İhraç Kayıtlı Fatura

İhraç Kayıtlı Fatura Nedir?

İhraç kayıtlı fatura, yurtiçinde ürettiği malları dünya pazarında satmak için vergi indirimlerinden yararlanmak isteyenlere yöneliktir. Firmanızın ticari gelirini artırmak ve ürünlerinizi global pazarlarda satışa çıkarmak istiyorsanız ihracat kayıtlı fatura kavramını da bilmelisiniz.

İhracat Kayıtlı Satış Nedir?

3065 sayılı KDV Kanunu’nda yer alan ihraç kayıtlı satış, yerli malların yurtdışı pazarında çok daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla çıkarılmıştır. Kanuna göre, ihracat yapan şirketler, Katma Değer Vergisi’nden (KDV) muaf tutulmaktadır.

İhraç kayıtlı fatura ise, yerli mal veya hizmetlerin satışının yurtdışına gerçekleştirilmesiyle düzenlenen ve KDV alınmayan bir fatura türüdür. İhraç kayıtlı olarak hazırlanan satış faturaları, yerli üretimin global pazarda yer almasını ve satılmasını desteklediği için özel haklara sahiptir. Bu nedenle, yurtdışına yapılan satışların mutlaka ihraç kayıtlı olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Hangi Şirketler İhracat Kayıtlı Satış Yapabilir?

İhracat işlemlerinde, bir taraf imalatçı diğer taraf ihracatçı rolündedir. Bu sebeple, ihraç kayıtlı satış faturası düzenlemenin ilk ve en önemli şartı, yurtiçinde üretim yapan bir şirket olmaktır. Buna istinaden, söz konusu şirketler mallarını yurt dışına pazarına girmek için satış yaptığında KDV Kanunu’ndan doğan haklara sahip olur. Bu haklar, istisna vergi iadesi veya KDV indirimidir.

Ancak, ihraç kayıtlı fatura düzenlemek için yalnızca yurtiçinde üretim yapıp yurtdışına satış yapmak yeterli değildir. Bu haktan yararlanmak için Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen belli başlı kriterlere sahip olmak gerekmektedir. Aksi takdirde düzenlenen faturalarda herhangi bir vergi iadesi olmaz.

İhracat kayıtlı satış için gerekli olan kriterler aşağıdaki gibidir:

  • Sanayi sicil kaydının ve sicil belgesinin olması
  • Gıda sektörünün, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın onayladığı gıda işletmesi sertifikasına sahip olması,
  • Sanayi Odası ve Ticaret Odası gibi meslek odalarına kayıtlı olması,
  • Çiftçilik faaliyetleri yürütüyorsa, çiftçi kayıt belgesine sahip olması,
  • İşletme onay belgesi,
  • Beyan edilen çalışan sayısına sahip olması,
  • Kapasite raporunun ve üretim alt yapısının tamamını sağlaması

İhraç Kayıtlı Faturada Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

İhraç kaydı yapılacak olan faturanın üzerinde mutlaka “ihraç edilmek şartı ile teslim edildiği için KDV tahsil edilmemiştir” ibaresinin bulunması gerekmektedir. Bu ibare faturada bulunmadığı takdirde ihraç kayıt işleminin yapılması mümkün değildir.

İhracat Faturası ile İhraç Kayıtlı Fatura Arasındaki Fark Nedir?

İki fatura arasındaki en belirgin farkın, üretim yapmalarındaki amaçtır. Başka bir ifadeyle, ihraç kayıtlı ürünler, sadece yurt dışı pazarında satılmak amacıyla üretilmektedir. İhracat işlemleri ise, yurt içinde üretilen ürünlerin hem yurtiçi pazarında hem de yurtdışı pazarında satılmaktadır.

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo