Araç Alım-Satım ve Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura Zorunluluğu

Günümüz dünyasında teknolojinin gelişmesi, e-dönüşüme geçişlerin de hızlanmasını sağlamaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın da her sene e-belge uygulamalarına geçiş için ciro miktarını aşağı çekerek bu süreci hızlandırmaktadır. Araç alım-satım ve kiralama yapan motorlu taşıtlar sektörü için 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-fatura sistemine geçiş zorunluluğu getirilmiştir. Blog yazımızda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Vergi Usul Kanunu 539 sıra no.lu tebliğ ile birlikte sisteme dahil edilen araç alım-satım ve kiralama sektörü için e-fatura ve e-arşiv fatura zorunluluğu hakkında detaylı bilgileri bir araya getirdik.

Araç Alım-Satım ve Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura Zorunluluğu

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 22 Ocak 2022’de yayınlamış olduğu 509 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile birlikte elektronik faturanın kapsamını genişletmek amacıyla ciro sınırlarını düşürdü. Yeni tebliğe göre e-fatura geçiş zorunluluğu için ciro şartları aşağıdaki gibidir;

  • 2020 ve 2021 yılında brüt satış kazancı 4 milyon Türk Lirası,
  • 2022 ve sonraki hesap dönemi için brüt satış kazancı 3 milyon Türk Lirası ve üzerinde olan mükelleflerin elektronik fatura sistemine geçiş yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Ayrıca, e-fatura sistemine geçme zorunluluğu olan işletmelerin 1 Ocak 2023 tarihine kadar e-defter sistemine geçme zorunluluğu da bulunmaktadır.

e-Fatura Başvurusu Ne Zaman Yapılmalı?

e-Fatura sistemine gönüllü geçecek olanlar istediği tarihte sisteme geçiş yapabilirken zorunluluk kapsamında bulunan işletmelerin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlayarak elektronik fatura uygulamasına geçiş yapması gerekmektedir.

Araç Alım-Satım ve Kiralama Yapanlar e-Faturaya Nasıl Geçiş Yapabilir?

Araç alım-satım ve kiralama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ilk olarak Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) üzerinden mali mühür temin etmeleri gerekmektedir. Eğer şahıs şirketiyse e-imzaya sahip olunması yeterli olmaktadır. Mali mührün alınmasının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) online e-fatura başvuru sistemi üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

Ayrıca, e-defter tutma ve e-fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunanların e-defter başvuru sistemi üzerinden e-defter başvurusu da yapması gerekmektedir.

GİB üzerinden başvurunun yanı sıra özel entegratör aracılığı ile e-fatura mükellefi olmak mümkündür. e-fatura başvuruları ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için “e-Fatura Başvurusu Nasıl Yapılır?” adlı blogumuzu okuyabilirsiniz.

Araç Alım-Satım ve Kiralama Sektöründe Olan İşletmeler e-Faturalarını Nasıl Düzenler?

Araç alım-satım ve kiralama sektöründe faaliyet gösteren ve e-fatura mükellefi olan işletmeler, diğer tüm e-fatura mükellefleri gibi GİB Portal veya özel entegratör aracılığı ile elektronik faturalarını düzenleyebilir, gönderebilir ve saklayabilir.

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Gri Portal Logo

Tüm e-Arşiv Faturalarınızı Tek Bir Platformdan Görüntüleyin!