e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesilir mi

e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesilir mi?

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızın her alanında dijitalleşmenin izlerini görmeye başladık. Bununla birlikte iş dünyasında düzenlenen belgeler, e-belge olarak dönüşerek birçok belgenin dijital ortamda hazırlanmasını sağlamıştır. Bu belgelerden en sık kullanılan ve en çok merak edilenler arasında ise e-fatura ile e-arşiv fatura bulunmaktadır. Aynı zamanda bu iki belge türü, sıklıkla birbirine karıştırılmakta ve bu sebepten dolayı bazı işlemlerde hatalar yapılabilmektedir. Yazı içeriğimizde “e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesilir mi?” sorusunun cevabını veriyor olacağız.

e-Fatura Nedir?

e-Fatura, geleneksel şekilde kağıt olarak hazırlanan faturanın dijital versiyonudur. Bir başka ifadeyle, alım-satım işlemlerinde kesilen faturanın dijital ortamda hazırlanması, gönderilmesi ve arşivlenmesidir.

e-Faturanın standartları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiştir ve matbu fatura ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Ayrıca ciro şartlarını sağlayan işletmelerin e-fatura sistemine geçiş yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için “e-Fatura Nedir? e-Faturaya Kimler Geçebilir?” adlı blog yazımızı okuyabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura Nedir?

Elektronik arşiv fatura, e-fatura mükellefi olmayan alıcılara kesilmesi gereken faturaların dijital ortamda oluşturulmasını, gönderilmesini ve saklanmasını sağlayan bir e-dönüşüm sistemidir. e-Fatura gibi, e-arşiv faturanın da zorunluluk kapsamına giren işletmeler bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için “e-Arşiv Sistemine Geçiş Zorunlu mu?” adlı blog yazımızı okuyabilirsiniz.

e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesilir mi?

e-Fatura sistemine zorunlu ya da gönüllü geçmiş olan kullanıcılar, kendisi gibi e-fatura sistemine kayıtlı olan diğer kullanıcılara düzenleyeceği faturaları elektronik fatura olarak düzenlemesi gerekmektedir. Başka bir ifadeyle, e-fatura kullanıcılarına e-fatura, diğerlerine ise e-arşiv fatura düzenlenmelidir. Çünkü e-fatura kullanıcılarına e-arşiv fatura düzenlenmesi mümkün değildir. Aksi takdirde düzenlenen bu fatura geçersiz sayılmaktadır. Elektronik fatura mükellefi olan birine, yanlışlıkla e-arşiv fatura düzenlenmesi gibi bir durumda e-arşiv faturanın iptal edilmesi gerekmektedir.

Böyle bir durumu çözmek için iki farklı yöntem bulunmaktadır:

  • e-Arşiv Faturanın İptal Edilmesi

Elektronik fatura sistemine kayıtlı olan mükelleflere, e-arşiv fatura düzenlenirse, faturayı düzenleyen tarafın iptal talebinde bulunması gerekmektedir. e-Arşiv faturanın iptalinin ardından e-fatura olarak yeni bir fatura kesilmesi gerekmektedir.

e-Arşiv fatura iptal işlemler için “e-Arşiv Fatura İptal Edilir mi?” adlı blog yazımızı okuyabilirsiniz.

  • İade Faturası Talebi

Yanlışlıkla e-arşiv fatura düzenleyen işletme, eğer alıcı e-arşiv faturayı muhasebeleştirmemişse iade faturası talebinde bulunabilmektedir. İade faturasının kesilmesi ardından işletme, alıcısına yeni bir e-fatura düzenleyebilmektedir.

e-Fatura Mükellefine e-Arşiv Fatura Kesmenin Cezası Nedir?

e-Fatura mükellefine yanlışlıkla düzenlenen e-arşiv faturası zamanında iptal edilmezse, iade faturası kesilmezse ve her iki taraf da e-arşiv faturasını kaydedip KVD Beyannamesi’nde belirtirse, Vergi Usul Kanunu’nca usulsüzlük cezası kesilmektedir.

e-Arşiv faturanın iptal edilmesi veya iade fatura kesilmesi için belirlenen süre 7 gündür. Buna göre, ürün ya da hizmetin teslim edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi ve yeni bir e-fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo