Kur Farkı Faturası Nedir

Kur Farkı Faturası Nedir?

Türkiye’de sabit kur yerine dalgalı kur sistemi uygulanmaktadır. Bu sebeple, dövizli faturaların düzenlenme tarihi ile tahsilat tarihi arasındaki süre içerisinde kurun değişmesinden dolayı bir fark oluşur ve buna kur farkı denir. Böyle bir durumda işletmeler, kur farkı faturası düzenlemektedir. Blog yazımızda kur farkı faturasının tanımı ve daha fazlası yer almaktadır.

Kur Farkı Faturasının Tanımı

İki işletme arasında dövizli bir fatura kesildiğinde, faturanın düzenlenme tarihi ile tahsilat tarihi arasında belirli bir süre geçtiği zaman kur farkı oluşmaktadır. Bu, oluşan kur farkı için ayrı bir fatura düzenlenmesine sebep olmakta ve düzenlenen faturaya kur farkı faturası adı verilmektedir. Örneğin, bir ürünün satın alınması için anlaşma tarihinde kullanılan kur 1.25 dolardır. Fakat ödeme tarihindeki kur 1.30 dolara yükselmişse, bu durumda kur farkı faturası düzenlenmektedir.  

Kur Farkı Faturası Nasıl Kesilir?

Kur farkı faturasını, TL hesabında lehine para kalan kişi düzenlemektedir. Ancak faturayı düzenlerken dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

  • Faturanın TL cinsinden düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Katma Değer Vergisi (KDV) kur farkına göre yapılmalıdır ve faturaya işlenmelidir.
  • Faturanın açıklama kısmında mutlaka kur farkı faturası’na dair ibare bulunmalıdır.
  • Karşı tarafın e-fatura mükellefi olması durumunda mutlaka e-fatura formatına uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

Kur Farkı Faturasının Düzenleme Zamanı

Mal veya hizmet karşılığı düzenlenen döviz faturası tahsil edilmesi ve bu ödemeyle daha önce kesilen faturanın kapatılmasıyla kur farkı faturasının düzenlenmesi zorunludur. Eğer söz konusu fatura kesilmezse, her bir fatura için 290 Türk Lirasından daha az olmamak üzere ve faturada yazan tutarın %10’u kadar özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. Özel Usulsüzlük cezası, hem kur farkı faturasını kesmesi gereken hem de faturayı alması gereken tarafa kesilmektedir.

Kur Farkı Faturasında KDV Oranı 

Kur farkı, faturanın düzenlendiği tarihteki mal veya hizmetin tabi olduğu Katma Değer Vergisi (KDV) oranı üzerinden hesaplanmaktadır. Örneğin, söz konusu mal veya hizmete %8 KDV uygulanıyorsa, kur farkı faturasının da KDV oranı %8 olmaktadır.

İlgili İçerik: E-Arşiv Fatura PDF olarak Nasıl Görüntülenir?

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo