e-Arşiv Faturada İmza Zorunluluğu Var mı_

e-Arşiv Faturada İmza Zorunluluğu Var mı?

Gelişen teknoloji ve artan dijitalleşme, iş süreçlerini etkileyerek fatura, defter, irsaliye gibi belgelerin elektronik ortama taşınmasını sağlamıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen bu süreçte yaşanan gelişmeler tüm belgeler için yeni düzenlemeler, standartlar ve gereklilikler getirmiştir. Böylece, elektronik belge dönemi başlamıştır. Elektronik olarak hazırlanan belgeler, matbu olarak hazırlanan belgeler ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Günümüzde ise en çok kullanılan elektronik belgelerden olan e-arşiv fatura ile ilgili merak edilen ve mutlaka bilgi sahibi olunması gereken birçok konu bulunmaktadır. Bu konulardan bir tanesi, e-Arşiv Faturada İmza Zorunlu mu? ‘dur.

e-Arşiv Faturada İmza Zorunlu mu?

Kağıt olarak düzenlenen faturaların elektronik ortama geçişi, elektronik fatura düzenlerken dikkat edilmesi gereken hususları da beraberinde getirmiştir. Dijital ortamda hazırlanan faturalar da Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarının hükümlerine tabi olduğu için, e-fatura ve e-arşiv fatura düzenlerken bu hükümlerin dikkate alınması gerekmektedir. Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) bulunan 433 seri numaraya sahip genel tebliğinde “ Vergi Usul Kanunu’nun faturanın düzenlenmesine ilişkin hükümlerine göre faturalar adına işveren veya namına imzaya mezun olanların imzasının olması zorunludur.” ifadesi yer almaktadır. Buna göre, e-arşiv fatura kapsamında düzenlenen faturaların işverenin ya da yetkisi bulunan kişinin imzasını içermesi zorunludur.

Ayrıca, vergi mükellefi olmayan e-arşiv fatura alıcılarına kâğıt olarak düzenlenen e-arşiv faturada da imza bulunması zorunludur. Faturanın düzenlendiği tarihte imzaya yetkili kişinin noter tasdikli imzası ile hazırlanan faturanın basımında, faturanın üzerine yazdırılmak kaydıyla hazır imzalı olarak da kullanılması mümkündür.

e-Arşiv Faturada Islak İmza Zorunlu mu?

İşverenin ya da imza atmaya yetkili kişilerin imza görüntüsünün e-arşiv faturaya eklenmesi gerekmektedir. Eğer e-arşiv fatura, kâğıt olarak teslim edilecekse faturaya ıslak imza atılmalıdır.

e-Arşiv Faturada Kaşe Zorunlu mu?

Evet, e-arşiv faturalarda ıslak imza ile beraber yetkili kişilerin kaşelerini de basması gerekmektedir.

e-Arşiv faturalarda, kaşe-imza zorunluluğu ile alışverişlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

e-Arşiv Faturada Mali Mühür Zorunlu mu?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Vergi Usul Kanunu’nda 433 seri no.lu genel tebliğinde, elektronik arşiv faturalarda mali mühür bulunması zorunlu tutulmuştur.

e-Arşiv Faturada Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

  • e-Arşiv faturanın düzenlendiği tarih ve belge no,
  • Elektronik arşiv faturayı düzenleyen kişinin adı-soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi, VKN ve iş adresi,
  • Faturanın kesildiği müşterinin adı-soyadı, varsa ticari unvanı, vergi dairesi ve VKN,
  • Satılan ürünün ve işin cinsi, miktarı, vergi türü, vergi oranı, fiyatı ve toplam tutarı,
  • Ürünlerin teslimat tarihi ve irsaliye numarası,
  • Sorgulama yapılabilmesi için karekod ya da barkod bilgisi
Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo