Gelir Tablosu Hazırlarken Nelere Dikkat Etmelisiniz

Gelir Tablosu Hazırlarken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İşletmelerin, muhasebe süreçlerini yürütürken hazırlaması gereken temel mali tablolar bulunmaktadır. Bu tablolardan biri, işletmenin finansal durumunu değerlendirmeyi sağlayan gelir tablosudur. Blog yazımızda gelir tablosu ile ilgili birçok detaya ulaşabilirsiniz.

Gelir Tablosu Tanımı

Gelir tablosunu bir şirketin belirli bir zaman dilimindeki gelirlerini, giderlerini, kâr ve zararlarını özetleyen mali bir tablo olarak tanımlayabiliriz. Kâr ve zarar tablosu veya faaliyet tablosu olarak da bilinmektedir. Bir şirketin ne kadar gelir elde ettiğini ve bu gelirin ne şekilde kullanıldığını gösterir. Başka bir ifadeyle, özkaynakların, harcamaların, ödemelerin ve borçların nereye gittiğini ve ne kadar para kazanıldığını gösteren bir hesap tablosudur. Ayrıca, bir şirketin finansal yapısı ve performansı hakkında bilgi veren, değerlendirme yapmayı sağlayan mali bir tablo özelliği taşır.

Gelir Tablosu Türleri Nelerdir?

Gelir tablosu hazırlanma türlerine göre, rapor tipi ve hesap tipi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hesap tipi tabloda sol tarafa giderler, sağ tarafa gelirler olmak üzere karşılıklı sütunlarda yazılmaktadır.  Daha çok manuel yani el ile hazırlan hesaplamalarda kullanılmaktadır.

Rapor tipi tablo ise dijital platformlarda hazırlanmaktadır. Gelir ve giderler alt alta yazılmakta ve net rakam en sonda değerlendirilmektedir.

Gelir Tablosu Kalemleri Nelerdir?

Kalemler, şirketin gelirlerini ve giderlerini belirtmek için kullanılan birbirinden farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bunlar, satış geliri, satın alma giderleri, faaliyet giderleri, finansal giderler, vergi giderleri, diğer gelirler ve diğer giderler olarak sınıflandırılmaktadır. İşletmenin büyüklüğüne ve ticaret hacmine göre ise bu listenin uzaması mümkündür.

Gelir Tablosu Hazırlarken İzlemeniz Gereken Adımlar

Gelir tabloları, bir firma veya bir kişinin gelirlerini, giderlerini ve sonuç olarak elde edilen net kârını gösterir. Aynı zamanda, gelir ve giderlerinin ne zaman ve nereden geldiğini gösterir.

Gelir tablosunu hazırlamak için aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

 • Gelirleri Belirleyin

Gelir sağlayan tüm kaynakları belirleyin. Bunlar, satışlar, kiralama gelirleri, ücretler, ürün satışı gibi nakit akışları olabilir.

 • Giderleri Belirleyin

Giderleri, satın alınan malzemeler, çalışanların ücretleri, sigorta primleri ve diğer masraflar gibi nakit akışları olarak belirleyin.

 • Net Kârı Hesaplayın

Gelirleri ve giderleri toplayarak net kârınızı hesaplayın.

 • Raporunuzu Oluşturun

Gelir tablonuzu oluşturmak için girdiğiniz verileri kullanarak raporu oluşturun. Raporunuz, gelirlerinizi, giderlerinizi ve sonuç olarak elde edilen net kârınızı göstermelidir.

Gelir Tablosu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Dikkat edilmesi gereken ilk husus, hangi zaman aralığının kapsandığıdır. Zaman aralığının net olarak belirtilmesi, tablonun doğru verileri içermesini sağlar.
 • Gelir kaynaklarının belirtilmesi gerekir. Bu kaynaklar, satış gelirleri, kira gelirleri, faiz gelirleri, kazançlar ve diğer gelirler olabilir.
 • Giderlerin kaydedilmesi de önemlidir. Giderler, satın alınan malzemeler, ödenen faturalar, vergiler ve diğer giderler olabilir.
 • Tüm gelirlerin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekir. Örneğin, satış gelirlerinin farklı miktarlarda olduğu durumlarda, bu miktarların tek bir toplam olarak kaydedilmesi yeterli olmaz.
 • Belli bir zaman aralığı için toplam gelirlerin belirtilmesi gerekir. Böylece, toplam gelirlerin zaman içerisindeki değişimi kolayca takip etmek mümkün olur.
 • Net gelirin belirtilmesi gerekir. Net gelir, toplam gelirlerden toplam giderler çıkarıldıktan sonra elde edilen sonuçtur.
 • Gelirler ve giderlerin aynı zaman aralığı içerisinde kaydedilmesi gerekir. Böylece, giderlerin gelirlerin üzerindeki etkisini görebiliriz.

 

İlgili İçerik: KOBİ’ler için Operasyonel Maliyetleri Azaltma Yolları

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo