e-Fatura Nedir? Kimler e-Faturaya Geçebilir?

e-Fatura kavramı ticari işlemlerin dijitalleşmesiyle ilgilidir. İşletmelerin fatura işlemlerini elektronik ortama taşıyarak fatura kullanma şeklini büyük oranda değiştirmiştir. E-Fatura, faturaların hazırlanması, gönderilmesi gibi fatura ile ilgili tüm süreçlerin hızlı ve kolay bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla ortaya çıkan bir e-dönüşüm sistemidir. e-Fatura sistemi ile birlikte B2B işlemleri daha fazla etkinlik kazanmış, işlemler daha verimli hale getirilmiş, mal ve hizmet sağlayan işletmeler ve kuruluşlar arasında doğrudan fatura kesme işlemleri kolay bir hal almıştır.

Elektronik ortamda gönderilen ve kanunla belirlenmiş kurallara tabi olan e-fatura, işletme sahibi olan herkesin öğrenmesi gereken konulardan bir tanesidir. Bugünkü yazımızda e-fatura sistemi hakkında birçok konuyu ele alacağız. Detaylı bilgi için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

e-Fatura Nedir?

Faturaların, elektronik ortamda kesilmesini, paylaşılmasını ve takip edilmesini sağlayan e-dönüşüm sistemine e-fatura denmektedir.

Türkiye’ye 5 Mart 2010 tarihinde yayımlanan 397. Sıra numaralı VUK tebliğ ile hayata geçirilmiştir. e-Fatura, sanıldığının aksine yeni bir belge türü değildir. Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-faturanın amacı, satıcı ve alıcı arasında tek bir format ve standartta güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

Kimler e-Faturaya Geçebilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlemiş olduğu şartlara sahip olan işletmelerin e-faturaya geçme zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak bunun yanı sıra ticaret ile uğraşan herkes zorunluluk kapsamına girmese de gönüllü olarak e-faturaya geçebilmektedir. e-Fatura sistemi, fatura süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştırdığı için günümüzde pek çok işletme zorunluluğu olmamasına rağmen sisteme dahil olmayı istemektedir.

e-Faturaya geçme zorunluluğu ise şirketin, GİB tarafından belirlenmiş olan ciroya ulaşmasıyla başlamaktadır. e-Faturaya geçme şartları her yıl düzenli olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından güncellenmektedir.

2020 yılı ve sonrasındaki hesap dönemlerinde brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan şirketlerin ticari işlemlerinde e-faturaya geçmeleri gerekiyordu. GİB tarafından yayınlanan yeni taslak ile şartlar güncellendi ve e-faturaya geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitleri düşürüldü. Yeni yayınlanan taslağa göre 2021 yılında 4 milyon TL, 2022 ve takip eden hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı elde eden işletmelerin e-faturaya geçme zorunluluğu bulunmaktadır.

e-Faturanın Avantajları Nelerdir?

Bir e-fatura uygulaması, işletme veya kuruluşlar tarafından yönetim raporları sağlamak, fatura oluşturmak ve iletmek amacıyla kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş bir yazılımdır. İşletmeler için fatura süreçlerini hızlandıran, maliyetleri düşüren, verimlilik sağlayan, çevre dostu olan bir sistemdir. Ayrıca, e-Fatura uygulaması ile firmalar zamandan ve paradan tasarruf edebilir, dijital faturalama ile dolandırıcılık risklerini azaltabilmektedir.

  • E-fatura, kâğıt faturalara göre çok daha hızlı bir şekilde hazırlanır ve alıcıya gönderilir. Bu durum, çalışanların zamandan tasarruf etmesini sağlarken tahsilat süreçlerini de hızlandırır.
  • e-fatura ile baskı, postalama, arşivleme gibi maliyetler ortadan kalktığı için paradan tasarruf edilir.
  • Faturalar elektronik ortamda hazırlandığı için insan hatası minimum seviyeye iner.
  • e-fatura ile kâğıt kullanımını azalttığı için çevre dostu bir yazılımdır.
Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Gri Portal Logo

Tüm e-Arşiv Faturalarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!