Tedarik Zinciri Nedir_

Tedarik Zinciri Nedir?

Tedarik zincirleri, şirketlerin daha verimli ve etkili bir şekilde faaliyet göstermesi için bir yol sağladığı için günümüz ekonomisinde oldukça önemlidir. Malzeme, bilgi ve finans akışını yöneterek işletmelerin maliyetleri düşürmesine, müşteri hizmetlerini geliştirmesine ve karlarını artırmasına yardımcı olur. Bu nedenle, Bu blogda, tedarik zinciri yönetiminin temellerini ve işletmelerin hedeflerini gerçekleştirmelerine nasıl yardımcı olabileceği üzerinde duracağız.

Tedarik Zinciri Tanımı

Tedarik zinciri, bir ürün veya hizmetin üretimi ve dağıtımında yer alan varlıklar, faaliyetler, bilgiler ve kaynaklardan oluşan karmaşık bir ağdır. Hammaddelerin bitmiş bir ürüne dönüştürülmesi ve son kullanıcıya ulaştırılması sürecinin tamamını kapsar. Ayrıca bu sürecin, koordinasyonundan ve yönetiminden sorumludur.

Tedarik Zincirinin Temel Bileşenleri

Tedarik zincirinin yönetimine ait geleneksel adımlar sırasıyla aşağıdaki gibidir:

 • Tedarik

Malları oluşturmak için kullanılan ham maddelerin, malzemelerin ve hizmetlerin sağlanmasıdır.

 • Üretim

Girdilerin çıktılara dönüştürülmesi sürecidir. Bir başka ifadeyle, ham maddelerin bir ürüne dönüştürülmesidir.

 • Distribütörler

Üretici firmalardan malları satın alan ve bunları perakendecilere yeniden satan aracılardır.

 • Perakendeciler

Son kullanıcıya malları satan şirketlerdir.

 • Lojistik

Malların taşınması ve depolanması sürecidir.

 • Teslimat

Malların son kullanıcıya teslim edilme sürecidir.

 • Müşteriler

Ürünlerin son kullanıcısıdır.

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi (SCM), tedarikçiden üreticiye, toptancıdan perakendeciye ve tüketiciye giden bir süreçte malzeme, bilgi ve finansın gözetimidir. SCM, bu akışları hem şirketler içinde hem de şirketler arasında kontrol etmeyi ve entegre etmeyi içerir. Kaynaktan müşteriye mal ve hizmetlerin üretimini ve dağıtımını yönetmeye yönelik bir yaklaşımdır. Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçiler, aracılar, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ve müşteriler olabilen kanal ortaklarıyla koordinasyon ve iş birliğini içerir. Özünde, tedarik zinciri yönetimi, şirketler içinde ve genelinde arz ve talep yönetimini bütünleştirir.

Tedarik Zinciri Yönetiminin Önemi

Tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri operasyonlarını mümkün olduğunca verimli bir şekilde planlama, uygulama ve kontrol etme sürecidir. Tedarikçilerden üreticilere, distribütörlerden müşterilere kadar tüm faaliyetlerin koordine edilmesini ve entegre edilmesini içerir. Tedarik zinciri yönetiminin temel amacı, müşteri hizmetlerini en üst düzeye çıkarırken maliyetleri en aza indirmektir. Bu, tedarik zincirinin satın alma, envanter yönetimi, sipariş karşılama ve teslimat gibi süreçlerini optimize ederek gerçekleştirilir.

Ek olarak, tedarik zinciri yönetimi tedarikçiler, müşteriler ve diğer paydaşlarla ilişkilerin yönetilmesine odaklanır. Bu, talebi tahmin etmeyi ve envanter seviyelerini yönetmeyi sağlar. Ayrıca güvenilir ve uygun maliyetli ulaşım ağları kurmaya yardımcı olur.

Tedarik Zinciri Yönetiminin 4 Temel Faydası

 • Potansiyel Problemlerin Belirlenmesi

Bir müşterinin, üreticinin sağlayabileceğinden daha fazla ürün sipariş etmesi durumunda alıcının beklentisini karşılayamaz. Tedarik zinciri yönetimi ile üreticiler, veri analizi yolunu kullanarak stok açığını tahmin eder. Bu sayede, müşteri hayal kırıklığına uğramadan önlem alma imkânı bulur.

 • Geliştirilmiş Görünürlük

Tedarik zinciri yönetimi, şirketlerin ürünlerinin başlangıcından teslimatına kadar olan ilerlemesini takip etmelerini sağlayarak, şirketlere operasyonlarında daha fazla görünürlük sağlar. Bu sayede, olası sorunları hızlı bir şekilde belirleyip ele almalarını sağlar.

 • Artırılmış Verimlilik

Şirketler, tedarik zincirinin farklı bölümleri arasında iletişimi geliştirerek ve süreçleri kolaylaştırarak israfı azaltma imkânı elde eder. Bu, kaynakların optimize edilmesini, karlılığın ve verimliliğin artmasını sağlar.

 • Geliştirilmiş Müşteri Deneyimi

Şirketler, müşterilerinin ihtiyaçlarını ve tercihlerini daha iyi anlayarak, doğru ürünün zamanında, doğru miktarda ve doğru fiyata teslim edilmesini sağlar. Bu sayede, müşteri deneyimi gelişir ve bağlılığı artar.

İlgili İçerik: Stok Yönetimi Nedir?

Benzer Bloglar

e-Arşiv Fatura Görüntüleme Çözümü

Gri Portal'ı ücretsiz olarak 90 gün boyunca kullanın.

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo