e-Gider Pusulası Nedir_

e-Gider Pusulası Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı, fatura ve makbuzların daha kolay hazırlanması, gönderilmesi ve saklanması gibi kolaylıklar sağlaması ve Türkiye’nin dijital olarak dönüşmesi amacıyla bu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi için çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda, ortaya çıkan ve işletmeler tarafından kullanılması zorunlu olan uygulamalardan birisi de e-gider pusulası’dır. Bu belge, vergi mükellefi olanlar ve olmayanlar arasında düzenlenen ve kanunda standardı belirlenmiş olan uygulamalardandır. Blog yazı içeriğimizde e-Gider Pusulası ile ilgili birçok detaya değindik.

Gider Pusulası Nedir?

Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesi amacıyla kullanılan belgeye gider pusulası denmektedir. Ayrıca, satılan bir ürünün iade edilmesi gibi durumlarda da gider pusulası düzenlenmektedir. Gider notu, her işletmenin kazançlarını yasal olarak göstermesi ve sorunların çözülmesi açısından önemlidir. Faturanın yasal olarak düzenlenemediği durumlarda gider pusulası fatura yerine geçen resmi bir belge niteliği taşımaktadır.

e-Gider Pusulası Nedir?

e-Gider pusulası, kağıt olarak düzenlenen gider pusulasının dijital ortamda hazırlanmasını, muhatabına gönderilmesini, saklanmasını ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na yine elektronik olarak iletilmesini sağlayan bir sistemdir. Başka bir ifadeyle, e-gider pusulasını mükelleflerin gider raporlarını elektronik ortamda yapmalarını ve doldurmalarını sağlayan bir uygulama olarak tanımlayabiliriz.

Elektronik gider pusulası, matbu gider pusulasının elektronik versiyonu olduğundan dolayı aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-Gider Pusulası Kimler İçin Zorunludur?

Maliye Bakanlığı, vergi uyumunu riskli veya yetersiz bulduğu mükellef veya mükelleflerin yazılı bildirimde bulunarak e-gider pusulası uygulamasına geçmelerini zorunlu kılmaktadır. Bakanlık, bu mükellefleri faaliyet, ciro, sektör ve tutar gözetmeksizin vergiye tabi tutar. Mükellefler, tebligat yapıldıktan sonra 3 ay içinde bu uygulamaya geçmek zorundadır.

e-Gider pusulasını geçme zorunluluğu yazılı olarak bildirilen mükellefler, tebliğde belirtilen süreler içerisinde uygulamaya alınmalı ve gider pusulalarını e-gider pusulası olarak düzenlenmelidir. Bu mükellefler, bildirimde bulunulan süreler içinde uygulamaya geçiş yapmazlarsa, kanunda belirtilen hükümler uygulanmaktadır.

e-Gider Pusulası Nasıl Kesilir?

Gider belgesinin, elektronik ortamda düzenlendikten sonra en az bir tane örnek çıktının alınması ve bu çıktının belgeyi düzenleyen taraf ile muhatap tarafın ıslak imza ile imzalaması gerekmektedir. Gider pusulasını veren taraf, pusulayı basılı olarak saklamalı ve sunmalıdır. Belge, muhatabına elektronik ortamda veya kâğıt olarak gönderilebilir. Ancak, kâğıt olarak gönderilmesi halinde, kâğıt belgenin her iki tarafça ıslak imza ile imzalanmalıdır.

Vergi Usul Kanunu’nun 426 sayılı Genel Tebliği kapsamında yeni nesil ödeme kayıt cihazlarından biri olan e-Gider pusulası bilgilerinin yer aldığı e-Gider Pusulası Bilgi Fişinin 2 nüsha oluşturulması ve imzalanması halinde, bu nüshalar da e-gider pusulasına ait kâğıt nüsha yerine geçmektedir. Bu kâğıt kopyalar elektronik kopyaların yerine geçer. Bu belgenin basılı kopyalarını edinmek, başvurunuzu elektronik ortamda düzenleme ve saklama ve bilgi fişlerinizi her iki tarafça da yasalara uygun olarak saklama yükümlülüğünüzü ortadan kaldırmaz.

e-Gider Pusulasında Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Bazı bilgilerin pusulada bulunması zorunlu tutulmuştur. Bu bilgiler aşağıdaki gibidir;

 • Alıcı ad-soyad,
 • Alıcı tüzel kişiliğe sahipse unvanı, vergi dairesi, T.C. kimlik no. Veya VKN
 • İşin niteliği ve ücreti,
 • Malın türü, cinsi, miktarı ve bedeli
 • Ürün veya hizmetin vergisi ve diğer kesinti tutarları
 • Belgenin dijital ortamda sorgulanabilmesi, doğrulanabilmesi ve görüntülenebilmesi için barkod veya karekod

e-Gider Pusulasına Nasıl Geçiş Yapılır?

Sisteme geçiş yapabilmek için 3 farklı yol tercih edilebilir.

 • GİB Portal
 • Entegrasyon
 • Özel Entegrasyon

e-Gider Pusulasının Avantajları Nelerdir?

 • Bu sistem ile gider pusulaları dijital olarak arşivlenir ve istenilen belgeye kısa sürede erişim imkanı sunar.
 • Kağıt israfı ortadan kalkacağı için hem maliyetten tasarruf sağlar hem de çevreye katkı sağlar.
 • İş süreçleri hızlı bir şekilde yürütülür.
Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo