Nakit Akışı Nedir?

Nakit Akışı Nedir?

Nakit akışı, bir şirketin işletmenin can damarıdır. Finansal olarak işletmenin ne kadar sağlıklı ilerlediğini göstermektedir. Blog yazımızda Nakit Akışı Nedir? Nakit Akışı Tablosu Nedir? sorularına yanıt bulacaksınız.

Nakit Akışı Ne İşe Yarar?

Nakit akışı, bir işletmeye giren ve çıkan nakit miktarını ifade etmektedir. Bir işletmenin ne kadar iyi yönetildiğine dair bir fikir sunmaktadır. Müşterilerin satın almaları ve ödeme yapmaları nakit girişi; işletme giderleri ise nakit çıkışıdır. Pozitif bir nakit akışına sahipseniz, işletmenize gelen para miktarı, giden para miktarından daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu, işletmenize ait ödemeleri yapabilmenizi ve büyümek için yatırım yapabilmenizi sağlamaktadır. Ancak, negatif bir nakit akışına sahipseniz, ödemelerinizi yapmak için alternatif bir gelir kaynağına ihtiyaç duyacaksınızdır.

Nakit Akışı Tablosu Nedir?

Bir hesap dönemine ait nakdin hangi kaynaktan girip çıktığını gösteren tablodur. Ayrıca söz konusu tablo, işletmenin anlık olarak nakit durumunu göstermekte ve geleceğe yönelik nakit durumu ile ilgili bir fikir sunmaktadır.

Nakit akışı tablosu ne yapmanıza yardımcı olur?

  • Fonların, işletmenizde nasıl hareket ettiğini gösterir.
  • Nakit akışının işletmenin işleyişi üzerindeki etkileri nelerdir?
  • Ödemeler, nakit bakiyeleri ve değerleriyle nasıl uzlaştırılır?

Sorularına yanıt bulmanıza yardımcı olur.

Nakit akışı tablosu, yılda bir kez yapılan bilançonun özet hali gibidir. Birbirine çok benzese de bu tablo, nakit hareketlerini daha net görmeye yardımcı olmaktadır.

Nakit Akış Tablosunda Neler Olmalıdır?

Nakit akış tablosu, işletme, yatırım ve finansman olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

Operasyonlardan Elde Edilen Nakit: Net gelirinizi, cari varlıklarınızı, giderlerinizdeki artış veya azalışlarınızı ve yükümlülüklerinizi göstermektedir.

Yatırımdan Elde Edilen: Uzun ya da sabit vadeli varlıklarınızdan kaynaklanan artış veya azalışları yansıtmaktadır.

Finansmandan Elde Edilen: Uzun vadeli borçlar, krediler, öz sermaye ve temettülerdeki artış veya azalışları yansıtmaktadır.

Neden Nakit Akışı Tablosu Hazırlamak Gerekir?

Nakit akışı tablosu, bir işletmenin kar ve zararlarının nereden geldiğinin ve daha da önemlisi bunların arkasında nedenin kısa bir ifadesidir. İşletmenin gelir elde etme yollarını detaylandırmaktadır. Bu tablonun işleyişini anlamak, bir işletmenin büyüme potansiyelini veya finansal sorunlara karşı direnme gücünün ne olacağını anlamaya yardımcı olmaktadır. Bu bilgiler sayesinde, şirket ile ilgili planlarınızı daha sağlıklı yapma imkanı bulursunuz. Aynı zamanda, işletmenizde yaptığınız değişikliklerin nakit akışınıza nasıl yansıyacağına dair fikir yürütmenize yardımcı olur.

İlgili İçerik: Nakit Akışı Nasıl Artırılır? 

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo