Serbest Meslek 
Kazançlarında İstisna Nedir

Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Nedir?

Blog yazımızda sıkça merak edilen konulardan biri olan Serbest Meslek Kazançlarında İstisna konusunu ele alacağız.

Serbest Meslek Mensubu Kimdir?

Söz konusu meslek, sermayeden ziyade kişisel çalışmaya, bilimsel veya mesleki bilgiye veya uzmanlığa dayalı, ticari olmayan işleri, işverenden bağımsız olarak kişinin kendi nam ve hesabına kişisel sorumluluk altında gerçekleştirmesidir.

Serbest meslek erbabı ise, kendi adına ve hesabına serbest meslek faaliyetlerini yürüten; doktor, avukat, veteriner, mimar, danışman, diş hekimi, yeminli mali müşavir, mali müşavir, ressam, sanatçı, yazar, besteci, danışman, öğretmen, yönetici, noter, yönetmek, senarist, sünnetçi, sağlık ve rehber memuru vb. şahıslar serbest meslek mensubudur.

Serbest Meslek Kazanç İstisnaları Nelerdir?

Söz konusu istisna 3’e ayrılmaktadır.

1. Telif Hakkı ve İhtira Beratı Kazanç İstisnası

Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelir, serbest meslek sahibi yazarlar, çevirmenler, heykeltıraşlar, besteciler, bilgisayar programcıları ve mucitler ile yasal mirasçıları tarafından elde edilmiş olmalıdır. Aynı zamanda bu eserlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil ettirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen serbest meslek mensuplarının veya mirasçılarının;

  • Hikaye, roman, makale, şiir, bilimsel araştırmalar ve incelemeleri, bilgisayar yazılımları, karikatür, röportaj, fotoğraf, film, radyo ve televizyon, senaryo ve oyun gibi eserlerin gazete, dergi, radyo, televizyon, internet ortamı ve bilgisayarda yayınlamak,
  • CD, kitap, heykel, resim ve nota halinde bulunan eserleri ile ihtira beratlarını satmak,
  • Bunlar üzerinde var olan mevcut haklarını devretme veya kiralama yolu ile elde ettiği kazançlar gelir vergisinden istisna edilmiştir.

2. Sergi ve Panayır İstisnası

Bir şirketin merkez ofisinin Türkiye’de olup olmamasına göre mükellefiyet durumları değişmektedir. Buna göre, merkez ofisi Türkiye’de olup ticari kazanç elde edenler tam mükellefiyete tabidir. Ancak, merkez ofisi Türkiye’de olmayıp bu ülkede kazanç elde edenler ise dar mükellefiyete tabidir. Sergi ve panayır istisnası, dar mükellefiyeti olarak kabul edilen serbest meslek mensuplarına uygulanmaktadır. Buna göre, dar mükellefiyete tabi olanların, devletin izniyle açılan sergi ve panayırlarda serbest meslek faaliyetlerinden elde ettiği kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.

3. Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası

Söz konusu istisna, ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti olan ve ticarete başladığı tarih itibarıyla 29 (yirmi dokuz) yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilere verilmektedir. Bu kişiler, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlardan yılda 75.000 TL’ye kadar olan kısmı aşağıdaki şartlar doğrultusunda gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. İstisnadan yararlanmak için;

  • İş başlangıcını yasal süre içinde bildirmeleri,
  • İş yerinde fiili çalışması veya işi kendisi tarafından yönetmesi (Çırak veya yardımcı işçi çalıştırmak, seyahat, askerlik, hastalık ve tutukluluk gibi zorunlu durumlardan kaynaklı işten ayrılması bu şartı bozmamaktadır.)
  • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde gerçekleştirilmesi halinde, işe giriş tarihi itibarıyla tüm ortakların söz konusu madde kapsamında bulunan şartları taşıması,
  • Ölüm sebebiyle faaliyet eş ve çocuklar tarafından devralınmadıkça, durdurulan veya faaliyete devam eden bir işletme veya mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar kan ya da kayın hısımlarından devralınmaması
  • Faaliyeti olan bir işletmeye sonradan ortak olunmaması, genç girişimcilerde kazanç istisnasının uygulanması için gerekli şartlardır.

İlgili İçerik: e-SMM Başvurusu Nasıl Yapılır?

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo