iade faturası nasıl kesilir

İade Faturası Nasıl Kesilir?

Blog yazımızda iade faturası ile ilgili detayları ele aldık ve faturayı nasıl düzenleyeceğinize dair dikkat etmeniz gereken bilgilere yer verdik.

İade Faturasının Tanımı

İade faturası, bir müşterinin fiziki mağazadan veya e-ticaret platformlarından yaptığı satın alımının, belli sebeplerden dolayı iade talebi istemesine istinaden kesilmektedir. Faturanın düzenlenmesini gerektiren üç farklı durum vardır.

 • Birinci durumda, müşteri satın aldığı bir ürünün/hizmetin tamamını veya bir kısmını iade etmek istediğinde;
 • İkinci durumda yanlış fatura kesildiğinde;
 • Üçüncü durumda ise müşteriye yanlış ürün/hizmet gönderildiğinde iade faturası düzenlenir.

Vergi Usul Kanunu’na göre iade faturasının kağıt faturadan hukuki olarak bir farkı yoktur. Aynı hukuki niteliklere sahiptir. Fatura, iadesi yapılan ürün/hizmet miktarı, tutarı ve oranı gibi detayları içerir.

İade Faturasını Kim Düzenler?

Faturayı satıcı düzenleyebileceği gibi alıcı da düzenleyebilmektedir. Ancak, satıcını kestiği iade faturası satıştan iade; alıcının kestiği iade faturası ise alıştan iade faturası olarak adlandırılmaktadır.

İade Faturası Nasıl Düzenlenir?

 • Öncelikle, iade faturasının kesilmesi için kullanılacak olan fatura koçanın Maliye Bakanlığı’ndan ve noterden onaylı olması gerekmektedir.
 • Faturada mutlaka “iade faturasıdır” ibaresine yer verilmelidir.
 • İade faturasındaki ürün fiyatı, satışın gerçekleştiği gün düzenlenen faturadaki tutar ile aynı olması gerekmektedir.
 • Eğer ürünün tamamı değil, bir kısmı iade ediliyorsa satış faturasında yer alan birim fiyatı dikkate alınarak iade edilecek miktarın hesaplanması gerekmektedir.
 • Söz konusu faturanın açık veya kapalı olarak kesilmesi, alıcı ve satıcı arasındaki ticari ilişkiye bağlı olmaktadır.
 • İade faturasını, kâğıt fatura olarak kesilebileceği gibi e-arşiv veya e-fatura şeklinde de kesmek mümkündür.

e-Arşiv İade Faturası Nasıl Kesilir?

e-Arşiv sisteminde iade faturasını kesmek iki durumda gerçekleşmektedir.

 • Birinci durumda, alıcı bireysel müşteridir. Bu sebeple, aldığı ürünü iade edip iade faturasını kesemeyeceği için 30 gün içinde ürünü iade etme hakkına sahiptir. Firmanın iade şartlarına göre, müşteri aldığı ürünü iade eder. Burada dikkat etmesi gereken, e-ticaret platformları aracılığı ile ürünü satın almışsa, fatura örneğinin çıktısını mutlaka ürün ile göndermesi gerekmektedir. Bu aşamadan sonra, firmanın gider pusulası düzenlemesi gerekmektedir.
 • İkinci durumda, alıcı şirket veya tüzel kişiliktir. Alıcı, e-arşiv faturasına 7 gün içerisinde red yanıtı vererek faturayı onaylamama hakkına sahiptir. Ancak, 7 gün içerisinde faturayı reddetmezse yeni bir e-arşiv iade faturasını oluşturması ve satıcıya ürünü göndermesi gerekmektedir.

İade Faturasında Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

İade faturalarında muhasebe kaydı alıştan ve satıştan olmak üzere iki farklı şekilde yapılmaktadır. Satın alınan ürünü iade etmek için alıştan iade; satılan ürün için satıştan iade faturasının düzenlenmesi gerekmektedir.

Satıştan iadenin muhasebe kaydı için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır:

 • Ürünün sağlam ya da bozuk olarak iade edilmesi,
 • İade sonrası, geçici vergi döneminden geçilmesi,
 • Ürünün bir önceki yıl satışının yapılması ve cari yılda iade edilmesi

Muhasebe kaydı, tüm bunlar göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo