Avukatların Vergilendirilmesi

Avukatların Vergilendirilmesi

Gelir vergisi kanunu, serbest meslek kazancının vergilendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Avukat, serbest meslek mensubu olduğundan vergi mükellefiyeti altındadır ve vergilere tabidir. Blog yazımızda avukatların vergilendirilmesi üzerine bilgiler yer almaktadır.

Avukatlar Hangi Vergi Beyannamelerini Vermek Zorunda?

Her avukatın, Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) belirtilen süre içerisinde sorumluluğu olan beyannameleri, bağlı bulundukları vergi dairesine vermek zorundadır. Söz konusu beyannameler aşağıdaki gibidir:

  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Gelir vergisi, bir gerçek kişinin bir yıl içerisinde elde ettiği kazanç üzerinden, belirli bir oranda vergilendirilmesini öngören bir vergi türüdür. Yıllık gelir vergisi kapsamına giren kazanç unsurlarından birisi, serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek mensubu olan avukatların da yıllık gelir vergisi beyannamesine göre vergilerini ödeme zorunluluğu vardır.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi, mükellefin bir yıl içerisinde elde ettiği kazancı gösteren ve vergi borcunu ödeyebilmesi için vermesi gereken bir beyannamedir. Avukatların beyanname vermeleri gereken dönem, ilgili geçmiş takvim yılını kapsamaktadır. Başka bir ifadeyle, avukatlar gelir vergisi beyannamelerinde, 1 Ocak’tan başlayıp 31 Aralık’ta sona eren dönemi kapsayan gelirleri belirtirler. Eğer, avukat sene başında değil sene içerisinde faaliyetlerine başladıysa, o zaman işe başlama tarihinden 31 Aralık’ kadar olan süreyi dikkate almalıdır.

  • Geçici Vergi Beyannamesi

Geçici vergi, ticari kazanç elde edenlerin, serbest meslek mensubu olanların ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine, üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanan bir vergi türüdür. Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisini ödemek için yıl sonunu beklemeden, üç ayda bir elde edilen gelirin önceden ödenen vergisini ifade etmektedir.

Geçici vergi beyannamelerinin 3 aylık hesap döneminin bitmesinin ardından 2. Ayın 17. Gününe kadar verilmesi ve ödenmesi gerekmektedir.

  • Katma Değer Vergisi Beyannamesi

Katma Değer Vergisi (KDV), avukatların avukatlık mesleğini yerine getirmeleriyle gerçekleşmektedir. KDV beyannamesi her ay hazırlanması gereken bir belgedir. Her ayın 26’sına kadar mükellefler tarafından bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilmektedir. Teslim edilen beyannamenin ödemesi ise verildiği ayın 26. günü akşama kadar yapılması gerekmektedir.

  • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi

Muhtasar beyanname, Gelir Vergisi Kanunu’nun 84. maddesine göre işverenlerin, vergi matrahlarını vergi dairesine toplu olarak bildirilmesi işlemidir. Muhtasar beyannamede, verginin aslı vergi borçlusundan değil, vergi sorumlusundan istenmektedir. Vergi sorumlusu, başkasının vergi borcunu kendi malvarlığından bağlı bulunduğu vergi dairesine ödemekle sorumludur. Bu sebeple, avukatlar çalıştırdığı ve maaş ödediği avukat, katip, sekreter gibi çalışanlarının vergi görevlerini onların adına vergi dairesine ödemektedir. Bu görevler yerine getirilmediği takdirde vergi cezaları, vergi sorumlusu olan işveren avukattan istenmektedir.

Vergi Beyannamesi Verilmezse Ne Olur?

Avukatlar, beyanname döneminde herhangi kazancı veya faaliyeti olmasa da beyannamelerini vergi dairesine sunma zorunluluğu vardır. Beyannameleri, verilen süre içinde sunmaları veya hiç sunmamaları halinde özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo