Şahıs şirketi kurma rehberi

Şahıs Şirketi Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ticari faaliyette bulunmak isteyen bir kişinin öncelikle bir şirket kurması gerekmektedir. Kişi ve işletmelerin kazançları üzerinden devlete ödediği vergiler aylık ve yıllık olarak değişmektedir. Bu sebeple, şirket kurarak ticari faaliyetlere başlamak ve yürütmek hukuki olarak oldukça önemlidir. Şirketler, limited, anonim ve şahıs şirketi gibi farklı türlerde kurulabilmektedir. Ancak, kurulması ve kapatılması açısından en kolay olan şahıs şirketi daha çok tercih edilmektedir. Bu sebeple blog yazımızda şahıs şirketi kurarken dikkat edilmesi gerekenleri ele aldık.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi, bir veya daha az hissedar yapısı ile ticari faaliyetlerde bulunmak üzere kurulabilen, ortakların sınırsız sorumluluklara sahip olduğu ve tüzel kişiliğe sahip şirket türüne verilen addır. Ortaklık payının devrinin zor olduğu, payların devri için diğer ortakların onayının gerektiği şirket türüdür. Onay verilmediğinde paylarını devretmek isteyenler paylarını devredemezler. Şahıs şirketlerinde ortaklar, şirketlerinin borçlarından mal varlıkları ile sorumludur.

Şahıs Şirketi Kurarken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Şirket kurma süreci, karmaşık ve meşakkatli gözüken fakat dikkatli bir şekilde yürütüldüğü zaman kısa sürede ve kolayca tamamlanan süreçtir. Dikkat etmeniz gereken detaylar aşağıdaki gibidir:

  • Ticari Unvanınıza Karar Vermek

Türk Ticaret Kanunu’na göre daha önce bir başkası tarafından tescil edilmiş ve kullanılan bir unvanı almanız mümkün değildir. Kuracağınız şirket için daha önce kullanılmamış bir unvan belirlemeniz gerekmektedir. Bu sebeple, kullanmak istediğiniz unvanın bir başkası tarafından kullanılıp kullanılmadığını iyi bir şekilde araştırmanız ve buna göre bir unvan seçtiğinizden emin olmanız gerekir.

  • Ön Hazırlıkları Yapmak

Şirket kurmak için gerekli resmi işlemlerinize başlamadan önce ticari unvanınızı, kira kontratınızı, iş yeri adresinizi, şirketinizin amacını ve konusu, sermayenizi ve şirketin ortaklık yapısını belirlemeniz gerekmektedir.

  • Mali Müşavir ve Avukat ile Anlaşma

Muhasebe kayıtlarınızı tutacak ve vergi beyannamelerinizi verecek bir mali danışmana da ihtiyacınız var. Hem uygun rehberlik hem de resmi işlemlerin sorunsuz ilerlemesi için bir sözleşme imzalamanız gerekmektedir. Ayrıca, açacağınız şirketin türüne göre bir avukat ile anlaşmanız ileride hukuki anlamda sıkıntı yaşamanız veya bir sıkıntı ile karşılaşmanız halinde size çok yardımı olacaktır.

  • Ana Sözleşmenin Tasdiki

İşletmenize ait ana sözleşmeye noter tasdikinden sonra 15 gün içerisinde Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne de tescil ettirmeniz gerekmektedir. Bunun için şirket yönetimi ve temsil yetkisine sahip olan tüm kişilerin esas sözleşme ve imza sirkülerinde vatandaşlık ve iletişim bilgilerine yer vermelisiniz.

  • Vergi Dairesi İşlemleri

Ana sözleşmenizin onaylanmasının ardından Ticaret Sicil Müdürlüğü vergi dairesine ve SGK’ya bildirim yapar. Bunun ardından, bir yoklama memuru gelip şirketin vergi levhası alıp almayacağını yapılan bir denetimle belirlenir. Yoklama memurunun verdiği raporu, mali müşavirinize göndererek vergi levhanızı alabilirsiniz.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu İşlemleri

İşletmenizde personel çalıştıracaksanız en geç faaliyete başladığınız ilk gün işyeri açılış bildirimini SGK’ya bildirmeniz gerekmektedir. Ayrıca, çalışan bilgilerini ve işe başlama tarihlerini de önceden bildirebilirsiniz.

  • Lokasyon ve Hedef Kitle Seçimi

Firmanızın hedef kitlesi ile iletişim halinde olmasını sağlamak ticari faaliyetlerinize göre lokasyon belirlemeniz gerekmektedir. Bu noktada, satışını gerçekleştireceğiniz ürün veya hizmete kimlerin ihtiyaç duyduğunu belirlemek ve iş yeri adresinizi onlara yakın bir lokasyonda belirlemek hedef kitlenize daha çabuk ulaşmanızı sağlar.

  • Gelir Gider Hesabı Yapmak

Gelir – gider hesabınızı yaparken sadece kira, maaş gibi sabit olan giderleri hesaba katabilirsiniz. Ancak, süreç içerisinde beklenmedik farklı gider kalemleri ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, öngöremediğiniz giderler üzerine bir mali müşavir veya serbest muhasebeciden yardım almalısınız.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo