Sağlık Sektöründe e-Fatura Zorunluluğu

Sağlık Sektöründe e-Fatura Zorunluluğu

Finansla ilgili modern teknolojilerin artan kullanımı, finansal piyasanın çehresini büyük oranda değiştirmektedir. Bu değişime uyum sağlayan meslek grupları arasında ilk başta mali müşavirler gelmektedir. Onların ardından şirketler ve vergi mükellefleri de e-dönüşüm kapsamında ortaya çıkan değişimlere adapte olarak kendilerini süreç ile uyumlu hale getirmektedir.

Diğer tarafta ise Gelir İdaresi Başkanlığı, e-dönüşüm uygulamalarının çok daha hızlı bir şekilde yaygınlaşması için çalışmalarına devam etmektedir. Bu sebeple, ilk başlarda uygulama kapsamına giren sektörler sınırlıyken şu anda bu sınır sürekli olarak genişlemekte ve uygulama kapsamına giren sektörlerin sayısı artmaktadır. Son düzenlemelerle birlikte sağlık hizmet sağlayıcılarına e-fatura zorunluluğu getirilerek sağlık sektörü de bu kapsama dahil edilmiştir.

Sağlık Hizmet Sektöründe e-Fatura ve e-Arşiv’e Geçiş Süresi Nedir?

509 Sayılı Vergi Usul Kanunu Tebliği’nde yapılan değişikliğe göre, sağlık hizmeti sunucuları ile tıbbi malzeme, ilaç veya etken madde tedarik eden tüm mükellefler 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren brüt satış gelirine bakılmaksızın e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Sağlık Sektöründe e-Fatura Kapsamı Zorunluluğuna Giren Mükellefler

 • Hastaneler
 • Tıp merkezleri
 • Diyaliz merkezleri
 • Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış diğer tedavi merkezleri
 • Teşhis, muayene ve görüntüleme merkezleri
 • Laboratuvarlar
 • Eczaneler
 • Ecza depoları
 • Malzeme ve tıbbi cihaz tedarikçileri
 • Optisyenler
 • İşitme merkezleri
 • Kaplıcalar
 • Beşeri tıbbi ürünler sunan veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri

e-Fatura’nın Sağlık Sektörüne Faydaları Nelerdir?

Günümüzde sağlık sektöründe e-fatura kullanımı, geleneksel faturanın yerine geçmiştir. Bilginin aktarılması ve saklanması aracı olarak çeşitli işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilmekte ve evraklar kâğıt yerine bilgisayar sistemlerinde oluşturulmaktadır. Elektronik fatura veya diğer adıyla e-fatura, sağlık hizmetleri ile ilgili kurum, kuruluş ve kuruluşlar da dahil olmak üzere bu alandaki muhasebe işlemleri ile ilgili zincir boyunca elektronik ortamda belge gönderme ve alma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Bunun yanı sıra sektörü, fiziksel temasın yoğun olduğu, elden ele dolaşan kâğıt belgelerin bulunduğu bir ortamdır. Bu sebeple hastanelerde e-fatura sistemi günümüzde hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında çok önemli bir araçtır.

Hastanelerin çalışmalarını etkileyen önemli faktörlerden biri de arşivleme alanı miktarıdır. Her hastanede doktorlar tarafından açılan her hasta dosyası ister tıbbi raporlar, ister kullanılan ilaçlar ve diğer bazı tıbbi gereksinimlerle ilgili olsun, dosyaların tutulması için genellikle eşdeğer miktarda yer kaplar. Bu tesisin büyüklüğüne bağlı olarak, çok sayıda hastaneye ihtiyaç duyan arşiv alanının hacmini tahmin etmek zor olabilir. Ancak muhasebe işlemlerine yönelik e-fatura sistemi sayesinde dijital alana geçiş ve bu alanda ihtiyaç duyulan fiziksel arşiv alanının ortadan kalkması sağlık hizmetleri üzerindeki mevcut yükü mümkün olduğunca azalmaktadır.

e-Faturanın sağlık konusunda yararları olduğu kadar maliyet ve zaman konusunda da birçok faydası bulunmaktadır. e-faturaya geçiş ile beraber, fatura düzenleme, saklama ve gönderme gibi süreçler hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Aynı zamanda kâğıt, mürekkep ve kargo ihtiyaçları ortadan kalkacağı için düşük maliyet garantisi sunmaktadır.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo