BTRANS Bildirimi Nedir?

Bu blogda, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 31 Mayıs 22 tarihinde 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile yayımlanan açılımı Bilgi Transfer Sistemi olan BTRANS ile ilgili detayları ele alacağız.

BTRANS Tanımı

GİB’in yayımladığı tebliğe göre, internet üzerinden taşınır ve taşınmaz tüm mal ve hizmetlerin alınması ve satılmasına yönelik verilen ilanlara aracılık eden bütün hizmet sağlayıcılarının birtakım bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bildirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu sebeple, aracılık eden hizmet sağlayıcılarının, takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirdiği işlemlere yönelik bilgileri, GİB sistemine BTRANS aracılığı ile göndermesi gerekmektedir.

BTRANS ile Paylaşılması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Taşınır ve taşınmaz mal veya hizmetlerin alımı, satımı ve kiralanmasına yönelik verilen ilanları yayımlamaya aracılık eden hizmet sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve sosyal ağlayıcılarının aşağıdaki bilgileri GİB ile paylaşma zorunluluğu vardır.

  • Hizmetin verildiği internet adresi,
  • Hizmetin verildiği gerçek veya tüzel kişinin adı-soyadı, TCKN veya VKN bilgileri,
  • Hizmet verilen kişilerin adres bilgileri,
  • Hizmet alanlar adına yapılan taşınır, taşınmaz mal ve hizmetlerin satışı, alımı ve kiralamalarına yönelik her bir tahsilat veya satış işleminin tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracı hizmet sağlayıcılara ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini,
  • Son olarak başkanlığın belirleyeceği diğer bilgileri

Bilgi Transfer Sistemi ile Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine bildirmesi gereken bilgilerdir.

Ek olarak, ödemelere yönelik satıcının veya kiralayanının ticari temsilci olması nedeniyle ödemeye aracılık etmesi ya da ödeme hizmetini banka gibi bir dış hizmetten alması bilgi verme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Ayrıca, aracı hizmet sağlayıcı, yer sağlayıcı veya sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden ilan verenlerin Başkanlığı bildirilmesi zorunlu olan bilgileri bu sağlayıcılara vermesi zorunludur. Eğer ilana konu olan taşınır – taşınmaz mal veya hizmetin mülkiyeti ilan veren kişide değilse, mülkiyet sahibiyle ilgili bilgileri de bildirmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin paylaşılmaması durumunda aracı hizmet sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve sosyal ağ sağlayıcıları bildirimde bulunmayan ilan verenlere ait bilgileri GİB’e bildirmelidir.

BTRANS Sorumluluk ve Cezaları Nedir?

  • İlan veren gerçek veya tüzel kişiler, aracı hizmet sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve sosyal ağ sağlayıcılarının GİB’e bildirmek olduğu bilgileri, sağlayıcılara doğru vermekle sorumlu tutulmuştur.
  • Aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal sağlayıcılar ve yer sağlayıcılar BTRANS aracılığı ile bildirdikleri bilgileri, GİB’in standart ve yöntemine uygun olacak şekilde bildirmelidir.
  • GİB tarafından belirlenen formatta, standartta ve bildirim yöntemine uygun olmayan şekilde bildirilen bilgiler kabul edilmeyecek ve bildirim hiç yapılmamış sayılacaktır.
  • GİB’e bildirme zorunluluğu olan bilgilerin defter, kayıt ve belgeler için öngörülen saklama süreleri içinde elektronik ortamda saklanması ve istendiği takdirde elektronik ortamda ibraz edilmesi gerekmektedir.
  • Tebliğ kapsamında bildirilmesi gereken bilgilerin bildirilmemesi, eksik ya da yanıltıcı bildirimlerde bulunulması halinde ceza uygulanmaktadır.
Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo