Limited Şirketi Nasıl Kurulur

Limited Şirketi Nasıl Kurulur?

Yeni bir şirket kurmak isteyen girişimcilerin çoğu hangi şirket türünü tercih edeceği konusunda kararsız kalmaktadır. Bu sebeple, yapacakları iş kolu için en uygun şirket türünün hangisi olduğunu merak etmektedir. Blog yazımızda en sık tercih edilen şirket türlerinden biri olan limited şirketi ile ilgili detayları ele aldık. Yazı içeriğinde limited şirketinin tanımı, özellikleri, nasıl kurulduğu ve avantajlarına dair birçok bilgi yer almaktadır.

Limited Şirketi Tanımı

Gerçek veya tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya birden fazla kişiyle kurulan şirketler, limited şirket türüne girmektedir. Limited şirketlerinin esas sermayesi bellidir ve bu sermayeyi, esas sermaye paylarının toplamı oluşturmaktadır.

Kanun tarafından yasaklı olmayan her ticari faaliyet için kurulabilmektedir. Ancak, sigortacılık ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin limited şirketi olması mümkün değildir.

Limited Şirketi Kuruluş Aşamaları

Şirketi kurmak için bazı işlemlerin yapılması gerekmektedir. Kuruluş aşamasına geçmek için belli başlı adımları tamamlamak gerekmektedir.

 • LTD şirketi kurmanız için ilk olarak bir muhasebeci veya mali müşavirle anlaşmanız gerekmektedir.
 • Ticaret unvanınızı belirlemelisiniz.
 • Şirketin ana sözleşmesini detaylı bir şekilde hazırlamalısınız.
 • Şirket ana sözleşmesinin biri asıl olmak üzere üç nüshasını şirketin faaliyette olduğu bölgedeki ticaret sicili memurluğuna tescil ettirmeniz ve noterden tasdikli imza beyannamesi vermeniz gerekmektedir.
 • Şirketin ticaret unvanını ve imzaya yetkisi olan kişilerin imzalarını noterde tasdik ettirmelisiniz.
 • Şirket sermayesinin on binde dördü kadar olan miktarı, Rekabet Kurumu’na ait banka hesabına yatırmalısınız.
 • Kanunlara göre hazırlanan kayıt beyannamesini ve taahhütnameyi ticaret sicil memurluğuna ibraz etmelisiniz.
 • Şirket kurucuları gerçek kişilerse, ikametgâh belgelerini nüfus cüzdanı sureti ile birlikte ticaret sicil memurluğuna tescil ettirmelisiniz.
 • Şirket kurucularının tüzel kişi olması halinde, yetkili organların noter tasdikli katılım kararlarının ticaret sicil memurluğuna ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Ayni sermaye olması halinde, ayni sermayenin değerini gösteren mahkeme bilirkişi tespit kararı ve mahkeme onaylı bilirkişi raporunun ticaret siciline tescil ettirilmesi gerekmektedir.
 • Vergi ve sosyal güvenlik kaydı için şirketin kuruluş dilekçe formun ticaret sicil memurluğuna teslim etmeniz gerekmektedir.
 • Şirketin faaliyette olduğu bölgedeki yetkili ticaret odasına kayıt olmalısınız.
 • İşletmenin ve ticaret unvanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde tescil edildiğini gösteren ilan yayımlatmak gerekmektedir.

Limited Şirketi Özellikleri Nelerdir?

 • En az 1 en fazla 50 olmak üzere bir veya birden çok kişi tarafından kurulmaktadır.
 • Gerçek veya tüzel kişiler bu şirket türüne ortak olabilmektedir.
 • Ortakların, şirket borçlarına yönelik herhangi bir kişisel sorumluluğu yoktur.
 • Ortakların, şirkete ait kamu borçlarından dolayı sadece hisseleri oranında sorumluluğu vardır.
 • Şirket içindeki her pay, ortakların ortaklık hakkını gösterebilmek için belirli veya eşit paylara bölünmektedir.
 • Limited şirketlerin halka açılması mümkün değildir.
 • Hisse senedi veya tahvil çıkaramazlar.

İlgili İçerik: Şahıs Şirketi Kurarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo