e-Müstahsil Makbuzu Zorunlu mu

e-Müstahsil Makbuzu Zorunlu mu?

Müstahsil makbuzu, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alımında fatura yerine geçen ve malı teslim alan mükellef tarafından düzenlenen ticari bir belgedir. E-müstahsil makbuzu elektronik ortamda düzenlenmekte, saklanmakta ve ibraz edilmektedir. Peki e-müstahsil makbuzu zorunlu mu? Hep birlikte öğrenelim.

e-Müstahsil Makbuzu Kimler için Zorunludur?

GİB’in yayımlamış olduğu 509 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’ne göre, müstahsil makbuzlarının düzenlenmesine, saklanmasına ve ibraz edilmesine yönelik usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir. Buna göre Gelir İdaresi Başkanlığı, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere, fatura yerine kâğıt ortamında müstahsil makbuzu düzenleyen ticari mükelleflerin e-müstahsil makbuzu vermelerini zorunlu kılmıştır.

Yine söz konusu tebliğe göre;

  • e-Fatura sistemine geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme yükümlülüğü bulunan mükelleflerin, elektronik faturaya geçiş sürecinde gerekli başvuruları yapması ve e-müstahsil makbuzu sistemine geçiş yapması gerekmektedir. Sisteme geçişinin ardından düzenleyeceği müstahsil makbuzlarını ise elektronik olarak düzenlemesi, saklaması ve ibraz etmesi zorunludur.
  • Hal Kayıt Sistemine bildirimde bulunmakla yükümlü olan ve komisyoncu ya da tacir sıfatıyla sebze ve meyve ticareti yapan mükelleflerin, müstahsil makbuzlarını uygulamaya geçtikleri ay sonu itibariyle e-müstahsil makbuzu olarak düzenleme, saklama ve ibraz etme zorunluluğu vardır.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yazılı bildirimde bulunulan mükelleflerin, belirlenen süre içerisinde elektronik müstahsil makbuzu sitemine geçmeleri ve satın alımları için düzenledikleri müstahsil makbuzlarını, elektronik olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

e-Müstahsil Makbuzuna Nasıl Başvuru Yapılır?

Sisteme geçiş yapmak için öncelikle mali mühür ya da e-imzaya sahip olmanız gerekmektedir. Mali mühür ya da e-imza sahip olmanızın ardından e-mm sistemine başvuru işlemlerinize başlayabilirsiniz.

e-MM uygulamasına geçmek isteyen mükellefler 3 farklı yöntem ile geçiş süreçlerini tamamlayabilirler.

  • GİB Portal

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kendisine ait olan efatura.gov.tr üzerinden sunduğu GİB Portal ile sistemi kullanmaya başlamak mümkündür.

  • Doğrudan Entegrasyon

Mükellefler, kendi bilgi işlem sistemlerini GİB Portal ile entegre etme yöntemiyle e-müstahsil makbuzu sistemini kullanabilirler.

  • Özel Entegrasyon

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetki verilmiş bir özel entegratör aracılığı ile sistemi kullanmak mümkündür.

e-Müstahsil Makbuzuna Geçmemenin Cezası Var mı?

Zorunluluk kapsamına girmesine rağmen hala e-müstahsil makbuzu sistemine geçmeyen veya e-müstahsil makbuzuna geçiş yapmış ancak elektronik olarak makbuzlarını düzenlemeyen mükelleflere cezai hükümler uygulanmaktadır.

 

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo