KOBİ'lerin Ödemesi Gereken Vergiler Nelerdir

KOBİ’lerin Ödemesi Gereken Vergiler Nelerdir?

Türk ekonomisinin belkemiğini oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak tanımlanan KOBİ’ler, ödedikleri vergilerle ekonomiye katkı sağlamaktadır. Türk ekonomisinin büyük bir yüzdesini oluşturmakta ve istihdama katkıda bulunmaktadır. KOBİ’lerin gelişimini hedefleyen birçok destek programı da bu vergilerin ödenmesini şart koşmaktadır. Nedeni ise KOBİ vergileri hem bulundukları sektörü hem de ülke ekonomisini güçlendirmesidir. Peki KOBİ’lerin Ödemesi Gereken Vergiler Nelerdir? Vergi Oranları Nedir? Hepsinin cevabı blog yazımızda.

KOBİ’lerin Ödemesi Gereken 7 Vergi Türü

Küçük ve orta boy işletmelerin ödemesi gereken temelde 7 vergi bulunmaktadır.

1. Gelir Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gerçek kişiler, 1 yıl içerisinde elde ettiği gelirin vergisini ödemekle yükümlüdür. Yıl içerisinde iki taksit şeklinde ödenmektedir. İlk taksiti Mart’ın son gününe, ikinci taksiti ise Temmuz’un son gününe kadar ödenmesi gerekmektedir.

 • Ticari kazançlar,
 • Zirai kazançlar,
 • Serbest meslek kazançları,
 • Menkul sermaye gelirleri,
 • Gayrimenkul gelirleri, Gelir Vergisi’nin kapsamına giren konulardır.

2. Kurumlar Vergisi

Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları gibi kurumların elde ettiği kazanç sebebiyle ödediği vergiye kurumlar vergisi denmektedir. Kurumlar vergisinin Nisan ayının sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, kurumlar vergisi mükelleflerinin, vergiye tabi olan kazançlarının tamamı için beyanname vermesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken, mükelleflerin birden fazla iş yeri ve muhasebe ile sermayeleri birbirinden ayrı olsa bile hepsi için ayrı bir beyanname vermeye gerek yoktur.

3. Katma Değer Vergisi (KDV)

Katma Değer Vergisi (KDV), bir ürün veya hizmetin satılmasının ardından alıcının, satıcıya ödediği bir vergi türüdür. KDV beyannamelerinin, izleyen ayın 26’sına kadar teslim edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir.

 • Ticari kazançlar,
 • Zirai kazançlar,
 • Serbest meslek kazançları,
 • İthalat faaliyetleri,
 • Telefon, televizyon ve posta hizmetleri,
 • Şans oyunları,
 • Performans sanatları gibi durumlarda Katma Değer Vergisi (KDV) alınmaktadır.

4. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

ÖTV olarak da bilinen Özel Tüketim Vergisi, belirli olan ürün ve hizmetler üzerinden belirli bir oranda alınan harcama vergisidir. Bu verginin asıl amacı, gelir elde etmek değil sosyal olarak fayda sağlamaktır. Bu sebeple, lüks ürünlerden, sigara, alkol gibi çevreye zararlı olan ürünlerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmaktadır.

5. Damga Vergisi

Kişiler ile kişiler, kurumlar ile kurumlar ve kişiler ile kurumlar arasında yapılan resmi işlemleri belgeleyen evrak, damga vergisidir. Damga vergisi, her iki taraf arasında paylaştırılarak yarı yarıya ödenmektedir. Ancak, devlet ile Küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) arasında yapılan sözleşmelerde damga vergisinden yalnızca KOBİ sorumlu olmaktadır.

 • Sözleşmelerle ilgili kağıtlar,
 • Tutanaklar ve kararlar
 • Ticari işlemler için kullanılan kağıtlar
 • Makbuzlar ve diğer her türlü kâğıt üzerinden damga vergisi alınmaktadır.

6. Emlak Vergisi

Emlak vergisi, fabrika, bina, iş yeri gibi her türlü taşınmazlardan alınan vergidir. Taksitli veya peşin olarak ödenmektedir. Taşınmaz mallara sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmeler, söz konusu taşınmazların olduğu belediyede emlak vergisini öder.

7. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Motorlu kara taşıtları, motorlu deniz taşıtları, uçak ve helikopter gibi motorlu hava taşıtlarının ödemesi gereken vergi, motorlu taşıtlar vergisidir. MTV, yıl içerisinde iki kez, ocak ve temmuz aylarında ödenmektedir. Ödemenin gecikmesi durumunda MTV ödemesine zam eklenmektedir.

İlgili İçerik: KOBİ’lerin Yaptırması Gereken Sigorta Türleri

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo