e-SMM ile e-Fatura Arasındaki Fark Nedir_

e-SMM ile e-Fatura Arasındaki Fark Nedir?

e-Serbest meslek makbuzları ve e-faturalar, işletmeler ve bireyler arasındaki işlemleri belgelemek için kullanılmaktadır. Ancak, iki belge arasında bazı temel farklılıklar vardır. Bu blog yazısında, serbest meslek makbuzları ile faturalar arasındaki temel farkları ele alacağız.

e-SMM (e-Serbest Meslek Makbuzu) Nedir?

e-Serbest meslek makbuzları (e-SMM’ler), serbest meslek sahipleri tarafından mesleki faaliyetlerinden elde ettikleri geliri belgelemek için düzenlenen elektronik belgelerdir. e-SMM’ler değerli belgeler olarak kabul edilmektedir ve e-fatura ile aynı hukuki niteliğe sahiptir. SMM’ler iki nüsha halinde düzenlenmektedir. Asıl nüsha müşteriye verilirken bir nüsha da serbest meslek mensubunda kalmaktadır.

Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Bir SMM’ye dahil edilmesi gereken bazı önemli bilgiler şunlardır:

  • Serbest meslek sahibi kişinin adı-soyadı ve adresi
  • Müşterinin adı-soyadı ve adresi
  • İşlem tarihi
  • Sağlanan mal veya hizmetlerin tanımı
  • İşlem tutarı
  • SMM’nin seri ve sıra numarası

Kimler e-SMM Düzenler?

Serbest meslek sahipleri, Gelir Vergisi Kanunu’nun 66. maddesinde serbest meslek faaliyetlerini sürekli bir meslek olarak icra edenler olarak tanımlanmaktadır. Serbest meslek, mesleki faaliyetlerin sürekli olarak ve kar amaçlı olarak gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Kanuna göre avukat, doktor, diş hekimi, danışman, mimar, mühendis, müşavir, yazar, ressam, noter, rehber, müdür gibi kişiler serbest meslek erbabı olan bu kişiler, gelirleri için e-serbest meslek makbuzu düzenlemek zorundadır.

e-Fatura Nedir?

Elektronik fatura (e-fatura), bir müşterinin mal veya hizmet için ödediği bedeli belgelemek amacıyla oluşturulan bir belgedir. E-faturalar elektronik ortamda düzenlenmekte, gönderilmekte ve güvenli bir elektronik ortamda saklanmaktadır. Faturalar, vergilerin miktarını belirlemek ve satın almayı kanıtlamak için oldukça önemli bir belgedir.

e-Serbest Meslek Makbuzu ile e-Fatura Arasındaki Fark Nedir?

e-Serbest meslek makbuzları ve e-faturalar, mal veya hizmet karşılığında alınan ücretleri belgelemek için kullanılan önemli belgelerdir. Ancak, bu belgeler arasında farklılıklar mevcuttur.

  • Bir e-serbest meslek makbuzu ile fatura arasındaki temel fark, e-smm’nin stopaj vergisi içermesi, e-faturanın ise içermemesidir.
  • e-SMM, serbest meslek sahibi bir kişinin mesleki faaliyetlerinden elde ettiği geliri belgelemek için kullanılmaktadır. Faturalar, bir işletme tarafından mal veya hizmet satışını belgelemek için kullanılmaktadır.
  • Serbest meslek makbuzları, stopaj vergisi kesintisi hakkında bilgi içermelidir, ancak faturalar bunu içermez.
  • Faturalar stopaj içermediği için yıl sonunda bu alanda herhangi bir ödeme yapılmayacağından gelirde azalma olmayacaktır. Ancak SMM kesintisi yapıldığı için yıl sonundaki gelirlerinin bir kısmı alıkonulmaktadır.
Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo