır. bu bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Tebligatı gönderen kurum,
 • Tebligatın ne ile ilgili olduğu (konusu)
 • Gönderilen kişinin adı-soyadı,
 • Tebligatın gönderilme sebebi,
 • Gönderilen kişinin hangi tarihte nerede olması gerektiği,
 • Haklarını nasıl kullanacağı,
 • Tebligatı gönderen kurumun mührü,
 • Mahkeme yazı işleri müdürünün imzası,
 • Diğer merciilerden yetkili olan kişilerin imzası

Bu bilgiler, gerekli evrak ve eklerin tebliğinin alındığını ve gerekli kayıtların tutulduğunu onaylamak için gereklidir.

e-Tebligat Nedir?
Elektronik Tebligat, fiziki tebligatla aynı hukuki geçerliliğe sahip olan resmi bildirimlerin kişi ve kurumlar tarafından dijital ortamda oluşturulması ve gönderilmesidir. E-tebligat ile, masrafların azalması ve gereksiz zaman kaybının önüne geçilmesi mümkün olmaktadır. Tebligat süreci bu yolla hızla ve kolayca gerçekleşebilmektedir.

e-Tebligat ile Gönderilen Bildirim Örnekleri

 • Bir celp ve şikayet olduğunda,
 • Kişiye karşı bir dava açıldığında,
 • Satış duyurusu yapılacağında,
 • Bir mülk açık artırmada satılacağında,
 • Haciz ihbarnamesi, ipoteğin ödenmemesi durumunda ev haciz edileceğinde.
 • Vergi soruşturması bildirimi, IRS’nin vergi beyannamelerini araştırdığına tebligat gönderilmektedir.

e-Tebligat Kimler için Zorunlu?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ile 456 sıra numaralı VUK Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde e-tebligat uygulaması zorunlu kılınmıştır. Elektronik tebligata zorunlu olarak geçmesi gerekenler aşağıdaki gibidir:

 • Şirketler, vakıflar ve dernekler dahil olmak üzere tüzel kişiler
 • Devlet kurumları ve belediyeler dahil olmak üzere kamu kurumları
 • Barolar ve ticaret odaları dahil olmak üzere meslek kuruluşları
 • Vergi bildirimleri ve mahkeme celpleri gibi devlet kurumlarından bildirim alması gereken kişiler

e-Tebligat Sisteminin Avantajları

e-tebligat, işletmelerin ve kuruluşların iletişimi, verimliliği ve çevresel sürdürülebilirliği iyileştirmelerine yardımcı olan birçok avantaj sağlamaktadır.

 • Kolaylık

E-tebligatlar, posta teslimatını beklemeye gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde gönderilmekte ve alınmaktadır.

 • Güvenilirlik

E-tebligatların kaybolma veya gecikme olasılığı, kâğıt bildirimlere göre daha düşüktür.

 • Çevre dostu

E-tebligatlar, kağıt ihtiyacını azaltarak çevrenin korunmasına yardımcı olmaktadır

 • Uygun maliyetli

İşletmeler ve kuruluşlar posta ve baskı maliyetlerinde tasarruf sağlamaktadır.

 • Takip

E-tebligatların alınıp açılmadığı takip edilebilmektedir.

 • Güvenlik

e-Tebligatlar, hassas bilgileri korumak için şifreleme kullanılarak güvence altına alınmaktadır.

Bunlara da bakabilirsiniz;

UETS Başvurusu Nasıl Yapılır?

UETS ile KEP Arasındaki Fark Nedir?

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo