2023 E-Defter Zorunluluğu

2023’te e-Defter Hangi Mükelleflere Zorunlu Olacak?

Günümüzde teknolojik gelişmelerin hızlanması hayatın her alanında etkisini göstermektedir. Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak Gelir İdaresi Başkanlığı da teknolojiye uygun olacak şekilde e-dönüşüm sistemlerini ortaya koymuştur. Bu sistemlerle birlikte kâğıt belge kullanımından kaynaklanan maliyetlerinin azaltılması, iş süreçlerinin hızlandırılmasını, standart belge formatlarının oluşturulması ve kamu hizmeti kalitesinin arttırılmasını hedeflemektedir. e-Defter bu kapsamda ortaya çıkan sistemlerden bir tanesidir. Peki 2023’te e-Defter Hangi Mükelleflere Zorunlu Olacak? Hep birlikte öğrenelim.

e-Defter Nedir?

e-Defter, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin elektronik dosya formatında hazırlanmasını, yazdırılmadan kaydedilmesini, değişmezliğini, bütünlüğünü ve kaynağın doğruluğunu garanti altına almasını ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılmasını sağlayan e-dönüşüm sistemidir.

2023’te Kimler e-Defter Kullanmak Zorunda?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından her yıl yapılan düzenlemelerle birlikte e-dönüşüm sistemlerinin kapsamı genişletilmektedir. 22 Ocak 2022 tarihinde GİB’in yayımladığı Tebliğ’e göre, mükelleflerin zorunlu olarak e-defter sistemine geçmeleri için veriler süre azalmakta. Tebliğe göre 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ciro limitine göre mükelleflerin e-defter sistemine geçiş hazırlıklarını tamamlaması ve sisteme geçiş yapması gerekmektedir. Söz konusu mükellefler aşağıdaki gibidir:

  • Sektör bağımsız mükelleflerin 2021 yılı hesap döneminde brüt satış hasılatı 4 milyon TL ve üzeri ise e-deftere geçme zorunluluğu vardır.
  • Gayrimenkul, motorlu taşıt, imalat, alım-satım ya da kiralama işlemleri yapan ve bu tarz işlemlere aracı olan mükelleflerin 2020 ya da 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL ve üzerinde ciro elde etmesi durumunda elektronik defter sistemine dahil olma yükümlülüğü vardır.
  • e-Ticaret sektöründe faaliyet gösteren mükellefler, 2020 veya 2021 hesap döneminde elde ettiği hasılat 1 milyon TL ve üzerindeyse e-deftere geçmek zorundadır.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyelerden yatırım ve işletme belgesi alarak konaklama hizmeti veren otellerin e-deftere geçme zorunluluğu için bazı durumlar vardır. Buna göre, ciro sınırına bakılmaksızın 22 Ocak 2022 tarihinden itibaren e-defter kapsamına girenler, söz konusu Tebliğ’in yayınlanmasından sonra faaliyete başlayanlar ve 2022 yılında e-fatura sistemine yıl içerisinde zorunlu olarak geçiş yapanlar e-defter uygulamasına geçmek zorunadır.

İlgili İçerik: e-Belge Nedir? e-Belge Türleri Nelerdir?

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo