2022'de e-Arşiv Fatura Sınırı Nedir_

2022’de e-Arşiv Fatura Sınırı Nedir?

e-Belge uygulamaları ile ilgili her yıl yeni bir düzenleme getirilmektedir. Yapılan düzenlemelerle birlikte yıllık ciro limitleri kademeli olarak düşürülmekte ve e-dönüşüm sürecinin hızlanması sağlanmaktadır. Vergi Usul Kanunu’nun 509 Sıra No.lu Tebliğinde yapılan değişiklikler ile birlikte, e-2022’de e-Arşiv Fatura Sınırı güncellenmiş ve uygulamaya zorunlu olarak dahil olması gereken mükelleflerin kapsamı genişletilmiştir. Yazı içeriğimizde e-arşiv fatura sınırına dair en güncel bilgileri bulabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura Tanımı

e-Arşiv Fatura, e-fatura mükellefi olmayan gerçek veya tüzel kişilere satış sonrası kesilen faturaların dijital ortamda düzenlenmesini, gönderilmesini ve saklanmasını sağlayan bir e-dönüşüm sistemidir.

e-Arşiv Fatura Limiti Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan son tebliğde, e-arşiv fatura sistemine dahil olmayan mükelleflerin e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin ciro limiti düşürülmüştür.

Son tebliğden önce, e-arşiv fatura sistemine dahil olmayan mükellefler tarafından aynı gün içerisinde vergi mükellefi olmayanlara 30 Bin TL, vergi mükellefi olanlara ise 5 Bin TL ve üzerinde fatura kesenlerin e-arşiv fatura sistemine geçmesi zorunluydu.

Yapılan son düzenlemeye göre ise, 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan kişilere yapılan satışların, vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL, vergi mükelleflerine düzenlenen faturaların ise 2 Bin TL ve üzeri olması durumunda e-arşiv fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Belirtilen bu sınırlara ulaşan işletmelerin, ister Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait olan GİB Portal, ister GİB tarafından onaylı özel entegratörler aracılığı ile elektronik ortamda e-arşiv fatura düzenleme zorunluluğu başlamaktadır.

e-Arşiv Fatura Sistemine Dahil Edilen Sektörler

  • Kendi internet sitesinde veya pazaryerleri aracılığı ile dijital ortamda mal veya hizmet satışı yapan, başka bir ifadeyle e-ticaret faaliyetleri yürüten mükelleflerin,
  • Gayrimenkul veya motorlu taşıt yapan, imal eden, alım-satım veya kiralama faaliyetleri yürüten mükelleflerin,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyelerden yatırım ya da işletme belgesi yolu ile konaklama hizmetinde bulunan otel işletmelerinin,

2020 ya da 2021 hesap dönemlerine ait brüt satış hasılatının 1 Milyon TL ve üzerinde olanlar 1 Temmuz 2022 tarihine, 2022 ve onu takip eden hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar ise ilgili hesap dönemini izleyen 7. Ayın başına kadar e-arşiv fatura sistemine geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

Ayrıca, e-Fatura sistemine gönüllü veya zorunlu olarak geçen işletmelerin, aynı süre içerisinde e-arşiv fatura sistemine geçiş yapma zorunlulukları da bulunmaktadır.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo