Tevkifatlı Fatura Nedir

Tevkifatlı Fatura Nedir?

Yapılan satışlardan sonra işletmeler tarafından kesilen bir fatura türü olan tevkifatlı faturayı diğer fatura türlerinden ayıran özelliği , KDV’nin alıcı ve satıcı arasında paylaştırılarak ödenmesidir. Yazı içeriğimizde “Tevkifatlı Fatura Nedir? Nasıl Hesaplanır? Nasıl Düzenlenir?” sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Tevkifatlı Fatura Ne Demek?

Arapçadan dilimize geçmiş olan tevkifatın kelime anlamı, kesinti demektir. Tevkifatlı fatura ise, Gelir Vergisi Kanunu tarafından belirlenmiş ve işletmelerin kestiği faturalarda ödemek zorunda olduğu KDV tutarını, tevkifat oranına göre alıcı ile satıcı arasında paylaştırılarak ödenmesidir. Başka bir ifadeyle, tevkifatlı faturalarda ödenmesi gereken katma değer vergisinin yalnızca satıcıdan değil alıcından da alınmaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesine göre tevkifatlı fatura düzenlemesi gereken sektörler ve gelir türleri açık bir şekilde tanımlanmaktadır. Kanuna göre tevkifat yapması gereken sektörler ve tevkifat uygulanacak işlemler aşağıdaki gibidir:

Tevkifat Yapması Gereken Sektörler

 • Kamu idare ve müesseseleri
 • Sair kurumlar,
 • İktisadi kamu müesseseleri
 • Ticari şirketler
 • İş ortaklıkları
 • Dernekler, vakıflar
 • Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri,
 • Kooperatifler,
 • Yatırım fonu yönetenler
 • Gerçek gelirlerini bildirmek zorunda olan ticaret ve serbest meslek mensupları
 • Tarımsal kazançlarını bilanço ya da tarımsal hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin tevkifat yapmaları zorunludur.

Tevkifat Uygulanabilecek İşlemler

 • İnşaat işleri ve bunlarla ilgili mimarlık – mühendislik hizmetleri,
 • Demirbaşların, makinelerin, teçhizat ve araçların bakım onarımının yapılması ve tamiratıyla ilgili verilen hizmetler,
 • Danışmanlık hizmetleri,
 • Denetim hizmetleri,
 • Çevrecilik, bahçe ve temizlik hizmetleri,
 • Özel güvenlik hizmetleri,
 • Yemek servisi hizmetleri

Tevkifatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?

Tevkifatlı faturanın KDV oranları sektörden sektöre göre ve gelir türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu sebeple, tevkifat hesaplamak için tek bir formül bulunmamaktadır. Bu sebeple, Katma Değer Vergisi üzerinden hesaplama yapmak için öncelikle gelir türüne göre belirlenmiş olan tevkifat oranına bakmak gerekmektedir. Bu oranlar, Gelir Vergisi Kanunu’nda yer almaktadır. Sektöre göre tevkifat yüzdeleri 3/10 – 9/10 arasında belirlenmektedir. Kanuna göre tevkifat yüzdesi belirlendikten sonra hesaplanan tutarı alıcı ödemelidir.

Tevkifat Oranları Nedir?

KDV’de tevkifata tabi olan hizmetlerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Özel güvenlik hizmetleri için 9/10
 • Pamuk, tiftik, yün yapağı ile ham post ve deri için 9/10
 • Yapı denetim hizmetleri için 9/10
 • Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri için 9/10
 • Makina, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait bakım ve onarım hizmetleri 7/10
 • Baskı ve basım hizmetleri 7/10
 • Yemek servisi ve organizasyon hizmetleri için 5/10
 • Servis taşımacılığı 5/10
 • Ağaç ve orman ürünleri 5/10
 • Demir – çelik ürünleri için 4/10
 • Yük taşımacılığı hizmetleri 2/10
Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo