Şarj İstasyonu İşletmecilerinin e-Fatura Zorunluluğu (1)

Şarj İstasyonu İşletmecilerinin e-Fatura Zorunluluğu

Elektrikli araçların yaygınlaşması, kullanıcıların elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunan işletmelere olan ihtiyacını artırmıştır. Ülkemizde, bu hizmetin işletilmesi için kanun değişiklikleri yapılmıştır. Buna ek olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından çıkarılan şarj hizmetlerine ilişkin yönetmelikler yürürlüğe konmuştur. Yapılan düzenlemelere göre, bir işletmenin elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmeti sağlayabilmesi ve şarj ağı işletmesi için öncelikle lisans almaları zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye şarj istasyonları işletmeci lisans şartlarının yayınlanması ile Türkiye’de şarj istasyonları sektörünün kanuni alt yapısı kurulmuştur ve standartlarının belirlenmesi sağlanmıştır. Bu da işletmeciliğin sürecini daha güvenli, düzenli ve kanuni bir altyapıyla desteklenmesini sağlamıştır. Bu blog gönderisinde şarj hizmeti sağlayan işletmeler ile ilgili detaylı bilgiler ve bu işletmelerin e-Fatura – e-Arşiv fatura zorunluluğu yer almaktadır.

Elektrikli Şarj Hizmeti Kapsamındaki Tanımlar

Şarj Hizmeti, elektrikli araçların enerji depolayan ekipmanlarını doldurmak üzere ticari amaçla ve bedel karşılığında yapılan enerji aktarımıdır.

Şarj Ağı, elektrikli araçlara birden fazla şarj istasyonunda şarj hizmeti vermek için oluşturulan ve yönetilen sistemdir.

Şarj Ağı İşletmecisi, elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmeti sağlayan ve şarj ağının işletmesini gerçekleştiren lisans sahibi tüzel kişidir.

Şarj İstasyonu, enerji aktarımının yapıldığı tesistir.

Şarj İstasyonu İşletmecisi, şarj ağının güvenli bir şekilde işletilmesini sağlamak amacıyla verilen sertifika kapsamında şarj istasyonunu yönetendir.

Türkiye Şarj İstasyonu İşletmeci Lisansı Nedir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından tüzel kişilere EPK kapsamında piyasada faaliyet gösterebilmesi için verilen izini ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle, Türkiye‘de şarj istasyonlarını işletmek için alınması gereken bir lisans ve yetkilendirmedir. Şarj istasyonu işletmeciliği lisansını almak için yeterli tecrübeye sahip olmak, şarj istasyonu işletmeciliği hakkında eğitim almak ve istasyona ilişkin gerekli belgeleri sunmak gerekmektedir. Lisans alanlar, ayrıca şarj istasyonlarının çalışması için gerekli olan kurallara ve düzenlemelere uymalıdır.

Şarj Ağı İşletmeci Lisansı Nasıl Alınır?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 49 yıl süre için verdiği şarj istasyonu işletmeciliği lisansını almak için öncelikle EPDK tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Şarj ağı işletmeci lisansı alabilmek için ise anonim veya limited şirketinin kurulmuş olması gerekmektedir. Buna ek olarak, şirketinizin asgari sermaye tutarının EPDK tarafından belirlenen asgari sermaye tutarından daha az olmaması gerekmektedir.

Tüzel kişilerin Şarj Ağı İşletmeci Lisansı almak için ilk olarak EPDKya bildirilmesi gereken elektronik başvuru yetkilisinin belirlenmesi ve bu kişinin vekâletname ile birlikte bildirilmesi gerekmektedir.

Lisans başvurusu ise, elektronik başvuru yetkilisi tarafından başvuru sistemi üzerinden birtakım belgeler ile birlikte gerçekleşmektedir.

Şarj İstasyonu İşletmeci Lisansı Başvurusu için Gerekli Belgeler

Şarj ağı işletmeci lisansını almanız için başvuru sırasında eksiksiz bir şekilde hazırlamanız gereken belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Başvuru dilekçesi,
  • Şirket esas sözleşmesi,
  • Ortaklık yapısı belgeleri,
  • Tüzel kişiye ait şirketin güncel sermaye tutarını gösteren belgeler,
  • Lisans bedeli ödeme dekontu,
  • Sertifika örneği ve marka tescil belgesi

Şarj İstasyonu İşletmeci Lisans Ücreti Ne Kadar?

EPDK’ya göre, lisans ücretleri lisansı alma, lisansın tadili, lisansın suretini çıkartma ve yıllık lisans bedeli olmak üzere dört farklı ücretten oluşmaktadır. EPDK, 2023 yılında lisans alma bedelini 668.790 Türk lirası, lisans tadil bedelini 31. 220 Türk lirası ve lisans suretini çıkarma bedelini ise 6.960 Türk lirası olarak belirlemiştir.

Şarj İstasyonu İşletmecileri için e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Zorunluluğu

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan Şarj Ağı İşletmeci Lisansına sahip mükellefler ve bu mükellefler tarafından sertifika verilen Şarj İstasyonu İşletmecileri, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar eFatura ve eArşiv Fatura uygulamalarına dâhil olmak zorundadır.

Şarj Ağı İşletmecilerine e-Fatura Düzenlememe Cezası

Faturanın elektronik olarak düzenlenmesi gerekirken düzenlenmemesi, e-faturanın kâğıt olarak düzenlenmesi, alıcıya verilmemesi, gerçek tutardan farklı tutarların faturada yer alması e-fatura veya e-arşiv faturanın hiç düzenlenmemiş olarak sayılmasına neden olmaktadır.

Bir e-belgenin hiç düzenlenmemiş sayılması durumunda ise her belge için 2.200 Türk lirası özel usulsüzlük cezası verilmektedir.

e-Fatura Sistemine Nasıl Geçebilirsiniz?

e-Faturaya geçmek için kullanabileceğiniz 3 farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar;

  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sunduğu GİB Portal,
  • GİB tarafından onaylı Özel Entegratörler,
  • Kendi sistemlerinize uygulanmasını sağlayan Doğrudan Entegrasyon yöntemi.

Her yöntemin kendine göre artıları ve eksileri bulunmaktadır. e-Fatura sistemine geçiş ile ilgili daha detaylı bilgi için e-Fatura Sistemini Kullanmak için Gerekli Adımlar adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Şuna da göz atabilirsiniz;

e-Fatura ve e-Arşiv Faturanın Avantajları Nelerdir?

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo