Stok Yönetimi Nedir_

Stok Yönetimi Nedir?

Bir işletmeye ait ürünler kullanıldıkça ve satıldıkça stok yönetim sistemi kendini güncelleyerek işletmelerin gerçek zamanlı stok bilgilerine sahip olmasını sağlar. Bu sebeple, stok yönetimi bir işletmenin operasyonlarının kritik bir parçasını oluşturmaktadır. Bu yazımızda envanter yönetimi nedir? İşletmeler için neden önemlidir? Avantajları nelerdir? gibi sorulara cevap bulabilirsiniz.

Stok Yönetimi Yaklaşımı Tanımı

Stok yönetimi, bir diğer adıyla envanter yönetimi, bir şirket içindeki malzeme ve ürünlerin siparişini, depolanmasını ve kullanımını izleme ve kontrol etme sürecidir. Bu, sipariş verme, stoklama, izleme ve envanter tutma sürecini ve ayrıca süreçteki her adımın ilişkili maliyetlerini içermektedir. Envanter yönetimi, işletmelerin müşteri talebini karşılamak için doğru ürünleri doğru zamanda ve doğru miktarlarda bulundurmasını sağlamaya yardımcı olur.

İşletmeler, stok yönetim sistemi kullanarak ürünlerini takip etme, envanter seviyesini optimize etme ve sipariş süreçlerini kolaylaştırma imkânı elde eder. Bu sayede, işletmeler kârlarını maksimize ederken stok tutma ile ilgili riskleri de azaltırlar.

Stok Yönetimi Neden Önemlidir?

Bir şirketin stokları fazla olduğunda, akışta bir aksama yaratır ve arz-talep dengesini bozar. Stokta yeterli ürün yoksa müşteri memnuniyeti azalır. Fazla ürün varsa depo talep edilen diğer ürünleri alamaz ve işletmenin ticari faaliyetlerinde aksama yaşanır. Bu sebeple, envanter yönetimi, bir şirketin envanterini takip etmeye, doğru kayıtlar tutmaya ve stok seviyelerinin işletmenin ihtiyaçlarına uygun olmasına yardımcı olduğu için işletmelerin önemli bir parçasıdır. Sistem, envanter düzeylerini ve süreçleri optimize ederek kaynakların çok daha iyi yönetilmesini sağlar. Bu sayede, şirketlerin maliyetleri düşürmesini, verimliliği ve karlılığı artırmasını sağlar. Ayrıca, gerçek zamanlı bilgi sağladığı için işletmelerin gelecekteki ihtiyaçları ve büyüme süreçleri için etkili planlar yapmasına yardımcı olur.

Stok Yönetiminin Amacı Nedir?

Envanter yönetiminin amacı, bir işletmenin müşteri talebini fazla stok veya eksik stok olmadan karşılamak için doğru miktarda envantere sahip olmasını sağlamaktır. Mevsimsel değişiklikler, yeni ürün tanıtımları ve rakip faaliyetleri gibi çeşitli nedenlerle talep dalgalanabilmektedir. Bu faktörlerden dolayı işletmelerin stok seviyelerini ve stok konumlarını izlemek, stok hareketlerini analiz ederek gelecekteki talebin tahminini yürütmek oldukça önemlidir.  

Stok Yönetimi Yapılmazsa Ne Olur?

Stok yönetimi gerçekleştirilmezse, bir işletme bir dizi sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunlar, stokta olmayan kalemler nedeniyle müşteri memnuniyetinin azalmasını, fazla stok nedeniyle karlılığın azalmasını, yanlış envanter takibi nedeniyle verimliliğin düşmesini ve ürünlerin bozulması ve son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle israfın artmasını içermektedir. Ek olarak, müşteri talep modellerine ilişkin içgörü eksikliği olmakta ve bu da iş hakkında bilgiye dayalı kararlar alınamamasına neden olmaktadır. Bu olumsuz sonuçlardan kaçınmak için işletmelerin etkin bir envanter yönetim sistemi uygulaması önemlidir.

Stok Yönetiminin Faydaları Nelerdir?

  • Tasarruf

Ürünlerin depolandığı yeri ve hangi lokasyonda kaç tane ürün olduğunu bilmek, işletmelerin sahip olduğu stoğu daha iyi yönetmesine yardımcı olur. Ayrıca, herhangi bir sipariş sürecinde ürünlerin herhangi bir lokasyondan tedarik edilmesini kolaylaştırır. Aynı zamanda, işletmelerin satılmayan stokları ve fazla satın alımların analiz edilmesini sağlar. Tüm bunlar, maliyetleri büyük oranda azaltmaya yardımcı olur.

  • Müşteri Memnuniyeti

İşletmeler, müşterilerin ihtiyaç duyduğu anda doğru ürünleri stoklarında bulundurarak ürünlerin daha hızlı teslim edilmesini sağlar. Bu sayede işletmeler, daha iyi müşteri hizmeti sunma ve müşterilerin tekrar gelmesini sağlama imkânı bulur.

  • İşlem Kolaylığı

İşletmelerin, siparişten stoklamaya ve satışa kadar süreçlerinin çoğunu düzene koymasına ve otomatikleştirmesine yardımcı olur. Bu, çok daha hızlı işlemler çok daha az hata anlamına gelir.

  • Nakit Akışı Esnekliği

Dengeli bir stok yönetimi, biten stoğu yenilemek için her zaman yeni ürünlerin gelmesi demektir. Bu, işletmelerin işin diğer alanlarına fon sağlamak için nakit akışı yeteneğini en üst seviyeye çıkarmasını sağlar.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo