2023 Yılında e-Faturaya Geçme Zorunluluğu Olan Mükellefler

2023 Yılında e-Faturaya Geçme Zorunluluğu Olan Mükellefler

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), her yıl e-belge uygulamalarına geçiş için yıllık ciro limitlerini kademeli olarak düşürmektedir. Bununla birlikte, e-dönüşüm sürecini hızlandırmayı ve belge süreçlerini dijitale taşıyarak kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Bu sistemler hem mükelleflerin hem de GİB’in iş süreçlerinde birçok fayda sağlamaktadır. e-Fatura, e-dönüşüm sistemi kapsamında ortaya çıkmış en yaygın kullanılan sistemlerden biridir. Bu blogda, yeni düzenlemeyle birlikte e-faturaya geçme zorunluluğu olan mükellef gruplarının kimler olduğuna değineceğiz.

2023’te Kimler e-Fatura ve e-Deftere Geçecek?

2021 yılında e-fatura ve e-defter sistemine geçiş limitleri 4 milyon TL ve üzerindeydi. Yapılan yeni düzenlemeye göre, 2022 yılında cirosu 3 milyon TL ve üzerinde olan tüm mükellefler, sektör ayrımı olmaksızın e-fatura ve e-defter sistemine geçmesi zorundadır. e-Fatura geçişlerinin 1 Temmuz 2023, e-defter geçişlerinin ise 1 Ocak 2024’e kadar tamamlanması gerekmektedir.

Tüm bunlara ek olarak;

  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa (ÖTV) ekli I sayılı listede bulunan malların üretimi, ithalatı, teslimatı vb. faaliyetleri sebebiyle EPDK’dan lisans alan işletmeler ile ÖTV Kanununa ekli III sayılı listede bulunan malları üreten, inşa eden veya ithal edenler; lisans alımı, üretim, inşa ya da ithalin yapıldığı ayı izleyen 4. Ayın başından itibaren elektronik fatura sistemine geçmesi zorunludur.
  • Sebze ve meyve ticareti, komisyoncu veya tüccar olarak iş yapanlar, işe giriş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamalı ve e-fatura sistemine geçmelidir.

Sektör Ayrımına Göre e-Fatura ve e-Defter Sistemine Geçmesi Gereken Mükellefler

  • Gayrimenkul alım-satımı veya kiralama yapanlar ile motorlu alım-satım veya kiralama yapanların, 2022 yılında 500 bin TL ciro elde edenler, 1 Temmuz 2023 tarihinde e-faturaya, 1 Ocak 2024 tarihinde e-defter sistemine geçiş sürecini tamamlamak zorundadır.
  • İnternet ortamında mal veya hizmet satışı yapanların, 2022 yılına ait brüt satış hasılatının 500 bin TL ve üzerinde olması durumunda 1 Temmuz 2023’te e-faturaya, 1 Ocak 2024’te ise e-defter sistemine geçmesi gerekmektedir.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden belge alarak konaklama hizmeti veren işletmelerin 1 temmuz 2022 tarihibde e-fatura sistemine geçişlerini tamamlamış olması gerekmektedir. 2023 yılında bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin ise ilk faturalarının mutlaka e-fatura olarak düzenleme zorunluluğu vardır.

e-Faturaya Geçiş Yöntemleri Nelerdir?

e-Fatura (Elektronik Fatura) sistemine geçmek için 3 temel yöntem bulunmaktadır. Ancak, geçiş işlemlerine başlamak için atılması gereken ilk adım tüzel kişiler için Kamu Sertifikasyon Merkezinden mali mühür almaktır. Şahıs şirketleri veya e-SMM kullanıcıları ise e-imza ile başvurmak yeterlidir. Ayrıca, bu yöntemler e-arşiv fatura, e-SMM ve e-İrsaliyeye geçmek için de kullanılmaktadır.

  • GİB Portal

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesi üzerinden sunduğu ücretsiz e-fatura hizmetidir.

  • Doğrudan Entegrasyon

Firmanın bilgi işlem sistem altyapısı yeterli ise firmanın kendi sistemini GİB sistemine entegre ederek e-faturadan faydalanma yöntemidir.

  • Özel Entegrasyon

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından izin alan kurumlar aracılığı ile e-fatura sistemine geçmek mümkündür. e-Fatura kullanmak için bu yöntem seçilecekse, kurumun GİB onaylı olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo