e-Belgelerde Karekod Zorunluluğu

e-Belgelerde Karekod Zorunluluğu

GİB tarafından yayımlanan yeni tebliğe göre düzenlenen elektronik belgelerde karekod veya barkod bulundurulması gerekmektedir. Bu yazıda e-belgelerde karekod konusu ile ilgili detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

e-Belge Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital dönüşüm kapsamında hayata geçirdiği, fatura, irsaliye vb. matbu belgelerin elektronik haline e-belge adı verilmektedir. Tüm e-belgelerin standardı GİB tarafından belirlenmiştir. Mükellefler bu standartlara göre elektronik belgelerini hazırlamakta ve GİB’e göndermektedir. Kullanıcıların hazırladığı belgeler ya GİB Portal ya da özel entegratör aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmektedir.

e-Belgelerde Karekod Kullanımı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 17 Şubat 2023 tarihinde yayımladığı “Karekod Standardı Kılavuzu” ile e-belgeye yenilik getirmiştir. Kılavuza göre, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu (e-SMM), e-müstahsil makbuzu, e-döviz ve kıymetli maden alım satım belgesi ve e-adisyon gibi elektronik ortamda düzenlenen belgelerde karekod bulunması zorunlu hale gelmiştir.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı’nın amacı dijital ortamda hazırlanan e-belgelerin elektronik ortamda sorgulanması, görüntülenmesi ve doğrulanmasını karekod aracılığı ile kolay bir şekilde sağlamaktır. Karekod veya Barkod’un içeriği ve formatı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek ve yine GİB tarafından belirlenen tarihten itibaren uygulamaya geçilecektir.

e-Belgelerde Karekod Zorunluluğu Ne Zaman Başlayacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımlamış olduğu Karekod Standardı Kılavuz’unda mükelleflerin hangi tarihten itibaren e-belgelerde karekod bulundurması gerektiği de açıklanmıştır. Kılavuza göre, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren düzenlenen e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-SMM gibi tüm elektronik belgelerde karekod veya barkod zorunlu olarak bulunacaktır.

Özel entegratörler veya bilgi işlem sistemleri entegrasyonu kullanan mükelleflerin 1 Eylül 2023 tarihine kadar sistemlerinde gerekli olan tüm düzenleme ve geliştirmeleri yapması gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Karekod Standardı Kılavuzuna ulaşıp daha detaylı bilgi için ebelge.gib.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

e-Ticaret Yapanlar için e-İrsaliyede Karekod Zorunluluğu

e-Arşiv Fatura sistemine dahil olan ve internet üzerinden mal veya hizmet satışı yapan mükelleflerin satışlarıyla ilgili e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletme zorunluluğu vardır. Bu satışlarda sevk irsaliyesi ya da e-irsaliyenin bir örneğinin sevk irsaliyesi yerine geçen e-arşiv faturanın kâğıt çıktısının sevki yapılan malın yanında bulunması gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-irsaliye sisteminin karekod standardı kullanımı hakkında yayımladığı duyuru kapsamında, e-ticaret yapanların, satışı gerçekleşen malın yanında zorunlu olarak bulunması gereken e-irsaliye örneği yerine “e-irsaliye karekodu” ibaresini içeren karekodun çıktısını veya etiketini kullanabilme imkânı vardır. Bu yöntemi kullanırken dikkat edilmesi gereken konu ise, ambalaj ya da paketin üzerinde yer alması gereken karekod çıktısının veya etiketinin tam, eksiksiz ve okunabilir olması gerekmektedir.

Karekod içeriğine ilişkin daha detaylı bilgiler ise Karekod Standardı Kılavuzunun “e-İrsaliye belgesinde karekod bilgileri” bölümünde verilmiştir.

İlgili İçerik:

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo