e-Ticaret Vergileri Nelerdir_

e-Ticaret Vergileri Nelerdir?

Artan dijitalleşmeyle birlikte alışveriş alışkanlıklarımız da değişmeye başladı. Günümüzde giyim, market vb. Birçok ihtiyacımızı online alışveriş ile karşılamaktayız. Bunun sonucunda, e-ticaret sitelerinin varlığı da artış göstermiştir. Geleneksel satışlarda fatura kesildiği gibi e-ticaret satışlarında da fatura kesilmektedir. Bu da, online platformlarda ticari faaliyet yürüten işletmelere bazı yükümlülükler getirmektedir. e-ticaret vergileri, bu yükümlülüklerden bazılarıdır. Bu yazımızda e-ticaret yapan işletmelerin faaliyet ve sorumluluklarına göre ödemek zorunda oldukları vergileri anlatacağız. “e-Ticaret Vergileri Nelerdir? e-Ticarette Vergi Muafiyeti Var mı?” sorularının cevaplarına ulaşabilirsiniz.

e-Ticaret Vergileri Nelerdir?

e-Ticaret faaliyetleri sonucunda ödenmesi gereken vergiler, online satış gerçekleştiren işletmelerin gelirine, yani satış oranlarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu vergilendirmeler aylık, üç aylık veya yıllık olarak yapılmaktadır. Ödenmesi zorunlu tutulan e-ticaret vergileri aşağıdaki gibidir:

  • Katma Değer Vergisi (KDV)

Katma Değer Vergisi (KDV), şirketlerin her türlü mal veya hizmet satışı gerçekleştirdiği anda belirlenmektedir ve her ay ödenmesi gerekmektedir. KDV oranları %1, %8 veya %18 şeklindedir ve ürün – hizmete göre değişkenlik göstermektedir.

  • Damga Vergisi

e-Ticaret vergileri arasında olan bir diğer vergi türü ise damga vergisidir. Damga vergisi, kurumlar arasında, kişiler arasında veya kurumla kişi arasında gerçekleşen resmi ve hukuki işlemleri belgelemek amacıyla alınmaktadır. Bahsi geçenler arasında gerçekleşen alışverişi doğrulayarak güven ilişkisi kurmayı sağlar.

  • Geçici Vergi Beyannamesi

e-Ticaret vergileri arasında olan Geçici Vergi Beyannamesi, kişi veya kurumların kar zarar durumları incelendikten sonra beyan edilmekte ve 3 ayda bir ödenmektedir. Bu beyannamede kâr olması halinde ödenen vergiler gelir vergisi ve kurumlar vergisinden düşülmektedir.

  • Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi

Basit usulde vergilendirmeye tabi olan işletmelerin, yıl içerisinde bir kez Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi verme yükümlülüğü bulunmaktadır. İşletmenin yıl içerisinde elde ettiği kazanca göre %15 ile %35 oranında hesaplanmaktadır. İnternet üzerinden yapılan tüm satışlardan oluşan hesaplamanın her bir faaliyet kolu için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Bu vergi türü, birincisi şubat ayında, ikincisi haziran ayında olmak üzere yıl boyunca iki taksit olarak ödenmektedir.

  • Yıllık Gelir Vergisi

Gelir Vergisi, mükellefler tarafından her yıl ödenmesi gereken bir vergi türüdür. Her yıl 25 Mart tarihine kadar beyan edilmekte, artan oranlı dilime göre hesaplanmakta ve iki taksit şeklinde ödenmektedir. İlk taksitin mart ayı sonuna kadar, ikinci taksitin ise temmuz ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

e-Ticarette Vergi Muafiyeti Var mı?

e-Ticaret yapabilmek için fiziki bir şirket kurma zorunluluğu bulunmaktadır. Online pazaryerleri, web sitesi veya sosyal medya aracılığı ile satış yapan kişilerin vergiden muaf olma imkânı vardır. Ancak, vergi muafiyeti için bazı şartları sağlıyor olmak gerekmektedir. İlk ve en önemli şart, e-ticaret faaliyetleri ile elde edilen kazancın 220 bin TL’yi aşmaması gerekmektedir. Diğer şartlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Fiziki bir iş yeri olmamalı,
  • Ürünlerin evde üretilmesi ve internet üzerinden satışının yapılması
  • Vergiden muaf esnaf belgesine sahip olması,
  • Endüstriyel tipi veya seri üretim kabiliyetine sahip alet ve makineler kullanılmalı,
  • Tüm kazancın bir finans kuruluşunun ticari hesabından yapılması
Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo