e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir_

e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

İş dünyasında belgelerin kâğıt olarak düzenlenmesi, gönderilmesi ve saklanması tüm çalışanlar için uzun iş süreçleri ve zaman kaybıydı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belgelerin dijital ortamlarda düzenlenmesine ilişkin aldığı karar ile birlikte bu durum değişti. GİB ’in her yıl yayınladığı tebliğler ile birlikte e-dönüşüm sistemlerine dahil olacak sektörlerin kapsamı genişlemekte, ciro sınırları aşağı çekilmekte ve şartları sağlayan işletmeler için e-belgeye geçiş zorunluluğu getirilmektedir. Bu sebeple, elektronik belge uygulamaları hemen hemen her sektörde kullanılmaya başlanmıştır. e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin, istisnai durumlar dışında kâğıt olarak düzenlenmesi halinde de özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. Blog yazı içeriğimizde “e-fatura düzenlememe cezası nedir? sorusunun yanıtını vereceğiz.

e-Fatura Nedir?

e-Fatura, bir işletme tarafından müşterilerine düzenlenen faturaların dijital olarak oluşturulmasını ve aktarılmasını sağlayan bir sistemdir. Fatura oluşturma, gönderme, takip etme, saklama ve bu süreçlerde zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak için kullanılan bir teknolojidir.

e-Fatura Zorunluluğu

2022 yılı itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yeni düzenlemelerine göre e-faturanın kapsamı genişlemiştir. 2020 yılı ve takip ettiği hesap dönemlerine ait brüt satış hasılatının 5 milyon TL ve üzeri olan işletmelerin e-fatura sistemine geçmesi gerekmekteydi. Ancak yeni düzenlemeye göre ciro limiti aşağı çekildi. Buna göre, 2021 yılında 4 milyon Türk Lirası, 2022 yılı ve sonraki hesap dönemi için 3 milyon Türk Lirası ve üzeri ciro kazanan işletmeler; kendi e-ticaret sitesinde veya pazaryeri platformlarında ticari faaliyet gösteren işletmelerin 2020 ve 2021 yılı hesap dönemlerinde 1 Milyon Türk Lirası, 2022 ve sonrasında devam eden hesap dönemleri için 500 Bin Türk Lirası ve üzeri brüt satış hasılatı elde eden işletmelerin elektronik fatura sistemine dahil olma zorunluluğu bulunmaktadır.

e-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenebilir mi?

e-Fatura sistemine kayıtlı olan bir işletmeye, kağıt fatura kesilmesi durumunda bu fatura geçersiz sayılmaktadır. Bu sebeple, kağıt fatura yerine e-faturanın düzenlenmesi gerekmektedir.

e-Fatura Düzenlememenin Cezai Yaptırımı Nedir?

e-Belge olarak düzenlenmesi zorunlu olan belgelerin, kâğıt olarak düzenlenmesi, e-faturanın alınmaması, e-faturanın alıcıya verilmemesi, düzenlenen e-faturanın aslı ve nüshası arasında tutar farkı olması gibi durumlarda özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır.  1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giren kanuna göre ise özel usulsüzlük cezasının tutarı her bir belge için 500 Türk Lirasıdır. Her bi belge türünün tespitine ilişkin toplam para cezası 25 bin Türk Lirasını, bir takvim yılı içerisinde kesilecek toplam ceza ise 250 bin Türk Lirasını aşamaz.

Ayrıca bu cezalar, ödeme kaydedici, perakende satış fişi, cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, yolcu listesi, günlük müşteri listesi, taşıma irsaliyesi ve e-belge olarak düzenlenme zorunluluğu getirilen tüm belgeler için de geçerli olmaktadır.

İlgili İçerik: e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesilir mi?

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo