E-Ticarette Kullanılan Fatura Türleri Nelerdir_

E-Ticarette Kullanılan Fatura Türleri Nelerdir?

Fatura hem alıcılar hem de satıcılar için önemli bir belgedir. Satıcılar için fatura, alıcının talep ettiği ürün veya hizmet için ne kadar ödediğini gösterir. Aynı şekilde, alıcılar için bu belge, belirli bir ürün veya hizmet için ne kadar para harcandığını gösterir. Her işletme faaliyetlerini ve yükümlülüklerini bildirmek zorundadır. Bu nedenle bir e-Ticaret işletmesine sahip olmanız, nasıl fatura kesileceğini bilmenizi de gerektirir. e-Ticaret’te kullanılan farklı fatura türleri vardır. Bu blog yazımızda en sık kullanılan fatura türlerinden bazılarını ve bu faturaların e-ticaret açısından nasıl kullanılacağına değineceğiz.

E-Ticarette Hangi Fatura Türleri Kullanılır?

e-Ticarette satış işlemler ile ilgili süreçleri yürütürken sıklıkla kullanılan fatura türleri arasında;

 • Satış faturası,
 • İrsaliyeli fatura,
 • Proforma fatura
 • ve iade faturası bulunmaktadır.

Satış Faturası

Satış faturası, bir alışverişin sonucunda satıcı tarafından alıcıya kesilen fatura türüdür. Bu fatura türü, müşteriye satılan ürün veya hizmetin belgelenmesini ve yasal hale getirilmesini sağlar.

Satış faturası ürün/hizmet ile ilgili tüm detayları içermektedir. Buna göre satış faturasında;

 • Faturanın düzenlendiği tarih,
 • Faturanın seri numarası
 • Alıcının adı-soyadı, VKN veya TCKN, vergi dairesi bilgileri, adresi, banka hesap numarası
 • Aynı şekilde faturayı kesenen tarafın adı-soyadı, T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, vergi dairesi bilgileri, adresi, banka hesap numarası mutlaka bulunmalıdır.

Buna ek olarak, bir teslim tarihi veya irsaliye bilgisi varsa, satış faturası içinde bu bilgilerin de yer alması gerekmektedir.

İrsaliyeli Fatura

E-ticaret işlemlerinde irsaliye ve fatura fonksiyonları tek bir belgede birleştirilir. İrsaliye faturası, bir ürünün nakliyesi sırasında kullanılması gereken bir belgedir. Satış faturasından biraz farklı olsa da, bir ürünün karayolları kanununa göre seyahat ederken uçakta, kamyonda herhangi bir yere gittiğini kanıtlayan bir belgedir. İrsaliyeli fatura mutlaka taşıyıcının yanında bulunması gereken çünkü ürün gümrük vb. yerlerde kontrolden geçerken bu belgeye ihtiyaç duyulmaktadır.

İrsaliyeli fatura üzerinde;

 • Belgenin düzenlenme tarihi
 • Alıcının adı-soyadı, adresi, TCKN veya VKN bilgileri, bağlı bulunduğu vergi dairesi,
 • Aynı şekilde satıcının adı-soyadı, adresi, TCKN veya VKN bilgileri, bağlı bulunduğu vergi dairesi,
 • Maliye Bakanlığı’nın mührü bulunmalıdır.

Proforma Fatura

Proforma faturalar, teklif faturası özelliği taşır ve mali bir yükümlülüğü yoktur. Genellikle, bir ürün/hizmeti satın almadan önce alıcıya ürün ve fiyat ile ilgili detayları sunmak için hazırlanır. Ticaret ve Vergi Hukuku’unda proforma fatura ilgili bir düzenleme bulunmadığından dolayı her firma proforma faturayı kendi ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemektedir. Ancak, proforma faturası hazırlanırken “proforma fatura” ibaresinin mutlaka eklenmesi gerekir.

Proforma fatura üzerinde;

 • Fatura düzenleme tarihi,
 • Seri numarası,
 • Satıcı ile alıcının adı-soyadı, adres ve iletişim bilgileri
 • Ödeme şekli
 • Sevkiyat ve teslimat şekli
 • Mal/hizmetin birim fiyatı, miktarı ve toplam tutarı
 • Ürün/hizmet ismi
 • Ambalaj bilgileri
 • Navlun ve sigorta prim tutarı gibi bilgilerin bulunması gerekir.

İade Faturası

İade faturası, müşteri tarafından alınan bir ürünün satıcıya iade edilmesi durumunda düzenlenen faturadır. Bu fatura türü ile müşterinin satın aldığı ürünün tamamının yanı sıra bir kısmının da satıcıya iade edilmesi mümkündür.

İade faturasının üzerinde;

 • Faturanın görülebilen bir bölümüne “iade faturasıdır” ibaresi mutlaka yazılmalıdır.
 • Satıcıdan gelen faturada bulunan seri numarası ve fatura tarihinin yer alması gerekir.

Ayrıca, iade edilen ürünün birim fiyatı, satıcının kesmiş olduğu ilk faturadaki bedelden fazla olması mümkün değildir. Müşterinin iade faturası keserek kâr elde etmesi söz konusu olamaz.

e-ticarette iade faturası kesilirken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer konu ise kargo ücretlerinin iadeye dahil edilip edilmeyeceğidir. Bazı şirketler, kargo ücretini iade ederken bazıları etmemektedir.

Bahsi geçen tüm faturaları basılı veya dijital fatura şeklinde basılması mümkündür. Basılı fatura, yetkilendirilmiş matbaalarda basılmış olan faturadır. Dijital fatura ise elektronik ortamlarda oluşturulan fatura türüdür.

Dijital fatura, basılı fatura ile aynı hukuki özelliklere sahiptir. Ancak, dijital faturanın basılı faturaya göre birçok avantajı bulunur. Bu avantajları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Dijital faturayı düzenlemek ve göndermek oldukça hızlı bir şekilde yapılır.
 • Zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
 • Dijital olarak arşivlenir.
 • Kağıt tüketimini azalttığı için çevre dostudur.
Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo