2022 Yılı Kurumlar Vergisi Oranı Nedir

2022 Yılı Kurumlar Vergisi Oranı Nedir?

Vergi, devlet tarafından kamu giderlerinin karşılanması amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden zorunlu olarak aldığı bir ekonomik birimdir. Kurumlar vergisi ise işletmelerden alınan vergi türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazı içeriğimizde 2022 yılı kurumlar vergisi oranı ve bu vergi türüne dair pek çok konuyu ele alacağız.

Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar vergisi, bir işletmenin 1 yıllık geliri üzerinden hesaplanmakta ve belirlenen oranda alınan bir vergi türüdür. Bu vergi yalnızca tüzel kişiliğe sahip olan işletmeler tarafından ödenmektedir. Bu durumda, şahıs şirketi kurumlar mükellefi değillerdir. Bir başka ifadeyle, bu verginin türünden muaf tutulmaktadır.

2022’de Belirlenen Kurumlar Vergisi Oranları

Geçtiğimiz yıl, yani 2021 yılı için devletin belirlediği kurumlar vergisi oranı %25’ti. 2022 yılı için ise bu oran düşürülerek %23 olarak belirlenmiştir. Yasal olarak herhangi bir düzenleme olmadığı takdirde vergi oranının 2023 yılı için %20’ye düşürülmesi söz konusudur.

Ayrıca, bazı vergi mükelleflerine %23 oranından daha düşük bir oranda kurumlar vergisi uygulanacağını belirtmemiz gerekmektedir. Ancak, bu mükellef gruplarının %23 oranından daha düşük oranda bir vergi ödemesi yapabilmesi için iki durum öz konusudur. Bu durumlar aşağıdaki gibidir:

  1. Düşük vergi ödeme ayrıcalığı, 2009 yılında teşvik belgesine sahip olan işletmelere sağlanmaktadır.
  2. 7 Kasım 2020’den itibaren Borsa İstanbul’da ilk defa işlem gören ve en az %20’si halka arz edilen işletmelere yapılan vergi indirimidir.

Söz konusu işletmelere, 5 yıl boyunca 2 puan indirim uygulanmaktadır.

Kurumlar Vergisine Tabi Olan Kurumlar Hangileridir?

Kurumlar vergisi kanununda, işletmelerin söz konusu vergiyi nasıl ödemesi ve beyannameyi nasıl vermesi gerektiği konusunda detaylı bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca kanunda vergi kapsamına giren mükelleflerin kimler olduğu da belirtilmektedir. Kanuna göre vergiye tabi olan kurumlar aşağıdaki gibidir:

  • Anonim, Limited, Komandit gibi sermaye şirketleri
  • İktisadi kamu kurum ve kuruluşları
  • Kooperatifler,
  • Dernekler veya vakıf bünyesinde bulunan iktisadi işletmeler,
  • İş ortaklıkları

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?

Kurumlar vergisi beyannamesinde, verginin mükellefi, oranı, matrahı, istisnaları ve mükellefiyet türüne dair birçok bilgi bulunmaktadır. Beyanname formu, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde hazır bir şekilde bulunmaktadır. Böylece beyanname hazırlamak için formun indirilmesi ve gerekli bilgilerin doldurulması yeterlidir.

Kurumlar vergisi beyannamesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) internet sitesinden indirilmektedir. Dosya indirildikten sonra gerekli bilgilerin eksiksiz bir şekilde girilmesi ve işletmenin bağlı bulunduğu vergi dairesine iletilmelidir. Beyannamelerin GİB internet sitesinden elektronik olarak gönderilmesi de mümkündür.

İlgili içerik: Vergi Türleri Nelerdir?

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo