Kapasite Raporu Nedir?

Kapasite Raporu, sanayi odalarına kaydolan özel veya tüzel kişiliklerin kuruluş niteliği kazanmalarının teyidi olan ve pek çok resmi işleve sahip olan bir belgedir. Bu blog gönderisinde kapasite raporu nedir? nasıl alınır? gibi en sık merak edilen soruların yanıtlarını bulacaksınız.

Kapasite Raporu Tanımı

Kapasite raporu, üretim yapan tüm kamu ve özel sektörel kuruluşların sermaye detayları, üretim kapasitesi, üretimde kullanılan makinelerin kodları, makine cinsleri, teknik alt yapı özellikleri, yerli veya ithal malzeme kullanım detayları, işçilik hesaplamalarının ve hammaddelerin raporlandığı ve ilgili birimlerce onaylandığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite Raporu Nasıl Alınır?

Türkiyenin sanayi sektöründeki üretim güçlerini değerlendirmek, ekonomik planlarının düzenlenmesini sağlamak ve stratejik gelişimleri ile ilgili hedeflerin oluşturulmasını desteklemek için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından onaylanan Kapasite Raporları verilmektedir.

Firmaların, kapasite raporlarının düzenlenmesi için öncelikle ticaret sicil kayıtlarını yaptırmaları ve bulunduğu bölgedeki sanayi odasına üye olmaları gerekmektedir. Firmalar, bağlı bulundukları sanayi odaları aracılığıyla ilgili bakanlık tarafından atanan uzmanlar tarafından; kuruluş bilgileri, üretim konuları, makine parkları, yıllık üretim kapasiteleri, kullanılan hammaddeler, sermaye ve işgücü gibi konulara ilişkin tespit sonrası hazırlanacak raporlar TOBB onayına sunulmaktadır.

Kapasite Raporu Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Firmalar, kapasite raporu almak için öncelikle sanayi odasına gerekli evrakları teslim etmek zorundadır. Bu evraklar aşağıdaki gibidir:

  • Sanayi odasından alınacak müracaat formlarının eksiksiz bir şekilde doldurulmuş nüshaları,
  • Firmanın kuruluş belgeleri, imza sirküleri, resmî gazete ilanı, ticaret odası kayıt belgeleri, sanayi sicil belgeleri, vergi levhası kopyaları, işlemleri takip etmek üzere atanan danışman veya aracının, firmayı temsil etme yetkisine dair noter tasdikleri,
  • İş yerinin tapusu veya kira belgesi,
  • Personele ait iki aylık SGK bildirgesi ve tahakkuk makbuzu,
  • İşyerinde kullanılan tüm makine ve teçhizatların mali müşavir tarafından onaylı listeleri, faturaları veya kira kontratları
  • Firmaya ait kalite sertifikalarının kopyaları,
  • Sanayi odalarına başvurularınızın gerçekleştirilmesi için, CE belgesi, marka tescil belgesi, patent kullanım belgeleri gibi önemli belgelerin yanı sıra; üretim içeriğine göre (gıda, kimyasal, maden vs..) değişiklik gösterebilecek diğer evrakların da eksiksiz şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Kapasite Raporu Nasıl Yenilenir?

Kapasite raporlarının geçerliliği sadece 2 yıl süreyle kısıtlamıştır. Bu sebeple, firmalar, her iki senenin sonunda veya bu süre içinde adres değişikliğinde bulundukları takdirde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından onaylanmış kapasite raporlarını yenileme ve güncel evraklarla birlikte bağlı bulundukları odalara başvurmak zorundadır.

 İlgili İçerik: KOSGEB Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo