E-Arşiv Fatura PDF olarak Nasıl Görüntülenir

E-Arşiv Fatura PDF olarak Nasıl Görüntülenir?

E-Arşiv uygulamasına zorunluluk kapsamında belirlenen kriterlerin değiştirilmesiyle ile birlikte mükelleflerin kâğıt fatura yerine e-Arşiv fatura kullanımı artmıştır. İlgili Gelir İdaresi Başkanlığı düzenlemesine göre e-Arşiv uygulaması için 01.03.2022 tarihi itibariyle, Vergi mükellefi olan bir müşteriye vergiler dahil toplam fatura tutarı 2000 TL’nin aşılması durumunda kâğıt fatura yerine e-Arşiv fatura düzenlenmesi zorunlu kılındı

Bu süreçte e-Arşiv fatura miktarının artmasıyla birlikte kullanıcılar için çeşitli zorluklar da ortaya çıkmıştır. Bunların en başında ise kullanıcıların taraflarına kesilen e-Arşiv faturaları PDF formatında görüntüleme sürecinde karşılaştığı sorunlar gelmektedir.

E-Arşiv Fatura Görüntülemeye Neden İhtiyaç Var?

E-Fatura uygulamasında her iki taraf da e-fatura kullanıcı olduğu için fatura elektronik ortamda hazırlanmakta, sonrasında ise alıcıya elektronik ortamda iletilmektedir. Ama e-Arşiv uygulamasında bu durum böyle değildir. E-Arşiv fatura hazırlanmasının gerektiği durumlarda kullanıcı, GİB e-Arşiv portal uygulaması üzerinden e-Arşiv faturayı düzenlemekte sonrasında ise alıcıya manuel olarak iletmektedir.

Eğer e-Arşiv faturanın alıcıya gönderilmesinde bir problem olursa alıcı bu e-Arşiv faturaya ulaşamamakta ve muhasebeleştirememektedir. Bu da çok çeşitli hukuki riskler ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple kullanıcıların adına kesilen e-Arşiv faturalara mutlak suretle ulaşıp bu belgeleri muhasebeleştirmesi gerekir.

E-Arşiv Fatura Sorgulama Nedir?

E-Arşiv Fatura sorgulama işlemi, kullanıcıların adına kesilen herhangi bir e-Arşiv fatura olup olmadığını kontrol etmek için gerçekleştirdikleri işlemdir. Kullanıcılar Gelir İdaresi Başkanlığı e-Arşiv Portal ya da İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yaptıktan sonra “Adıma Düzenlenen Belgeler” menüsünden belirli tarih aralığı içerisinde tarafına düzenlenen tüm e-Arşiv faturaların listesini görüntüleyebilmektedir.

Bu ekranda kullanıcılar sadece gönderici ve fatura tutarı gibi bilgilere erişilebilmektedir. Fatura hakkında daha detaylı bilgiye ve faturanın PDF formatını bu ekranda görüntüleyememektedirler.

Adınıza Kesilen E-Arşiv Faturaları PDF Formatında Görüntüleme

Gri Portal ile binlerce e-Arşiv fatura kullanıcısının karşılaştığı e-Arşiv fatura görüntüleme problemine çözüm üretiyoruz. Gri Portal ile işletmeler adına kesilen tüm e-Arşiv faturaları platform görebilmekte ve PDF formatında görüntüleyebilmektedir.

Ayrıca çözümümüzün sunduğu GİB entegrasyonu ile kullanıcılar adına kesilen fakat tarafına ulaşmayan e-Arşiv faturaları tespit edebilir ve bu faturayı hazırlayan satıcıya / tedarikçiye hatırlatma gönderebilmektedir.

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo