Tedarik Zincirinin Temel Aşamaları

Bir işletmenin başarısı, operasyonlarını etkin bir şekilde yönetmesine bağlıdır. Zamanında teslimat ve stokların tükenmesi gibi sorunların ana nedeni, iletişim eksikliğidir. Bu sebeple, şirketlerin başarı sağlaması için etkili iletişim merkezi sistemi sunan bir tedarik zinciri yönetimine ihtiyaç duyar. Tedarik zinciri sürecini birkaç ana stratejik alana bölerek onu modellemek mümkündür. Bu blogda sürecin daha iyi anlaşılması adına 6 bölümde inceleyeceğiz.

Tedarik Zinciri Nedir?

Tedarik zinciri, bir ürün veya hizmeti tedarikçiden müşteriye taşımaya dahil olan organizasyonlar, kişiler, faaliyetler, bilgiler ve kaynaklar sistemidir. Tedarik zincirleri, hammaddelerin bitmiş bir ürüne dönüştürülmesini, tedarikçileri üretim, envanter, depolama, dağıtım ve yerine getirme dahil olmak üzere birçok adımla müşterilere bağlamayı içerir.

Tedarik Zincirinin 6 Temel Aşaması

1. Planlama

İşletmeler planlama sürecinde, müşteri talebini ve talebi yerine getirmek için gerekli olan tedarik kaynaklarını belirler. Tedarik zinciri yöneticilerinin, tedarik kaynaklarını zamanında organize etmek ve arzın mevcut olduğundan emin olmak için üretime başlamalarını sağlamaları gerekmektedir. Çünkü zamanında tedarik, müşteri memnuniyetini ve güvenini sağlar.

2. Tedarik

Bazı insanlar tedarik ve kaynak bulma aşamalarını birbiriyle aynı anlamda ele alır, ancak bu terimler arasında farklılık vardır. Tedarik, bir ürünün üretim sürecini tamamlamak için kullanılan tüm malzemeleri elde etme sürecidir. Hammaddeden paketleme malzemelerine kadar tüm süreci kapsar.

Fiyat görüşmeleri, teklif alma, satın alma planlaması, sipariş verme, sipariş onaylama ve ürünlerin depoya gelmesine kadar süreci içerir.

3. Kaynak Bulma

Kaynak bulmanın en temel amacı, talep seviyelerine göre mal tedarik edilebilen güvenilir ve kaliteli tedarikçiler bulmaktır. Bu süreçte, malların kalitesinin test edilmesi, tedarikçiler hakkında bilgi toplanması, mal teslimatı için gerekli sürenin belirlenmesi, sipariş oluşturmak için minimum miktarına dair bilgiler elde edilmektedir.

4. Envanter Yönetimi

Envanter yönetimi, bir şirketin hammaddeleri, bileşenleri ve bitmiş ürünleri içeren envanterini sipariş etme, depolama ve kullanma sürecidir. Müşteri talebini karşılamak için doğru zamanda doğru miktarda stok bulunmasını sağlayarak envanter seviyelerinin izlenmesini ve kontrolünü içerir.

5. Depolama

Deponun birincil amacı, nakliye maliyetlerini azaltmaktır. Her şirketin ürünlerini depolamak için bir depoya, bazen birden fazla depoya ihtiyacı vardır. Farklı konumlarda yer alan depoları yönetmek, o bölge için müşterilere ürün teslim etmenin maliyetlerini azaltır. Aynı zamanda, şirketler kıtlık gibi zor günlerde kullanmak üzere hammaddeyi de biriktirebilirler.

6. Lojistik

Lojistiğin en temel amacı, doğru ürünleri doğru zamanda müşterilere teslim etmektir. Aynı zamanda bir depoda bitmiş olan ürünlerin farklı yerlerdeki depolardan temin edilmesini sağlar.

 İlgili İçerik: Tedarik Zinciri Nedir?

Gri Portal Logo

Sunucularımız Türkiye’nin tek Tier 3 (yüksek güvenlikli) veri merkezi sertifikasına sahip olan Türk Telekom Gayrettepe İstanbul veri merkezinde barındırılmaktadır.

turk-telekom-logo