e-Mutabakatın Avantajları Nelerdir_

e-Mutabakatın Avantajları Nelerdir?

İşletmeler, büyüdükçe ve genişledikçe borç ve alacak hesaplarını takip etmek giderek daha karmaşık hale gelmektedir. İşletmeler için borç ve alacak hesaplarını karşılaştırma sürecini basitleştirmenin bir yolu, sürecin elektronik olarak takip edilmesini sağlayan e-mutabakat sistemidir. Bu blog gönderimizde e-mutabakatın nasıl çalıştığı, işletmelerin finansal süreçlerini kolaylaştırmak için ne gibi avantajlar sağladığını keşfedeceğiz.

e-Mutabakat Nedir?

e-Mutabakat, birbiri ile ticari faaliyet yürüten işletmelerin borç – alacak bakiyelerini gerçek zamanlı olarak elektronik ortamda doğrulama ve onaylama sürecidir. Elektronik mutabakat, işletmelerin hesap bakiyelerinde tutarsızlık olup olmadığını kolay bir şekilde tespit etmeye yardımcı olmaktadır.

e-Mutabakat Nasıl Çalışır?

E-Mutabakat süreci, mutabakat formunun elektronik posta yoluyla ilgili kişilere veya kurumlara gönderilerek başlamaktadır. Gönderilen e-posta içerisinde bulunan bağlantı aracılığıyla, ilgili kişiler ekstrelerini görüntüleyebilir ve karşılaştırabilirler. Bu şekilde, mutabakat formuna erişebilme imkanı sağlanmaktadır. Kullanıcılar, yine bu bağlantı üzerinden mutabakat formuna doğrulayabilir veya red yanıtı verebilir.

e-Mutabakat Nasıl Yapılır?

Tarafların anlaşmaya vardığı dönemde borç – alacak bilgileri online olarak paylaşılmaktadır. Her iki işletmenin de gönderilen bilgileri doğrulamasının ardından online form üzerinden “mutabıkız” yanıtını vererek mutabakatı sağlanmaktadır.

Bazı durumlarda gönderilen bilgilerdeki tutarsızlıklar veya hatalar mutabakatın sağlanmasına engel olmaktadır. Böyle bir durumda mutabakat sağlanamamasını nedenleri paylaşılmaktadır. Eksiklikler ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra anlaşmazlıklar çözülmektedir.

e-Mutabakatın İşletmelere Sağladığı Faydalar Nelerdir?

e-mutabakat, mutabakat süreçlerinin daha hızlı, doğru ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayarak çalışanların iş yükünü büyük oranda hafifletir. Bunun yanı sıra sağladığı pek çok fayda vardır. Elektronik mutabakat, işletmelere aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunmaktadır:

  • Doğruluk Artar

İşletmelerin, borç – alacak bakiyelerini karşılaştırırken elektronik belge kullanması manuel süreçlerde oluşabilecek hataları ve tutarsızlıkları ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede hesapların güncel ve doğru olmasını sağlamaktadır.

  • Verimlilik Artar

Elektronik mutabakat, muhasebe süreçlerinde verimliliği artırmaktadır. Çalışanlar, mutabakat sürecini otomatikleştirerek zamandan tasarruf etmekte ve hata riskini en aza indirmektedir. Bu sayede, muhasebe personeli vaktini daha önemli işlere odaklayabilmekte ve daha verimli çalışabilmektedir.

  • Tasarruf Sağlar

e-Mutabakat, manuel süreçlere olan ihtiyacı azaltarak işletmelerin tasarruf etmesine yardımcı olmaktadır. Bu sistem, maliyetli ve zaman alıcı olan kağıt tabanlı işlemleri ve kargolama süreçlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

  • Gerçek Zamanlı Görünürlük Sağlar

Elektronik mutabakat, işletmelerin borç ve alacak hesaplarını gerçek zamanlı olarak takip etmelerini sağlamaktadır.

 

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo