Muhtasar Beyanname Nedir

Muhtasar Beyanname Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Muhtasar beyanname, gelir vergisi söz konusu olduğunda merak edilen konulardan bir tanesidir. İşverenlerin veya vergi tevkifatı yapanların hassasiyet göstermesi gereken bir konudur. Blog yazımızda söz konusu beyanname ile ilgili birçok detayı ele aldık.

Muhtasar Beyanname Ne Demek?

Mükelleflerin, dönemsel olarak yapacakları muhtasar vergilerini vergi dairelerine beyan ederken kullandıkları belgedir. Muhtasar vergiyi, asıl borçlu yerine söz konusu borçlunun vergisini ödeme yükümlülüğü olan kuruluş ödemektedir. Başka bir ifadeyle, vergi borçlusunun bağlı bulunduğu kurum veya kuruluş vergi sorumlusudur. Örnek vermek gerekirse, bir şirkette çalışan personel, asıl borçludur. Personeline ait olan muhtasar vergiyi ödemekle sorumlu olan ise şirkettir. Bu sayede, çalışanın ödemesi gereken vergi, daha gelirini almadan önce ödenmektedir.

Kimler Muhtasar Beyanname Verir?

Söz konusu beyanname verme yükümlülüğü olanlar aşağıdaki gibidir:

 • Serbest meslek mensupları,
 • Ticari şirketler,
 • Yatırım fonu yöneten kurum ve kuruluşlar,
 • İş ortaklıkları,
 • Kooperatifler
 • Vakıflar ve dernekler,
 • İktisadi kamu kurum ve kuruluşları

Muhtasar Beyanname Nasıl Hesaplanır?

Bu vergi, stopaj vergi matrahı olarak da adlandırılmaktadır. Muhtasar vergisi, vergiyi ödeyecek kuruma ve verginin ödeneceği kişilerin şartlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu değişiklikler ise vergi kodları ile hesaplanmaktadır.

Muhtasar Beyanname Kodları Nelerdir?

Birbirinden farklı 6 adet kod vardır. Bu kodlar, muhasebe ve vergi işlemlerinde kullanılmaktadır. Kodlar ve anlamları aşağıda listelenmiştir:

 • Kod 011: Asgari ücret alanlar içindir. Vergi oranı ise %15’tir.
 • Kod 012: Diğer ücretli çalışanlar için olan koddur. Vergi oranı %15 ile %30 arasındadır.
 • Kod 031: Yıllara yayılan inşaat işlerini kapsayan koddur. Vergi oranı %3’tür.
 • Kod 032: Kurum ve kuruluşlara yapılan hak edişler için kesilen inşaat vergisi için olan koddur. %3 oranında vergi alınmaktadır.
 • Kod 041: Gelir Vergi Kanunu’nun 70. Maddesinin kapsamına dahil olan ödemeler içindir. %20 vergi oranı vardır.
 • Kod 042: Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanmasında geçerlidir ve vergi oranı %20’dir.
 • Kod 093: Ticaret borsalarına kayıtlı tarım ürünleri için kullanılır ve %3 oranında vergiye tabiidir.

Muhtasar Beyanname Ne Zaman Verilir?

Söz konusu beyanname bir veya üç aylık dönemlerde düzenlenmektedir. Bu beyannameyi vermek için son tarih, vergilendirilecek kişi sayısına göre değişmektedir. Bir şirketin veya kurumun üç aylık beyanname verebilmesi için çalışan sayısının en az 10 olması gerekmektedir. 10’dan fazla çalışana sahip kurumların muhtasar beyannameyi her ay düzenlemesi zorunlu tutulmuştur. Beyanname, her ayın 26’sında, damga vergisiyle birlikte ödenmelidir. Muhtasar vergisi, vergi dairesinde ödenebileceği gibi internet üzerinden e-beyanname olarak da ödenebilmektedir.

Üç Aylık Ödeme Zamanı

Üç aylık dönemi takip eden ayın 26’sında, akşama kadar beyannamenin verilmesi gerekmektedir.

 1. Dönem 26 Nisan’da,
 2. Dönem 26 Temmuz’da,
 3. Dönem 26 Ekim’de

ve son olarak 4. Dönem 26 Ocak’tadır.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo