KOSGEB Destekleri ve Teşvikleri

KOSGEB Destekleri Nelerdir?

Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, kısacası KOBİ’ler, ülke ekonomisinin bel kemiğini oluşturmakta ve ekonomiye büyük bir katkı sağlamaktadır. Ancak, KOBİ’ler işlerini büyütüp ekonomiye katkı sağlaması için belli bir sermayeye ihtiyaç duymaktadır. Çünkü bir iş fikri ortaya çıktığında veya bir iş kurulduğunda en çok ihtiyaç duyulan yeterli sermaye olmaktadır. Bu noktada, KOSGEB destekleri devreye girmekte ve sermaye desteği sağlamaktadır. Peki günümüzde birçok KOBİ tarafından adı duyulan KOSGEB nedir? KOSGEB Destekleri Nelerdir? Kimler Başvurabilir?” hepsinin cevabı bu yazımızda.

KOSGEB Nedir?

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) kısaltması olan KOSGEB, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) katkı sağlamak ve desteklemek amacıyla 1990 yılında kurulmuştur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. 2005 yılına kadar sadece üretim ve imalat sektörlerine destek vermekle birlikte 2009 yılı itibari ile ticaret ve hizmet sektörlerini de bünyesine katarak farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok girişimci ve işletmeyi de desteklemiştir. Günümüzde hala destek vermeye devam ediyor.

KOSGEB’in KOBİ’lere Sağladığı Destekler Nelerdir?

KOSGEB, girişimcilere ve işletmelere 4 farklı türde hizmet ve destek sağlamaktadır. Şimdi tüm bu destek ve hizmetlere nelerin dahil olduğuna bir bakalım:

1. Girişimcilik Destekleri

 • İş Planı Ödülü Destek Programı

KOSGEB, bu destek programı ile girişimcileri iş kurmaya ve yürütmeye teşvik etmek amacıyla girişimcilik konulu yarışmalar sonucunda başarılı iş fikirlerinin veya modellerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

 • Geleneksel Girişimci Destek Programı

Bu program ile girişimciler tarafından kurulan yeni işletmelerin hayatta kalma ve faaliyetlerini sürdürme oranının artırılması amaçlanmıştır.

 • İleri Girişimci Destek Programı

KOSGEB, ülkenin stratejik olarak öncelikli olan sektörlerinde faaliyet gösteren yeni işletmelere destek olmak amacıyla ileri girişimci destek programını sunmaktadır

2. KOBİ Finansman Destekleri

 • KOBİ Finansman Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelere, finans desteği sağlayarak finansman sorunlarını çözmek, üretim ve kalite standartlarını artırmak, istihdam yaratmalarını sağlamak amacıyla verilen destektir.

 • Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

KOBİ’lerin finansman, teknoloji ve inovasyon, uluslararasılaşma ve büyüme ile ilgili mevcut durumların analizini yapmak, ihtiyaçları belirlemek, sorunlara çözüm aramak ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırmalarını sağlamak amacıyla KOSGEB tarafından KOBİ’lere verilen danışmanlık hizmetidir.

3. AR-GE Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

 • Stratejik Ürün Destek Programı

Bu program ile Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerinde katma değeri yüksek ürünler ve bu sektörlerin gelişimi için kritik öneme sahip ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yatırım projeleri desteklenmektedir.

 • KOBİ Tekno yatırım – KOBİ Teknolojik Ürün Destek Programı

AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ve orta-yüksek ve yüksek teknoloji kapsamında yer alan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi amacıyla işletmelere sağlanan destek programıdır.

 • AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı

AR-GE ve inovasyon projeleri yoluyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ve girişimciler; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmek veya geliştirmek; ÜR-GE faaliyetleri ile değişen Pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak amacıyla KOBİ’lerin yeni ve orijinal ürünlerin üretilmesini sağlamak amacıyla bu destek verilmektedir.

4. İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

 • Yurtdışı Pazar Destek Programı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yurtdışı pazarına açılma becerilerini geliştirmek, yurtdışında pazar paylarını artırmak, uluslararası pazarda rekabet gücü sağlamak, ihracata ve e-ticarete başlayan işletmelerin sayısını artırmak amacıyla verilen bir destek programıdır.

 • İş Birliği Destek Programı

KOSGEB bu destek programı ile KOBİ’lerin kendi aralarında veya büyük işletmeler ile işbirliği kültürünün gelişmesine katkı bulunmak ve karşılıklı yarar ve rekabet avantajı sağlayan işbirlikleri kurmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Bu program ile, AR-GE ve inovasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin dış pazarlarda yer almasını ve ihracatın artırılmasını sağlamak amacıyla uluslararası kuluçka merkezi kurulması ve KOBİ’lerin hızlandırma programlarına katılması amaçlanmıştır.

 • KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

KOSGEB bu program ile ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki payının ve etkinliğinin artırılması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve sağladıkları katma değeri artırmak amacıyla hazırlayacakları projelere destek olmak amaçlamıştır.

 

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo