e-Fatura Gönderme Süresi Nedir?

Kanunda fatura, satışı yapılan bir iş karşılığında alıcının ödemesi gereken miktarı göstermek ve satışı belgelendirmek amacıyla satışı yapan taraf tarafından düzenlenen ve alıcıya verilen belge olarak tanımlanmaktadır. e-Fatura ise manuel fatura süreçlerini ortadan kaldıran, faturaların dijital ortamda düzenlenmesini, gönderilmesini ve saklanmasını sağlayan bir sistemdir. Sistem, faturalama ile ilgili tüm işlemlerin çok daha kolay, hızlı ve en az hata ile yapılmasını sağlamaktadır. e-Fatura, kâğıt fatura ile aynı özelliklere sahiptir. Bu, e-faturanın kuralları ve yasallığı açısından matbu faturadan bir farkı olmadığı anlamına gelmektedir. Bir fatura oluştururken uyulması gereken kurallar Vergi Usul Kanunu’nda (VUK) belirtilmiştir. Bu yazımızda söz konusu kurallar arasında e-fatura gönderme süresini, sürenin nasıl hesaplanacağı ve sürenin aşılması durumunda nelerle karşılaşılacağını ele aldık.

e-Fatura Düzenleme Süresi Nedir?

e-Fatura ile kâğıt fatura aynı kurallara tabi olduğu için Vergi Usul Kanunu’nda (VUK), matbu faturalar için belirtilen süre e-fatura için de geçerlidir. Buna göre, e-faturanın malın teslim edildiği veya hizmetin verildiği tarihten itibaren en fazla 7 gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir.

Özetle, bir ürünün satışı yapıldıktan sonra e-fatura sistemi üzerinden faturanın oluşturulması ve 7 gün içinde alıcı tarafa iletilmesi gerekmektedir.

e-Fatura Düzenlerken Süre Nasıl Hesaplanır?

e-Fatura gönderme süresinin nasıl hesaplanacağı VUK tarafından belirlenmiştir. Gün olarak belirtilen süreler hesaplanırken sürenin başlamış olduğu gün hesaba dahil edilmez ve süre son günün mesai sonuna kadar devam eder. Resmî tatiller, süreye dahildir. Eğer sürenin son günü resmi bir tatile denk gelirse, tatili takip eden ilk iş gününün mesai sonunda süre biter.

Özetle, yedi günlük süre malın veya hizmetin teslim edilmesinden sonraki gün başlamakta ve son günün mesai sonunda bitmektedir.

e-Fatura Düzenleme Süresi Aşılırsa Ne Olur?

Yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi e-faturaları düzenleme ve alıcısına ulaştırma süresi en fazla 7 gündür. Eğer faturalar VUK tarafından belirlenen azami yedi günlük süre içinde düzenlenip alıcısına gönderilmezse, faturalar hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır. Sürenin aşılması durumunda faturada yazılması gerekli tutarın %10’u kadar ceza kesilmektedir. Ayrıca, elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken e-faturanın kâğıt olarak düzenlendiği durumlarda da fatura hiç düzenlenmemiş sayılır.

MDP Group e-Fatura Çözümü

e-Fatura çözümü, Mükelleflerin GİB Portal’a girmeden e-fatura düzenlemesini, göndermesini, saklamasını ve takip etmesini sağlayan bir e-dönüşüm çözümüdür. Çok yönlü fayda sağlayan bir uygulamadır.

  • Çalışanların iş yükünü büyük ölçüde hafifleterek daha verimli çalışmalarını sağlar.
  • Faturalama süreçlerini otomatikleştirerek insan kaynaklı hataların en aza inmesini sağlar.
  • e-Faturaların hızlı bir şekilde oluşturulmasını ve dönem kapanışı yapılmasını sağlar.
  • Faturaları dijital bir arşivde saklayarak kaybolma riski ortadan kaldırır.
  • Gönderilen e-faturaların durumunu takip etme imkânı sunar.
  • İnternet bağlantısı olan her yerden fatura süreçlerinin yürütülmesini sağlar.
  • Arşivdeki faturaları gün, ay ve yıl olarak filtreleme imkânı sunar.

İlgili İçerik: e-Fatura Düzenlememe Cezası Nedir?

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo