e-Faturada Kapalı ve Açık Fatura Kesilir mi_

e-Faturada Kapalı ve Açık Fatura Kesilir mi?

Fatura, satış işlemlerini takip etmeye yardımcı olan ve satın alma siparişine genel bir bakış sağlayan bir belgedir. Fatura, satış gerçekleştikten sonra ödeme yapmak için gerekli tüm bilgileri içerir. Günümüzde kullanılan faturalar işlemin amacına, vergilendirmeye, ödeme süresine ve gönderim şekline göre değişiklik göstermektedir. Bunlardan en yaygın kullanılanı ödeme zamanına göre düzenlenen açık ve kapalı faturalardır. Bu sebeple, e-fatura mükellefleri tarafından merak edilenlerden bir tanesi de “e-faturada kapalı ve açık fatura kesilir mi?” sorusudur. Blog yazımızda bu sorunun cevabıyla beraber açık ve kapalı faturaya dair birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Açık Fatura Nedir?

Açık fatura, müşterinin ödemesini faturanın düzenlendiği tarihte ödememesi, ancak ürün veya hizmetlerin teslimatı için ertelenmiş olarak ödeme yapması durumunda müşteriye verilen bir faturadır. Başka bir ifadeyle, Açık fatura ödemelerin zaman içinde ve daha sonra belirlenen vadelerde yapılabilmesi için gerekli olan her şeyi içeren bir fatura türüdür. Açık fatura düzenlenirken faturanın üst kısmına kaşe ve imza atılmaktadır.

Kapalı Fatura Nedir?

Kapalı fatura, herhangi bir ödeme koşulu taşımayan bir belgedir. Bu, faturanın düzenlendiği tarihte ödemenin tam olarak tamamlandığı anlamına gelir. Bir başka ifadeyle kapalı faturada ödeme, fatura kesildiği anda yapılmaktadır. Peşin satış yapıldığında, ödemenin peşin alındığını göstermek için faturanın alt kısmına kaşe ve imza atılmaktadır. Bu, müşterinin borcunun kapatıldığı, başka bir ifadeyle borcunu ödediği anlamına gelmektedir.

Açık ve Kapalı Fatura Arasındaki Farklar Nedir?

Kapalı ve açık fatura düzenlemeyle ilgili vergi kanunlarında yasal bir tanım bulunmamaktadır. Bu sebeple, açık ve kapalı faturaların işleyişi satıcı ile müşteri arasında belirlenmektedir. Çünkü, vergi kanunlarında faturada imza ve kaşenin nereye atıldığının bir karşılığı bulunmamaktadır.

Yine de satış işlemleri sırasında açık ve kapalı faturalar kullanılmaktadır. İki fatura türü arasındaki fark, ödemenin nasıl yapıldığıdır. Kapalı faturada ödeme fatura kesildiği anda yapılırken, açık faturada planlı ve vadesi vardır.

Ayrıca kaşe, imza gibi tanımlayıcı unsurların bulunması gereken yerler de fatura türüne göre değişiklik göstermektedir. Açık faturada kaşe ve imza faturanın üst kısmına atılırken; kapalı faturada kaşe ve imza alt kısma atılmaktadır.

e-Faturada Açık ve Kapalı Fatura Nasıl Kesilir?

e-Fatura sistemi üzerinden açık veya kapalı fatura kesilmesi mümkündür. Kapalı faturalarda ödemeler, faturanın kesildiği an yapılırken; açık faturada ise vadeli olarak yapılmaktadır. e-Fatura sisteminde de açık ve kapalı fatura kesme süreçleri manuel süreçler ile aynıdır.

Açık Fatura Kapalı Faturaya Nasıl Çevrilir?

Faturanın ödemesi alındıktan sonra faturayı kapatmak mümkündür. Ödeme yapılmadığı durumda fatura açık kalmaktadır. Ancak ödeme gerçekleştiğinde ve satıcı ödemeyi aldığında, açık fatura kapalı bir faturaya dönüştürülmektedir.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo