CFO Nedir?

Chief Financial Officer kısaltması olan CFO’nun Türkçe anlamı Mali İşler Koordinatörü veya Finansal İşler Müdürüdür. Muhasebe, bütçeleme, tahmin ve finansal raporlama dahil olmak üzere bir kuruluşun finansal operasyonlarını denetlemekten sorumlu yönetici düzeyinde bir pozisyondur.

CFO Ne Yapar?

Finans Direktörü (CFO’lar), bir şirketin muhasebe, bütçeleme, finansal raporlama ve yatırımcı ilişkileri dahil olmak üzere finansal faaliyetlerini yönetmekten sorumludur. Şirketin üst düzey yöneticilerine ve yönetim kuruluna finansal tavsiyelerde bulunurlar.

CFO’lar, riski azaltırken ve finansal yükümlülükleri yönetirken şirketin finansal amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlamaktan sorumludur. Ayrıca şirketin kısa vadeli ve uzun vadeli hedeflerini karşılayabilmesini sağlamak için finansal stratejiler ve politikalar geliştirirler. Ayrıca, iş hedeflerine ulaşıldığından emin olmak için pazarlama ve satış gibi diğer departmanlarla da yakın iş birliği içinde çalışır.

CFO’nun Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

 • Finansal Stratejiler Geliştirmek

CFO, şirketin genel hedefleri doğrultusunda şirketler için finansal stratejiler geliştirir. Bu, kısa vadeli ve uzun vadeli finansal hedefler geliştirmeyi, finansal bütçeyi yönetmeyi ve finansal kaynakların yönetimi için stratejiler ve politikalar belirlemeyi içerir.

 • Mali Analiz

CFO’nun bir şirketin iyileştirme alanlarını belirlemek ve verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için şirkete ait mali performansı analiz etmesi gerekir. Bunu, mali denetimler yaparak, mali tabloları analiz ederek, risk değerlendirmesi ve iyileştirme önerilerinde bulunarak yapar.

 • Finansal Raporlama

CFO’nun görev ve sorumluluklarından bir tanesi de finansal raporların hazırlanmasından ve üst düzey yöneticilere, yönetim kurulu üyelerine ve diğer menfaat sahiplerine sunmaktır. Buna finansal performans hakkında raporlama, finansal tahminler hazırlama ve finansal verilerin ayrıntılı analizini sağlama dahildir.

 • Hazine Yönetimi

Şirketin hazine yönetimi faaliyetlerini yürütür. Bu, kuruluşun nakit akışını yönetmeyi, yatırımları denetlemeyi ve getirileri optimize etmek için stratejiler geliştirmeyi içerir.

 • Risk Yönetimi

Risk alanlarını belirlemek, riski azaltmak için stratejiler geliştirmek ve risk yönetimi stratejilerinin etkinliğin izlemek CFO görevleri arasındadır. Bu, şirketin risk yönetimi faaliyetlerini yönetmekten sorumlu olduğu anlamına gelir.

Nitelikli bir CFO’nun Sahip Olması Gerekenler

 • Muhasebe, finansal analiz ve finansal yönetim ilkeleri konusunda güçlü bir anlayışa sahip olmalıdır.
 • Şirketin geleceği hakkında stratejik düşünebilmeli ve başarı için uzun vadeli planlar geliştirebilmelidir.
 • Çalışanlarına hedeflere ulaşmaları için ilham veren ve onlar motive eden etkili bir lider olmalıdır.
 • En üst kademeden en alt kademeye kadar tüm çalışanlarla etkili bir şekilde iletişim kurabilmelidir.
 • Şirketle ilgili finansal riskleri anlayabilmeli ve yönetebilmelidir.
 • Son teknolojilere aşina olmalı ve bunları kuruluşun finansal performansını iyileştirmek için kullanabilmelidir.
Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo