Nakliye Faturalarında Tevkifat Uygulaması

Nakliye Faturalarında Tevkifat Uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 16 Şubat 2021 tarihinde resmî gazete yayımlamış olduğu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğ’inde KDV tevkifatının çeşitlendirildiği ve kapsamı genişletildiği paylaşılmıştır. Yazı içeriğimizde, yapılan son değişiklikleri ve nakliye faturalarında tevkifat uygulamasını ele aldık.

Tevkifat Nedir?

Tevkifat, devletin vergi alacaklarını güvence altına almak için alıcı ve satıcılara karşı kısmen veya tamamen sorumluluk vermesini ifade etmektedir. Katma Değer Vergisi için kullanıldığında KDV indirimi anlamına gelmektedir. Tevkifat sisteminde tevkif edilen Katma Değer Vergisi (KDV), alıcının sorumluluğunda mahsup edilmekte ve takip eden ay “KDV2 Beyannamesi” ile devlete teslim edilmektedir. Bir başka ifadeyle tevkifat, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen teslimatlarda alıcının KDV’yi satıcıya değil, doğrudan devlete GİB tarafından belirlenen oranda ödenmesidir. Ayrıca Türkiye dışındaki satışlar veya Türkiye’den yapılan ihracatlar gibi KDV’den sorumlu olmayan kalemleri de beyan ederler ve bu kalemler için geri ödeme talep ederler.

Tevkifattan Sorumlu Alıcılar Kimdir?

Tevkifat, alıcının Katma Değer Vergisini (KDV) direkt olarak devlete ödemesini ifade etmektedir. KDV tevkifatı yapma yükümlülüğü bulunan alıcılar ise aşağıdaki gibidir:

 • Banka,
 • Kalkınma ve yatırım ajansı,
 • İl özel idareleri,
 • Sendikalar,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Kamu kurumu niteliğine sahip olan meslek kurumları,
 • Türkiye varlık fonu ile alt fona devredilmiş olan kurumlar,
 • Payları, Borsa İstanbul çatısı altında işlem gören şirketler,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Mobil – elektronik haberleşme işletmecileri

Nakliye Faturalarında Tevkifat Zorunluluğu

Nakliyecilik faaliyetlerinde kesilen faturalarda KDV tevkifatının uygulanması zorunludur. Bu sebeple, alıcı ve satıcının anlaşma yapmaları üzerine tevkifatsız fatura düzenlemesi mümkün değildir.

Katma Değer Vergisine dair yapılan değişiklikleri, Gelir İdaresi Başkanlığı 3 Haziran 2021’de yayımladığı bir tebliğde açıklamıştır. Buna göre, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren, nakliye faturalarında tevkifat uygulanabilmesi için gerekli olan en düşük fatura sınırının KDV dahil 2.000 TL olmasına karar verilmiştir. Yeni düzenlemeden önce bu sınır 1.000 TL iken, yeni düzenlemeyle birlikte yükseltilmiştir.

Nakliye Faturalarında Tevkifat Nasıl Uygulanır?

Nakliye, bir diğer ifadeyle yük taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden hizmet alan kişi veya kurumlar nakliye firmasına ödemesi gereken KDV’de kesinti yapması gerekmektedir. Söz konusu kesintinin oranı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yük taşımacılığı için 2/10 şeklinde belirlenmiştir. Buna göre, yapılan kesintinin KDV 2 beyannamesi ile devlete ödenmesi gerekmektedir.

KDV Tevkifatının Uygulanmadığı Nakliye Alanları

GİB tarafından resmî gazete yayınlanan son tebliğe göre, 2.000 TL ve altındaki faturalar için Katma Değer Vergisi tevkifatı uygulanamaz. Ancak, bazı işletmeler faturalarında KDV tevkifatı yapmamak amacıyla faturalarını 2.000 TL’yi aşmayacak şekilde ayrı parçalar halinde düzenleyebilmektedir. Maliye Bakanlığı’nın böyle bir durumu fark etmesi halinde işletmelere cezai yaptırım uygulanmaktadır.

Bunların dışında KDV tevkifatı uygulanmayacak durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Karayolu aracılığı ile yapılmayan nakliye hizmetleri,
 • Basit usulde vergilendirmeye tabi olanlar,
 • Vergi muafiyeti olan esnaflar,
 • Sanatkâr ve çiftçiler,
 • Nihai tüketiciler,
 • Kargo işletme yetki belgesine sahip mükellefler tarafından gerçekleştirilen kargo taşımacılığı hizmetleri,

 

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo