Gider Pusulası Hangi Durumlarda Düzenlenir

Gider Pusulası Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Ticari alanda yapılan satın alımların belgelenmesi ve usulüne uygun olarak kayıt altına alınmasının kanunen gerekli olan bir işlemdir. Her iki tarafın vergi mükellefi olduğu durumlarda, alım-satım yapıldığında ödeme öncesi bir fatura düzenlenmektedir. Ancak, taraflardan birinin vergi mükellefi olmadığı durumlarda ise gider pusulası adı verilen bir belge düzenlenmesi gerekmektedir. Peki gider pusulası hangi durumlarda düzenlenir?

Gider Pusulası Nedir?

Vergi mükellefi olmayanlardan ürün veya hizmet satın alınması durumunda, satışı belgelemek ve muhasebe sistemine kaydetmek amacıyla düzenlenen belgedir. Ayrıca, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin iadesini yapmak istemesi durumunda da gider pusulası düzenlemektedir. Faturanın düzenlenemediği durumlarda, fatura hükmünde ve hukuki niteliği bulunan bir evraktır.

Kimler Gider Pusulası Düzenler?

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, serbest meslek mensupları ve defter tutmakla yükümlü olan çiftçiler, vergiden muaf esnafa yaptırdığı işler veya onlardan satın aldığı mallar için gider pusulası düzenlemek zorundadırlar.

Gider Pusulası Düzenlenmesini Gerektiren Durumlar Nedir?

Bir satışın gerçekleşmesinin ardından faturanın düzenlenemediği durumlarda gider pusulası düzenlenmektedir. Söz konusu durumlar aşağıdaki gibidir:

  • Vergi mükellefi olan bir tarafın, vergi mükellefi olmayan bir satıcıdan mal veya hizmet satın alması durumunda düzenlenmektedir.
  • Bir ürün veya hizmeti satın alan tüketici, bu ürün veya hizmeti iade etmek istediğinde,
  • Serbest meslek mensubuna arızi bir şekilde ödeme yapılması durumunda gider pusulası düzenlenir.
  • Basit usulde vergiye tabii olan mükelleflerin sabit kıymet niteliğine sahip alım-satımı gerçekleştiğinde düzenlenmektedir.
  • Gelir Vergisi Kanunu’na göre 18. Maddede yer verilen serbest meslek kazançlarında istisna kapsamına dahil olan satıcılardan mal veya hizmet alım-satımı yapıldığında gider pusulası düzenlenmektedir.

Gider Pusulası Nasıl Düzenlenir?

225 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile gider pusulasının şekil ve usulüne uygun düzenlemeler açıklanmıştır.

  • Öncelikle gider pusulası, mükellefler tarafından anlaşmalı olan matbaalara bastırılmalı ve notere onaylatılmalıdır.
  • Evrak, iki nüsha şeklinde düzenlenmektedir. iki nüsha şeklinde düzenlenmemesi ve evrakta yer alması gereken bilgilerin yazılmaması durumunda gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılmaktadır.
  • İki nüshadan bir tanesi ürün veya hizmeti satan tarafa verilmekte, diğer nüshası ise düzenleyen kişi tarafından muhafaza edilmektedir.
  • Son olarak, ürün veya hizmeti satın alan tarafın, gider pusulasını satışı yapan kişiye imzalatması gerekmektedir.

 İlgili İçerik: e-Gider Pusulası Nedir?

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo