Tedarik Zinciri Nedir_

Tedarik Zinciri Nedir?

Tedarik zincirleri, şirketlerin daha verimli ve etkili bir şekilde faaliyet göstermesi için bir yol sağladığı için günümüz ekonomisinde oldukça önemlidir. Malzeme, bilgi ve finans akışını yöneterek işletmelerin maliyetleri düşürmesine, müşteri hizmetlerini geliştirmesine ve karlarını artırmasına yardımcı olur. Bu nedenle, Bu blogda, tedarik zinciri yönetiminin temellerini ve işletmelerin hedeflerini gerçekleştirmelerine nasıl yardımcı olabileceği üzerinde duracağız.

Tedarik Zinciri Tanımı

Tedarik zinciri, bir ürün veya hizmetin üretimi ve dağıtımında yer alan varlıklar, faaliyetler, bilgiler ve kaynaklardan oluşan karmaşık bir ağdır. Hammaddelerin bitmiş bir ürüne dönüştürülmesi ve son kullanıcıya ulaştırılması sürecinin tamamını kapsar. Ayrıca bu sürecin, koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.

Tedarik Zincirinin Temel Bileşenleri

Tedarik zincirinin yönetimine ait geleneksel adımlar sırasıyla aşağıdaki gibidir:

 • Tedarik

Malları oluşturmak için kullanılan ham maddelerin, malzemelerin ve hizmetlerin sağlanmasıdır.

 • Üretim

Girdilerin çıktılara dönüştürülmesi sürecidir. Bir başka ifadeyle, ham maddelerin bir ürüne dönüştürülmesidir.

 • Distribütörler

Üretici firmalardan malları satın alan ve bunları perakendecilere yeniden satan aracılardır.

 • Perakendeciler

Son kullanıcıya malları satan şirketlerdir.

 • Lojistik

Malların taşınması ve depolanması sürecidir.

 • Teslimat

Malların son kullanıcıya teslim edilme sürecidir.

 • Müşteriler

Ürünlerin son kullanıcısıdır.

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi (SCM), tedarikçiden üreticiye, toptancıdan perakendeciye ve tüketiciye giden bir süreçte malzeme, bilgi ve finansın gözetimidir. SCM, bu akışları hem şirketler içinde hem de şirketler arasında kontrol etmeyi ve entegre etmeyi içerir. Kaynaktan müşteriye mal ve hizmetlerin üretimini ve dağıtımını yönetmeye yönelik bir yaklaşımdır. Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçiler, aracılar, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ve müşteriler olabilen kanal ortaklarıyla koordinasyon ve iş birliğini içerir. Özünde, tedarik zinciri yönetimi, şirketler içinde ve genelinde arz ve talep yönetimini bütünleştirir.

Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi

Tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri operasyonlarını mümkün olduğunca verimli bir şekilde planlama, uygulama ve kontrol etme sürecidir. Tedarikçilerden üreticilere, distribütörlerden müşterilere kadar tüm faaliyetlerin koordine edilmesini ve entegre edilmesini içerir. Tedarik zinciri yönetiminin temel amacı, müşteri hizmetlerini en üst düzeye çıkarırken maliyetleri en aza indirmektir. Bu, tedarik zincirinin satın alma, envanter yönetimi, sipariş karşılama ve teslimat gibi süreçlerini optimize ederek gerçekleştirilir.

Ek olarak, tedarik zinciri yönetimi tedarikçiler, müşteriler ve diğer paydaşlarla ilişkilerin yönetilmesine odaklanır. Bu, talebi tahmin etmeyi ve envanter seviyelerini yönetmeyi sağlar. Ayrıca güvenilir ve uygun maliyetli ulaşım ağları kurmaya yardımcı olur.

Tedarik Zinciri Yönetiminin 4 Temel Faydası

 • Potansiyel Problemlerin Belirlenmesi

Bir müşterinin, üreticinin sağlayabileceğinden daha fazla ürün sipariş etmesi durumunda alıcının beklentisini karşılayamaz. Tedarik zinciri yönetimi ile üreticiler, veri analizi yolunu kullanarak stok açığını tahmin eder. Bu sayede, müşteri hayal kırıklığına uğramadan önlem alma imkânı bulur.

 • Geliştirilmiş Görünürlük

Tedarik zinciri yönetimi, şirketlerin ürünlerinin başlangıcından teslimatına kadar olan ilerlemesini takip etmelerini sağlayarak, şirketlere operasyonlarında daha fazla görünürlük sağlar. Bu sayede, olası sorunları hızlı bir şekilde belirleyip ele almalarını sağlar.

 • Artırılmış Verimlilik

Şirketler, tedarik zincirinin farklı bölümleri arasında iletişimi geliştirerek ve süreçleri kolaylaştırarak israfı azaltma imkânı elde eder. Bu, kaynakların optimize edilmesini, karlılığın ve verimliliğin artmasını sağlar.

 • Geliştirilmiş Müşteri Deneyimi

Şirketler, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve tercihlerini daha iyi anlayarak, doğru ürünün zamanında, doğru miktarda ve doğru fiyata teslim edilmesini sağlar. Bu sayede, müşteri deneyimi gelişir ve bağlılığı artar.

E-Ticarette Tedarik Zinciri Stratejileri Nelerdir?

 • Otomasyondan Yararlanın

Otomasyon, e-ticarette tedarik zinciri sürecini kolaylaştırmaya ve basitleştirmeye yardımcı olabilir. Otomasyon, envanter yönetimi, sipariş takibi ve sipariş karşılama ile verimliliği artırmak için kullanılabilir.

 • Envanter Yönetimini Optimize Edin

Envanterin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için, envanter seviyelerinizin her zaman doğru bir resmine sahip olmanız önemlidir. Bu, envanter seviyelerini takip edebilen ve sarf malzemeleri azaldığında sizi uyarabilen ve gelecekteki talebi tahmin edebilen bir sisteme sahip olmayı içerir.

 • Teknolojiden Yararlanın

Teknoloji, tedarik zinciri sürecini çeşitli şekillerde iyileştirmek için kullanılabilir. Bu, müşteri verilerine ilişkin içgörüler elde etmek için analitikten yararlanmayı, görevleri otomatikleştirmek için yapay zekayı dahil etmeyi ve verileri depolamak için bulut bilişimi kullanmayı içerir.

 • Bir Son Mil Teslimat Stratejisi Geliştirin

Son mil teslimatı, tedarik zinciri sürecindeki son adımdır ve bunu doğru yapmak çok önemlidir. Teslimatların zamanında ve doğru yere yapılmasını sağlamak için bir strateji geliştirmek, müşteri memnuniyeti için şarttır.

 • Stratejik Ortaklıklar Kurun

Tedarik zincirindeki diğer şirketlerle ortaklıklar kurmak, verimliliği artırmaya ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilir. Bu, hizmetlerine erişmek için üçüncü taraf lojistik sağlayıcılar veya tedarikçilerle çalışmayı içerebilir.

İlgili İçerik: Stok Yönetimi Nedir?

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo