e-SMM Hakkında Sık Sorulan Sorular

e-SMM Hakkında Sık Sorulan Sorular

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından serbest meslek ile uğraşan tüm mükelleflere, ciro limiti dikkate alınmaksızın e-SMM’ye geçiş zorunluluğu getirildi. Bunun üzerine e-SMM ile ilgili merak edilen konular artış gösterdi. Elektronik serbest meslek makbuzuna dair en çok merak edilen konuları yazı içeriğimizde bir araya getirdik.

e-SMM Hakkında En Çok Merak Edilenler

1. e-SMM Nedir?

e-SMM, serbest meslek mensupları tarafından kesilen matbu makbuzların, elektronik ortamda düzenlenmesini, imzalanmasını, e-posta veya kağıt olarak alıcısına iletilmesini ve bu belgelerin günlük olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na iletilmesini sağlayan bir e-dönüşüm sistemidir.

2. Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Kimler için Zorunludur?

GİB tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında serbest meslek mensupları (sanatçı, serbest muhasebeci, avukat, mali müşavir vb.) tarafından düzenlenen serbest meslek makbuzlarının, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren e-SMM olarak düzenlenmesine karar verilmiştir.

3. e-Serbest Meslek Makbuzu Kesebilmek için e-Fatura veya e-Arşiv Fatura Sistemine Dahil Olmak Gerekir mi?

Hayır, e-SMM sistemine geçiş yapabilmek için e-fatura veya e-arşiv mükellefi olma zorunluluğu yoktur.

4. e-SMM’nin Faydaları Nelerdir?

  • Serbest meslek makbuzlarının hazırlanması çok daha hızlıdır.
  • Makbuzlar, elektronik ortamda iletildiğinden dolayı kargo ile göndermeye gerek yoktur.
  • Makbuzlar, dijital olarak arşivlenir ve güvenle saklanır.
  • Zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde, internetin olduğu her yerde makbuzlara ulaşma imkânı vardır.
  • Basım ve arşivleme maliyetleri ortadan kalktığı için tasarruf sağlar.

5. Kesilen bir e-SMM İptal Edilir mi?

Doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan herhangi bir iptal işlemi yoktur. Ancak, dönem içinde kestiğiniz makbuzu sistemden iptal edebilirsiniz. e-SMM’ler muhasebecinin beyanına dayandığından dolayı muhasebeci tarafından beyan edilmeyen e-serbest meslek makbuzları hiç kesilmemiş kabul edilmektedir.

6. e-Serbest Meslek Makbuzu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru için, gerçek kişilerin e-imzaya tüzel kişilerin ise mali mühre sahip olması gerekmektedir. Bunlara sahip olduktan sonra  GİB e-Arşiv Portal Başvuru ekranından veya özel entegratör aracılığı ile başvuru yapılmaktadır.

7. Freelance Çalışanlar e-Serbest Meslek Makbuzu Kesebilir mi?

Freelance çalışanlar da elektronik serbest meslek makbuzu kesebilmektedir. Hatta, tüm freelance çalışanların vermiş oldukları hizmet karşılığında ücret aldığını kanıtlaması ve herhangi bir sorunla karşılaşmaması açısından e-SMM mutlaka kesmesi gerekir.

8. Geçmişe Dönük e-SMM Kesilebilir mi?

e-Serbest meslek makbuzlarının ürün ya da hizmetin verildiği, işin tamamlandığı ya da tahsilatın yapıldığı anda düzenlenmesi gerekmektedir. Bu sebeple, geriye dönük e-SMM kesilmesi mümkün değildir.

9. e-Serbest Meslek Makbuzundaki Stopaj ve KDV’yi Kim Öder?

Stopaj, makbuzu düzenleyen kişinin müşterisi tarafından muhtasar beyanname ile birlikte serbest meslek mensubu adına devlete ödemektedir. KDV’yi ise serbest meslek makbuzunu kesen ödemektedir.

10. e-SMM’de Vergi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Serbest meslek makbuzunda hem stopaj hem de KDV kesilmektedir. Brüt tutar üzerinden kesilen bu vergiler için oran stopajda %20, KDV’de ise %18’dir.

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo