KOBİ Finansman Destekleri Nelerdir_

KOBİ Finansman Destekleri Nelerdir?

KOBİ’ler, ülkenin hem ekonomik hem de sosyal kalkınmasını sağladıkları için ekonominin bel kemiğini oluşturmaktadır. Ekonomiye sağladıkları katkıdan dolayı oldukça büyük öneme sahip olan KOBİ’lere, devlet KOSGEB aracılığı ile kredi destekleri sunmaktadır.  Bu destekler ile KOBİ’lerin yaşadığı finansal sorunlara çözüm bulmak, ürün kalitesini ve iş standartlarını artırmak ve istihdam yaratmalarını sağlamak amacıyla verilmektedir. Blog yazımızda devlet tarafından verilen KOBİ Finansman Destekleri ‘ni inceleyeceğiz.

KOBİ Nedir?

Açılımı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler olan KOBİ, çalışan sayısı 250’den ve yıllık cirosu 125 milyon TL’den az olan, yönetmelikte mikro, küçük ve ortak büyüklükteki işletmeler olarak adlandırılan ekonomik birimlerdir. Türk ekonomisinde büyük bir öneme sahiptir ve bu yüzden faaliyetlerini yürütebilmeleri için devlet tarafından birçok destek sağlanmaktadır.

KOBİ Finansman Destek Programında Yer Alan Destekler Nelerdir?

KOBİ Finansman Destek Programı, ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerini artırmak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomik gelişmelere katkı sağlamalarını teşvik etmek amacıyla, bankalardan uygun koşullarda kredi temin etmelerini sağlayan bir programdır.

Bu program içerisinde yer alan destekler ve krediler aşağıdaki gibidir:

  • İşletme kredisi,
  • Makina – teçhizat kredisi,
  • Acil destek kredisi,

Bankaların kullandırılacak olan işletme, makina – teçhizat ve acil destek kredileri, KOSGEB’in belirlemiş olduğu puan oranlarına ve koşullarına göre belirlenerek verilmektedir.

KOBİ Finansman Desteklerinden Kimler Faydalanabilir?

KOSGEB’in sağladığı desteklerden faydalanabilmek için öncelikle desteklenen türler arasında olup olmadığınızı bilmeniz gerekmektedir. Eğer bu türler arasındaysanız, herhangi bir iş fikri olan herkesin desteklere başvurma ve desteklerden faydalanma hakkınız bulunmaktadır.

İşletmelerin türlerini ise faaliyet gösterdikleri alan, işletme özellikle ve daha önce KOSGEB desteğinden yararlanıp yararlanmadıkları belirlemektedir. KOSGEB’in belirlediği işletme türleri “Girişimci İşletmeler” ve “Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler” olmak üzere iki türlüdür.

Destek programının süresi 3 yıldır. 3 yılını dolduran işletmeler, destek programına yeniden başvurabilir. Kısacası, KOBİ Finansman Desteklerinden yararlanmak için aranan şartlar; KOSGEB’in belirlediği işletme türlerinden olmak ve eğer programdan faydalanıldıysa 3 yılı doldurmuş olmaktır.

Ayrıca belirtmemiz gereken önemli bir konu daha bulunmaktadır. Acil destek kredisi doğal afet, yangın vb. durumlarda verilmektedir. Bu sebeple, işletmenin acil destek kredisi alabilmesi için programda tanımlanmış olan işletme türleri arasında olması ve 3 yıllık süreyi beklemesi şartı aranmamaktadır.

KOBİ Finansman Desteklerinden Nasıl Yararlanılabilir?

Destekten yararlanabilmek için KOSGEB’in internet sitesi üzerinden girişimcilik eğitimini tamamlamanız gerekmektedir. Sonrasında şirket kurma, KOSGEB veri tabanına kayıt olma süreçlerini tamamladıktan sonra ihtiyacınız olan desteklerden birine başvuru yapabilirsiniz.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo