Huzur Hakkı Nedir_ Nasıl Hesaplanır_

Huzur Hakkı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

İş hayatında huzur hakkı terimi, şirket ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin veya müdürlerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirirken karşılaşma ihtimali olan risklerin azaltılması amacı güden maddi bir karşılıktır. Blog yazımızda huzur hakkına dair merak edilen birçok detayı ele aldık.

Şirketlerde Huzur Hakkı Nedir?

Bir şirket bünyesinde çalışan üst düzey yöneticilerin, yetkililerin ve yönetim kurulu üyelerinin aldıkları karardan dolayı doğma ihtimali olan riskli durumlardan korunması amacıyla aldıkları ek maaşa huzur hakkı denmektedir. Söz konusu ek maaş, hizmet karşılığında verilen ödemeleri kapsamakta ve toplantı başına veya gün-ay-yıl şeklinde ödenmektedir.

Huzur Hakkı Kimlere Ödenir?

Bu ödeme, anonim şirketlerde görev alan yönetim kurulu üyelerine ve limited şirketlerde müdür olan veya olmayan ortaklara yapılmaktadır.

Huzur Hakkını Hesaplarken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?

  • Huzur hakkında bordro düzenlenmesi kanunen zorunludur.
  • Bir şirketin huzur hakkını verebilmesi için şirketin esas sözleşmesinde bu konunun belirtilmesi veya karar defterinde kararının alınması gerekmektedir.
  • Bu ödemelerde noter tasdiki zorunlu değildir. Fakat, ileride yaşanma ihtimali olan anlaşmazlıklar göz önünde bulundurularak noter tasdiki alınabilmektedir.
  • Bu ödemelerinin firmanın genel mali yapısı ile uyum içinde olması gerekmektedir. mali yapıya uygun olmayan ödemeler firmaların denetim ve soruşturmaya tabi tutulmasına sebep olabilmektedir. Yapılan soruşturmalar sonunda örtülü kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere para cezası uygulanmaktadır.

Huzur Hakkı Nasıl Hesaplanır?

Bir kişinin kıdemine, vergi dilimine ve asgari geçim düzenlemesine göre huzur hakkı hesaplanmaktadır. Gelir vergisi kesintisi, damga vergisi kesintisi ve vergi dilimleri, bir kişinin alacağı huzur hakkını net olarak belli etmektedir. Günlük, aylık ve yıllık bazda veya şirket kararına bağlı olarak toplantı başına yapılan hesaplamalar sonucunda ödenebilmektedir. Huzur hakkının net olarak oranı aşağıdaki şekilde belirlenmektedir:

  • Asgari ücrete denk olan vergi matrahı istinası, brüt maaştan çıkarılmaktadır.
  • Kalan ücret kümülatif vergi matrahına tabi tutulmaktadır.
  • Belirlenen orandan stopaj ve damga vergisi düşüldükten sonra huzur hakkının net olarak belirlenmektedir

Huzur Hakkının Avantajları Nelerdir?

Sermaye şirketinden para çekmeyen bir kişi, kurumlar vergisi haricinde %15 stopaj ücreti ödemektedir. Fakat, söz konusu kişi bunu huzur hakkının adı altında alırsa, gelir vergisi dilimlerine göre vergilendirme yapılmakta ve şirkete gider yazılmaktadır. Bu durumda kurumlara, huzur hakkına tekabül eden tutarın %23’ü oranında geçici vergi avantajı sağlamaktadır.

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo