Basit Usulde Vergilendirme Şartları Nelerdir_

Basit Usulde Vergilendirme Şartları Nelerdir?

Gelir vergisi ödeme sorumluluğu bulunan mükellefler, gerçek usulde vergilendirmeye tabi olanlar ve basit usulde vergilendirmeye tabi olanlar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Basit usulde vergilendirme, işletmeler için pek çok avantaj sağlamaktadır. Bu sebeple, hangi şartları sağlayan işletmelerin basit usulde vergilendirmeye tabi olacağı merak konusudur. Yazı içeriğimizde “Basit Usulde Vergilendirme Şartları ve Sağladığı Faydalar Nelerdir?” sorularına cevap vereceğiz.

Basit Usulde Vergilendirme Nedir?

Basit usulde vergilendirme, bir işletmenin bir hesap dönemi içerisinde yer alan gelir – gider ve satılan mal veya hizmetlerin alış bedelleri arasında çıkan farktır. Vergilendirme bu farka göre yapılmaktadır.

Gerçek usulde vergilendirmeye tabi olanlar KDV, stopaj, gelir vergisi ödemekle yükümlüyken basit usulde vergilendirmeye tabi olanlar sadece ticari kazançlarının vergisini ödemekle yükümlüdür. Vergilendirme şekilleri farklı olsa da iki usulde de vergi tutarı işletmelerin bir hesap döneminde elde ettiği hasılata göre belirlenmektedir.

Basit Usulde Vergilendirmeye Tabi Olmanın Şartları

Vergilendirmenin şartları, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilmiştir. Basit usulde vergilendirmeye tabi olmak için genel ve özel olmak üzere iki kategoride yer alan şartların sağlanması gerekmektedir.

1. Genel Şartlar

 • Kişi, bizzat kendi işinde çalışma ve işte olmalıdır. Askerlik, hastalık gibi işten ayrılmayı zorunlu tutan haller bu durumu bozmamaktadır.
 • İşyerinin mülkiyeti işin sahibine ait ise emsal kira bedeli, kiralanmış ise toplam yıllık kira bedeli büyükşehir belediye sınırları içinde 2022 yılı için 16.000 TL, büyükşehir belediye sınırları dışında kalan alanlarda ise 10.000 TL olmalıdır.
 • Mesleki, ticari ve tarımsal faaliyetler nedeniyle gerçek usulde gelir vergisine tabi tutulmamalıdır.

2. Özel Şartlar

 • Alım ve satım işi ile uğraşanların satın aldığı malların yıllık alış tutarının 2022 yılı içerisinde 200.000 TL’yi ya da yıllık satış tutarının 320.000 TL’yi geçmemesi gerekmektedir.
 • Hizmet sektöründe faaliyet gösterenlerin bir yıl içerisinde elde ettiği hasılatın 2022 yılı için 100.000 TL’yi geçmemesi gerekmektedir.
 • Hem alım-satım hem hizmet faaliyetlerinin bir arada yapılması durumunda ise yıllık satış tutarı ve iş hasılatının toplamı 2022 yılında 200.000 TL’yi geçmemelidir.

Basit Usulde Vergilendirmenin Avantajları Nelerdir?

 • Basit usulde vergilendirmeye tabi olan işletmelerin defter tutma zorunluluğu yoktur.
 • Geçici vergi ödeme zorunluluğu olmaz.
 • Katma Değer Vergisinden muaf olurlar. Bu sayede KDV beyannamesi vermezler.
 • Muhtasar beyanname vermek zorunda değildir.
 • Amortismana tabi ekonomik varlıkların alım ve satımları ticari kazancın tespitinde dikkate alınmaz.
 • Engellilik indiriminden yararlanma hakları vardır.
 • Ticari kazanç indiriminden faydalanabilirler.
 • Genç girişimcilere yönelik olan kazanç istisnasından yararlanabilirler. Ancak, bu istisnadan yararlananlar ticari kazanç indirim hakkını kaybeder.
 • Vergiye uyumlu olan mükelleflerin %5 oranında vergi indiriminden yararlanma hakkı vardır.
 • Vergi tevkifatı yapma yükümlülüğü yoktur.
Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo